Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 6, december 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/503/redactioneel/

Lees verder

Moet je naar de kerk om een goed mens te worden?

Bert de Leedejaargang 54, nummer 6, december 2004

In mijn ijver zonder inzicht liet ik mij in het begin van mijn loopbaan als jong predikant nog wel eens verleiden tot een (apologetisch) twistgesprek op huisbezoek bij rand- of onkerkelijken. In de hervormde volkskerkgemeente van het dorp waar ik predikant was, kwam ik regelmatig bij echtparen en gezinnen waarvan de vrouw en moeder met de dochters kerkelijk meeleefde, terwijl de man en vader en dus ook de zoons des zondags morgens op bed bleven of gingen vissen. Menig keer heb ik mij tijdens zo'n huisbezoek laten verleiden tot een aanval op de onkerkelijkheid van de heer des huizes. Achteraf denk ik dat ik mij vooral ergerde aan de onverschilligheid van die kerels, die hun vrouw überhaupt lieten opdraaien voor de opvoeding van de kinderen. Die ergernis maakte mij vurig van geest. Het hielp natuurlijk niets. Het was zoiets als met de blote handen beuken op een dikke eikenhouten slotdeur van een ommuurde vesting. Ik werd er vooral moe van.

https://wapenveldonline.nl/artikel/504/moet-je-naar-de-kerk-om-een-goed-mens-te-worden/

Lees verder

Op zoek naar de moraal in het verhaal

Gerard den Hertogjaargang 54, nummer 6, december 2004

We leven in de nadagen van het 'christendom', dat is: die eeuwenlange periode in de geschiedenis van onze westerse cultuur die gedomineerd werd door de kerk en daarmee op enigerlei wijze door de boodschap van de Bijbel. Het is al een paar eeuwen aan de gang, maar het dringt nu pas in volle omvang tot ons door. Eén van de manieren waarop de theologie op deze nieuwe situatie heeft gereageerd is door de cultuur zelf voor christelijk te verklaren. In de 19e eeuw heeft Kierkegaard dat al striemend gehekeld: 'als iedereen christen is, is er dus niemand christen'. Hij heeft het tij niet kunnen keren. Het werd niet meer nodig geacht dat het zout zoutend doorwerkte in de samenleving en dat de doop aanvaard en overgenomen wilde worden in een sterven aan jezelf. Een wandelen in een nieuw, godzalig leven werd in brede kringen vergeten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/505/op-zoek-naar-de-moraal-in-het-verhaal/

Lees verder

De Protestantse Kerk in Nederland

Rudolf Boonjaargang 54, nummer 6, december 2004

Het was niet meer dan een nieuwsflits op de televisie. Het duurde nog geen minuut. Dat was alles wat 'Hilversum' te melden had over de eenwording van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. Wie geen weet hebben van historische achtergronden hebben niet in de gaten dat op die eerste meidag 2004 in onze Lage Landen iets heel bijzonders heeft plaats gevonden. Twee giganten in het rijk van de geest, elk met een wereld en eeuwen omspannende school -Luther en Calvijn-, hebben elkaar hartelijk de hand geschud. Applaus klonk op uit een drom van getuigen, onder wie Zwingli, Bullinger, Bucer, Melanchton, Beza. En op de achtergrond gaven kerkvaders als Augustinus door een milde glimlach blijk van hun instemming met dit gebaar van eendracht. Er is aanleiding te over om het samengaan van Genève en Wittenberg, de gereformeerde en lutherse tradities in de PKN, te begroeten als een grootse, inspirerende uitdaging. Inderdaad is het inspirerend en spannend wanneer deze twee voorname tradities de kans waarnemen om elkaar wederzijds te verrijken. Want voor zo'n verrijking hebben beiden elkaar heel wat te bieden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/507/de-protestantse-kerk-in-nederland/

Lees verder

Om de ademruimte van de traditie van de kerk

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 54, nummer 6, december 2004

Aan het rijtje kerkhistorische jaartallen van 1834, 1886, 1926, 1944, 1953, 1967 en 1980 kan nu ook 2004 worden toegevoegd. Weer zag ons land een kerkscheuring. Wie tot voor enkele jaren nog meende dat dergelijke gebeurtenissen in deze tijd van ontzuiling en verminderd kerkbesef niet meer voorkomen, is bedrogen uitgekomen. Een grote groep trouwe kerkleden van de Hervormde Kerk heeft zich massaal afgekeerd van de nieuw gevormde Protestantse Kerk in Nederland. En dat terwijl een organisatie als het COGG dat zich toch inzet voor een veel uitnemender doel, de eenheid van de gereformeerde belijders, in haar zaaltjes slechts tientallen mensen bijeen krijgt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/508/om-de-ademruimte-van-de-traditie-van-de-kerk/

Lees verder

Wat drijft de christenen, wat bezielt ze toch?

Paul van Trigtjaargang 54, nummer 6, december 2004

Vanwaar het christelijk enthousiasme voor cultuurcritici? Mijmerend over deze vraag pakte ik op zaterdag 30 oktober de trein naar Gouda. Op naar het RRQR-congres over 'bezieling, houvast en perspectief in een cultuur op drift'. Zittend in de trein dacht ik aan die ene cultuurcriticus. Het conservatieve mannetje of vrouwtje dat een treintje liet rijden rond de poel van verderf. Ergens bovenin links op de bekende prent van de twee wegen. Voor een dergelijke veroordeling van verandering hebben wij doorgaans een meewarige glimlach. Maar, zouden onze kinderen (voor hen was er dit jaar opvang) dat ook niet doen? Wanneer ze zien hoe wij om ons heenkeken en ons vertwijfeld afvragen: 'Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?'.

https://wapenveldonline.nl/artikel/509/wat-drijft-de-christenen-wat-bezielt-ze-toch/

Lees verder

De moed om te zijn

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 54, nummer 6, december 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/510/de-moed-om-te-zijn/

Lees verder

Karakter en aanleg in verband met het ongeloof & psychologie van de twijfel

Joke van Saanejaargang 54, nummer 6, december 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/511/karakter-en-aanleg-in-verband-met-het-ongeloof-psychologie-van-de-twijfel/

Lees verder

Jung

Joke van Saanejaargang 54, nummer 6, december 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/512/jung/

Lees verder

Bijzonder gemotiveerd

Bram de Muynckjaargang 54, nummer 6, december 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/513/bijzonder-gemotiveerd/

Lees verder

De liefdesladder

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 54, nummer 6, december 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/514/de-liefdesladder/

Lees verder