Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/354/redactioneel/

Lees verder

Het Woord aan het woord (?)

C.P. van Dijkjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/355/het-woord-aan-het-woord/

Lees verder

De multimediale preek.

Wim van Dorpjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/356/de-multimediale-preek/

Lees verder

Preken moeten over het leven gaan

Bert de Leedejaargang 50, nummer 5, oktober 2000

Een oude anekdote Het is al een hele oude, maar hij doet het nog altijd, vind ik. Ik bedoel die anekdote over dat gemeentelid dat aan de wijkouderling vertelt waarom zij niet meer bij de orthodoxe wijkpredikant kerkt, maar bij de dominee van de lichtere wijkgemeente. 'Die preekt veel meer over het leven.' Ik heb mij laten vertellen dat men vroeger in Groningen het verschil tussen orthodoxe (lees: gereformeerde) en lichtere (lees: hervormde) dominees aangaf met de onvergetelijke woorden 'Zij, de eerstgenoemden dus, preken uit de Bijbel, en zij, de laatstgenoemden, uit het leven.' Bij de voorbereiding van dit artikel kwam die anekdote weer bij mij boven. Waarom vind ik de preken van orthodox-gereformeerde predikers voor Radio 5 zo vaak saai, terwijl de voorganger zo gewetensvol de bijbeltekst als gezaghebbend Woord van God probeert uit te leggen? Waarom ben ik geregeld vertwijfeld over de werking van mijn eigen preken, ondanks dat ik best wel regelmatig hoor dat men 'veel geleerd heeft vanmorgen'. Misschien ben ik juist daarom wel onzeker. Het gaat er immers vooral om dat preken de hoorder iets doen, zodat mensen erdoor veranderen in hun denken, gevoelen en handelen. Maar dan moeten onze preken over het leven gaan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/357/preken-moeten-over-het-leven-gaan/

Lees verder

Het riskante compromis tussen politiek en moraal

Govert J. Buijsjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/358/het-riskante-compromis-tussen-politiek-en-moraal/

Lees verder

Een vaste burcht is onze God

Albert Noordegraafjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/359/een-vaste-burcht-is-onze-god/

Lees verder

Verzekerd en zorgeloos

Arjan Gooijerjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

Hieronder had een interview moeten staan met prof.dr. Th.H. Zweerman. Dat kon helaas vanwege zijn ziekte niet doorgaan. Het onderstaande is een poging tot verwerking van zijn werk, dat op zijn beurt weer een toepassing van leven en geschriften van Franciscus van Assisi is. Deze stichter van de tot op de huidige dag bestaande armoedebeweging spreekt bij monde van franciscaan Zweerman woorden en daden die vanuit de 13e eeuw (door)resoneren in onze hedonistische cultuur . Theo Zweerman was van 1984 tot 1991 gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en van 1985 tot 1998 bijzonder hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit en theologie aan dezelfde instelling. Over Franciscus en Clara van Assisi schreef hij vele artikelen. Veel van hun gedachtegoed klonk door in zijn beschouwingen over de hedendaagse cultuur. Een aantal van die artikelen zijn gebundeld in Om de eer van de mens - verkenningen op het grensvlak van filosofie en spiritualiteit (1991). Zijn afscheidscollege in 1998 droeg de titel Schroom en schaamte - een overweging bij de verborgenheid van God, in het spoor van Franciscus van Assisi . Dit artikel dient ter voorbereiding op het RRQR-congres over christelijke levenskunst in onze genotscultuur op 11 november aanstaande .

https://wapenveldonline.nl/artikel/360/verzekerd-en-zorgeloos/

Lees verder

Politicide

Govert J. Buijsjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/361/politicide/

Lees verder

Anderhalve eeuw protestantse periodieke pers

G. Holdijkjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/362/anderhalve-eeuw-protestantse-periodieke-pers/

Lees verder

Rechtvaardigheid en verzoening

Herman Oevermansjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/363/rechtvaardigheid-en-verzoening/

Lees verder

Genoom

Aart Nederveenjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/364/genoom/

Lees verder

Regels voor het mensenpark

Aart Nederveenjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/365/regels-voor-het-mensenpark/

Lees verder

Inzicht in virtual reality

Gijsbert Korevaarjaargang 50, nummer 5, oktober 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/366/inzicht-in-virtual-reality/

Lees verder