Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 3, juni 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/125/redactioneel/

Lees verder

‘Ik ben niet zo optimistisch over de vitaliteit van de civil society’

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 3, juni 2004

'De 'Volkskrant' wil elke dag de ontzuiling nog vieren', zei de Nijmeegse socioloog Bas van Stokkom in januari op Hydepark tijdens een studiedag die gewijd was aan het eind vorig jaar verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 'Waarden en normen en de last van het gedrag' . Toch wrijft degene die tegenwoordig wel eens een los nummer van de 'Volkskrant' koopt zich in de ogen. De 'Volkskrant' slecht niet alleen meer taboes, men treft ook weer artikelen en reportages aan waarin gepleit wordt voor het stellen van grenzen

https://wapenveldonline.nl/artikel/126/ik-ben-niet-zo-optimistisch-over-de-vitaliteit-van-de-civil-society/

Lees verder

Waarden, normen en de last van het gedrag

WRRjaargang 54, nummer 3, juni 2004

Dit rapport behandelt de vraag welke gemeenschappelijke waarden onze samenleving binden en over welke waarden conflicten kunnen rijzen, mede gezien in het licht van culturele verschillen. Het toenmalige kabinet legde deze vraag voor aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, in zijn adviesaanvraag van 8 november 2002, in het kader van het derde spoor van het debat over waarden en normen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/127/waarden-normen-en-de-last-van-het-gedrag/

Lees verder

Leven met inzicht

Bert de Leedejaargang 54, nummer 3, juni 2004

Geloofszekerheid is een schaars goed in de breedte van de kerken. In orthodox-gereformeerde kerken is het een begeerd goed, maar het is ook al gauw verdacht wanneer mensen spreken vanuit de zekerheid des geloofs. Is het wel echt? In de breedte van een mainstream-kerk als de Protestantse Kerk in Nederland geldt op een veel diffusere manier hetzelfde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/128/leven-met-inzicht/

Lees verder

‘Hoeder der moraal’?

Govert J. Buijsjaargang 54, nummer 3, juni 2004

De Christelijk-Nationale School in ons Friese dorp vroeger had een 'hoofd der school' wiens levensbeschouwelijke antennes nog uitstonden tot diep in de negentiende eeuw. Meester Bijma wist nog van de grote bezwaren die er bij de Afgescheidenen, Dolerenden en bevindelijk Hervormden gelijkelijk bestonden tegen de negentiende-eeuwse voorliefde voor het begrip 'deugd'. Als Gereformeerd man was hij dan ook warm voorstander van de Nieuwe Psalmberijming, juist omdat allerlei vermaledijde achttiende-eeuwse ketterse uitdrukkingen die men in de Oude Berijming aantrof, zoals 'het pad der deugd' in Psalm 1:4 daar niet meer in voorkwamen. Hij liet ons smakelijk lachen om die domme, oppervlakkige negentiende-eeuwers die zo veel verwachten van burgerlijke braafheid, zonder iets te peilen van wat in de Bijbel 'zonde' heet.

https://wapenveldonline.nl/artikel/129/hoeder-der-moraal/

Lees verder

Met de oorlog als epicentrum:

Johan Sneljaargang 54, nummer 3, juni 2004

Vier jaar na zijn stukjes met observaties uit alle hoeken van Europa in 'NRC Handelsblad 'ligt er 'het boek': 'In Europa: Reizen door de twintigste eeuw' . Aan dit magnum opus van Geert Mak begon ik, laat ik dat maar bekennen, met een paar lichte twijfels. Achteraf bezien waren het er tenminste een stuk of vier, die ik eerst nader zal benoemen, om er vervolgens de bevindingen van de lezing van het boek zelf naast te leggen. Ofwel: waarom dit boek toch mee moet naar de camping, deze zomer.

https://wapenveldonline.nl/artikel/130/met-de-oorlog-als-epicentrum/

Lees verder

Bijwerkingen

Aart Nederveenjaargang 54, nummer 3, juni 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/131/bijwerkingen/

Lees verder

Casino

Jan Maaslandjaargang 54, nummer 3, juni 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/225/casino/

Lees verder

Specht en Zoon

Gerda van de Haarjaargang 54, nummer 3, juni 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/226/specht-en-zoon/

Lees verder

Hajar en Daan

W.H. Dekkerjaargang 54, nummer 3, juni 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/227/hajar-en-daan/

Lees verder