Bidden met bevoorrechten

De bidder zegt, ‘Almachtig God, die alle harten kent’,
               en terwijl we ons naar de volgende zin kunnen haasten,
                              
staan we hier stil

               en laten dan ons hart spreken,
                              
onze diepste liefde en toewijding,                           
                              
ons levensbloed,
                              
de bron van onze beslissingen,
ons volle zelf.

Onze harten – die wanhopig hameren, verlangend naar u –
               onze harten staan open.
               En dat is lang niet altijd onze keus,
               want vaak zouden we graag
                              
ons hart, ons denken en onze handen sluiten

               maar alles staat open, want
                              
ons hart kan niet op tegen uw
                              
langdurige zorg en aandacht.

               Ons hart staat open voor u, uitgesproken God
                              
want u hebt ons gemaakt
                              
met een rusteloos hart
                              
dat rusten kan bij u.

Ga uw mysterieuze majesteitelijke goddelijke gang  
               met ons hart,
                               verover,               
                               ververs,
                               en vernieuw het,
               en laat ons dan weer gaan,
                              
verbouwd,
                              
veranderd         
                              
en verbeterd,

               en maak ons wat we door uw aandacht zouden kunnen zijn,
                              
maar nog niet omarmd hebben:
                              
open en ontvankelijk,
                              
eerlijk en ontspannen,
                              
nergens bang voor en klaar om te gehoorzamen.

Laat het ritme van ons hart een hameren zijn
               op de cadans van uw voorschriften:

               spreek en dan zullen wij luisteren,
               spreek ons tegen en dan buigen wij het hoofd,
               wijs ons de weg en dan zullen wij volgen
                              
naar waar we nooit gedacht hadden te gaan

naar U,
               
niet naar elkaar,
               
niet naar onze plannen,
               
niet naar onze zelfgekozen plek,  
maar naar U. Ons hart staat open:
               
want wij zijn van U. Wees opnieuw onze God.

 

Uit Prayers for a Privileged People
Vertaling: Jacqueline Vorst