Slachtoffers en daders

Almachtig God, vader van de vrede, slogan voor oorlogen,
            wij zien de steden branden,
                        de kinderen schreeuwen en
                        de vrouwen huilen
            we horen de tanks binnenrollen en
                        de raketten overvliegen en
                        de massa’s zich verzamelen,
            we ruiken
                        brandend vlees en
                        rokende autobanden en       
                       ontplofte oliebronnen.

Wij durven te denken,
durven ons voor te stellen,
durven uit te spreken,
              dat het uw koninkrijk is, uw kracht en uw heerlijkheid. 
              We komen naar u als slachtoffers van terreur en massamoord,
              wij komen als daders van moord en doodslag
              we komen als burgers, patriotten, belastingbetalers en als kinderen
              verbaasd, boos, en met spijt.

U, ver boven alle stank en herrie en rookwalmen,
U, boven al onze hoop en onze haat,
van voor alle tijd en ver boven onze tijd,
wees aanwezig op manieren die wij niet verzinnen kunnen,
wees aanwezig en redt ons van onze eigen macht,
              red ons van ons geweld,
              red ons van onze angst en haat
              red ons zoals u alleen dat kan
              en red ons zoals u eerder deed
met liefde en met macht,
met aandacht en recht,
met wonderen en met wachten.
            Red ons, omdat we uw mensen zijn
              en omdat dit uw wereld is.

 

Uit Prayers for a Privileged People
door Walter Brueggemann
Vertaling: Jacqueline Vorst