Redactioneel

‘Ik sluit af op 25 september 2000. De berichten zijn dat Slobodan Milosevic de verkiezingen van gisteren met grote cijfers heeft verloren. Wat zal er gebeuren? Een week is erg lang in de politiek’. Met deze zin eindigt Govert Buijs zijn artikel in dit nummer. Hij bespreekt het boeiende essay dat de Twentse filosoof Hans Achterhuis schreef na de Kosovo-oorlog van vorig jaar.

In Politiek van goede bedoelingen maakt Achterhuis duidelijk waarom in zijn ogen politiek en moraal twee gescheiden domeinen zijn. Als in de politiek de moraal als leidraad fungeert, dan zijn catastrofes niet uit te sluiten. Voordat je het weet gaat het doel de middelen heiligen. Maar met politieke middelen is het nieuwe Jeruzalem niet binnen te wandelen. Het concept van de zogenaamde ‘humanitaire interventie’ waarmee de Navo de bombardementen op Kosovo legitimeerde, kan in Achterhuis’ ogen dan ook geen genade vinden. En inderdaad, zo vindt ook Buijs, zitten er aan dit concept haken en ogen. Maar laat hij vervolgens in een overtuigend betoog zien, het volstrekt scheiden van moraal en politiek kan net zo onmenselijk worden als het laten samenvallen van die twee. Wie ethische principes laat gelden in de politiek is niet direct een utopische dweper. Al luistert het hier wel nauw. Wat Buijs in dit verband opmerkt over het compromis en relatieve gerechtigheid is de moeite waard. ‘De relatieve gerechtigheid is een compromis-gerechtigheid. Het is een poging om voorzover de situatie dat toelaat en de balans tussen doelen en middelen enigszins te overzien is iets van de absolute gerechtigheid concreet hier en nu in alle voorlopigheid vorm te geven’. In WO II vroeg men aan een priester eens of een bepaalde collaborateur geliquideerd mocht worden. ‘Eigenlijk niet’, zei de priester, daarmee een meesterlijk antwoord gevend, in de lijn van Buijs’ compromis-gerechtigheid

De serie Vitaal Gereformeerd gaat in dit nummer over de prediking. Aan C.P. van Dijk en Wim van Dorp vroegen we hun ‘leken-ervaringen’ naar aanleiding van de prediking op papier te zetten. Onderwijsman Van Dorp denkt hardop en komt tot praktische voorstellen. Drs. H. de Leede geeft zijn visie op de gereformeerde prediking, daarbij puttend uit zijn ervaringen op Hydepark.

Arjan Gooijer - bestuurslid van de RRQR - geeft aan wat Franciscus en zijn late leerling Theo Zweerman over het goede leven te vertellen hebben. Zijn bijdrage spoort aan tot het bijwonen op 11 november aanstaande van het RRQR-congres over dit aangelegen thema. Hervormingsdag is dan net voorbij en na Noordegraafs uitleg van het Luther-lied heeft iedereen dat weer uit volle borst durven zingen.