Redactioneel

De naam van mr. G.Holdijk is al sinds lange tijd aan Wapenveld verbonden. Onlangs nam hij afscheid als redacteur. Meer dan dertig jaar heeft hij meegedraaid. Holdijk heeft nog leden van de eerste redactie uit de jaren vijftig meegemaakt. Daarmee omspant hij de hele geschiedenis van het blad tot nu toe. In de roerige fase eind jaren zeventig heeft hij door stug doorwerken het blad een rustiger fase ingeloodst. Bescheiden aan zijn pijp trekkend, zorgvuldig zijn woorden kiezend en zich niet op de voorgrond dringend, nam hij zijn geheel eigen plaats in de redactie in. Met zijn bedachtzaamheid past Holdijk niet in de televisiecultuur waarin politici worden beoordeeld op hun vermogen in oneliners te communiceren. Al is een bezonken oordeel in de huidige tijd meer nodig dan ooit. We danken Holdijk voor zijn grote inzet voor Wapenveld en hopen ook als medewerker nog regelmatig van hem te vernemen. Ook van redacteur prof.dr. G.C. den Hertog hebben we afscheid genomen. Door zijn vele werkzaamheden hield hij te weinig tijd over voor Wapenveld. En iets half doen, dat kan deze Apeldoornse theoloog niet. Wij zullen zijn denk- en werkkracht missen, maar zijn blij dat ook hij als medewerker aan Wapenveld verbonden blijft. Dat moet toch inspirerende bijdragen blijven opleveren.

Gelukkig hebben we ook versterking gekregen. We heten welkom dr. A.J.(Arjan) Plaisier, PKN-predikant te Amersfoort. Plaisier is in 1996 gepromoveerd op een studie over Pascal en Nietzsche. Naast Plaisier is ook drs. B.A.T. (Bart) Wallet de redactie komen versterken. Bart is bezig met een promotie-studie aan de Universiteit van Amsterdam en is in de C.S.F.R. geen onbekende. Verder kan gemeld worden dat Betty KleinJan opgevolgd is door Martineke Bezemer. Na twee nummers gereed maken vindt ze het nog steeds leuk en blijft ze rustig onder het gedruis van dolle deadlines. Dat komt dus wel goed. Martineke studeerde biomedische wetenschappen en was lid van de studentenvereniging Depositum Custodi.

Met veel genoegen verwijzen we u naar de geheel vernieuwde website van Wapenveld (http://www.wapenveldonline.nl). De site was al een succes, maar ziet er nu helemaal prachtig uit. Ga er kijken en stuur anderen er heen. De site-bouwers – leden van het Wageningse C.S.F.R.-dispuut Deï Gratia – hebben eer van hun werk. Tenslotte nog wat over de inhoud van dit nummer.

Wapenveldredacteur De Leede maakt de balans op van de jaarserie “In een nieuw, godzalig leven wandelen”. Verder wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de PKN. Prof. R. Boon zet uiteen waarom het samengaan van de gereformeerde en lutherse traditie als een verrijking moet worden gezien.

Wapenveldredacteuren Aart Nederveen en Herman Oevermans vragen zich af wat de komst van de PKN de kleinere gereformeerde kerken te zeggen heeft. Paul van Trigt doet verslag van het RRQR-congres dat in november gehouden werd. En Den Hertog mediteert over de komst van het Evangelie in Filippi.