Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 2, april 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/118/redactioneel/

Lees verder

‘De zonde gaat niet zo ver als de schepping’

Aart Nederveen en Wim Dekkerjaargang 54, nummer 2, april 2004

In de jaarserie 'In een nieuw godzalig' leven wandelen stelt Wapenveld onder meer de vraag naar het goede leven. In de gereformeerde traditie is geen duidelijk antwoord op deze vraag te vinden. En niet zonder reden. Er is een grote beduchtheid voor levensheiliging die los staat van de toerekening van de genade van Christus. En aan het laatste, de toerekening van het heil, hebben we onze handen al zozeer vol, dat we aan de heiliging nauwelijks meer toekomen. Het valt gereformeerden daarom niet mee om een inhoudelijke bijdrage te leveren in het normen en waardendebat die het moralisme overstijgt en voortkomt uit het hart van het belijden: de rechtvaardiging.

https://wapenveldonline.nl/artikel/119/de-zonde-gaat-niet-zo-ver-als-de-schepping/

Lees verder

De deur naar vergeving

G. Vierwindjaargang 54, nummer 2, april 2004

Neem Dutroux. Een beter vergelijk voor 'dat wat onvergefelijk is', is er niet op dit moment. De vele nieuwsfeiten en misselijkmakende aanklachten tegen hem, culmineerden misschien wel in dat ene radiobericht, dat hij - na langdurig misbruik - één van zijn slachtoffers levend begraven zou hebben. Primaire reactie: walging. Eerste gedachte: zo'n vent moeten ze gewoon... Zo iemand kan en mag nooit vergeven worden! En dat is dan de reactie van een buitenstaander; 'even geraakt'. Maar door welke hel gaan ook nu weer ouders, broers en zussen van de slachtoffers?

https://wapenveldonline.nl/artikel/121/de-deur-naar-vergeving/

Lees verder

Het voortduren van een huishoudelijke twist

Ton van der Schansjaargang 54, nummer 2, april 2004

Het is op zijn minst opvallend wat Klaas van der Zwaag gedaan heeft. Hij doet de zoveelste poging om eenzijdigheden en fixaties in de prediking en de legitimatie ervan in dogmatische geschriften aan te wijzen en vervolgens te bestrijden en te weerleggen. Hoewel zijn boek zich vooral richt op de rechterflank van de gereformeerde gezindte, is het onmiskenbaar dat Van der Zwaags specialité de la maison, de Gereformeerde Gemeenten zijn .

https://wapenveldonline.nl/artikel/122/het-voortduren-van-een-huishoudelijke-twist/

Lees verder

De vraag naar de werkelijkheid

C.H. van Fenemajaargang 54, nummer 2, april 2004

Vorig jaar gaf dr. De Leede in 'Wapenveld' zijn impressie naar aanleiding van de lezing van Kuiterts boek 'Voor een tijd een plaats van god'. Een karakteristiek van de mens. Het artikel gaat uitvoerig in op het begrip werkelijkheid: zijn er meerdere manieren om te spreken over 'de werkelijkheid'? Kunnen die naast elkaar bestaan, of sluiten ze elkaar uit? Kun je als christen bijvoorbeeld enerzijds de werkelijkheid in natuurwetenschappelijke termen beschrijven en anderzijds spreken over 'de eigen werkelijkheid van God die buiten de onze is en boven de onze uitgaat, en van waaruit Hij handelend aanwezig zou zijn in onze werkelijkheid'?

https://wapenveldonline.nl/artikel/123/de-vraag-naar-de-werkelijkheid/

Lees verder

Inburgering

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 2, april 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/124/inburgering/

Lees verder