Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/408/redactioneel/

Lees verder

De smalle en brede weg van het piëtisme

Jan-Kees Karelsjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

De geschiedenis heeft het piëtisme belast met een ongelukkige reputatie. Het geldt vaak als een soort neurotische verdraaiing van het christelijk geloof. Piëtisten laten het hoofd hangen, ze missen de vrolijkheid van het geloof. Ze wentelen zich, voorbij de letter van de Bijbel, in eigen ervaringen en ideeën. En erger, ze meten andermans geloof daaraan af. Ze hangen een beklemmend verfijnde ethiek aan, doen veel aan introspectie en missen daardoor de boot naar cultuur en maatschappij. Van dit wereldmijdende piëtisme mag men in elk geval geen ‘bijdrage‘ aan een maatschappelijk deugdendebat verwachten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/138/de-smalle-en-brede-weg-van-het-pietisme/

Lees verder

Uit één stuk

Bert de Leedejaargang 54, nummer 5, oktober 2004

'Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw Naam te vrezen. Psalm 86 vers 11

https://wapenveldonline.nl/artikel/409/uit-een-stuk/

Lees verder

O. Noordmans over ascese, soberheid en puritanisme

Hans de Knijffjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

De woorden ascese, soberheid en puritanisme als kenmerken van een christelijke levenshouding en als karakteristiek van christelijke ethiek treft men door het gehele werk van Noordmans in een veelvoud van getuigenissen aan . Deze woorden vallen telkens en telkens weer, en dat geldt vooral voor de term ascese of, adjectivisch, ascetisch. Maar ook het woord 'soberheid' valt dikwijls, het is zelfs de titel van één van de in 'Zoeklichten' gepubliceerde artikelen, dat geschreven is op de vraag, 'hoe wij de geestelijke nood van onze tijd moeten zien en op welke wijze wij daarop moeten reageren' (6,459vv.) . De tijdsbetrokkenheid is duidelijk, soberheid is voor Noordmans het antwoord van vandaag. Het zijn de geweldige afmetingen van de wereldproblemen, dingen van eschatologische proporties, die ons de soberheid als het ware opdringen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/410/o-noordmans-over-ascese-soberheid-en-puritanisme/

Lees verder

Onherstelbaar onttoverd? (2)

Koo van der Waljaargang 54, nummer 5, oktober 2004

In het eerste artikel van dit tweeluik over het thema van de onttovering hebben we ons twee dingen afgevraagd: ten eerste, wat met die term nader bedoeld kan zijn en ten tweede, of met het zo aangeduide fenomeen een adequate karakterisering van onze moderne cultuur gegeven wordt, zoals regelmatig gesuggereerd wordt. Wat het eerste punt betreft, om dit even in de herinnering terug te roepen, bleek 'onttovering van de wereld' te staan voor intellectualisering en verwetenschappelijking, voor het feit dat de dingen berekenbaar en voorspelbaar en daardoor ook beheersbaar worden. De werkelijkheid verliest haar mysterieus en wonderbaar karakter, zij wordt gewoon, alledaags, prozaïsch. Zij wordt niet meer ervaren als doortrokken van waarde, zin en betekenis. Voor zover er zoiets is als een waarde, zin en betekenis van de dingen, zijn die van menselijke makelij, door mensen aan de dingen toegekend; daarom spreken we ook zo hardnekkig van zingeving (in plaats van zinervaring). De werkelijkheid is, met andere woorden, in zichzelf waardeloos, zonder zin en betekenis, net zo min als zij van zichzelf mooi, goed of redelijk is. Ze mist kortom iedere ideële dimensie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/411/onherstelbaar-onttoverd-2/

Lees verder

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Arjan Gooijerjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

Het RRQR-congres heeft Balkenende mee. Bij de opening van de Europese conferentie begin september tilde hij zijn normen en waarden debat naar Europees niveau. Wederom is een mengeling van cynisme en lof zijn deel. Cynisme vanwege de vaagheid en spruitjeslucht waarin de discussie zich hult. Lof vanwege de poging zowel in Nederland als Europa de basis van het samenleven te agenderen.Het debat afserveren met de opmerking 'terug naar de jaren 50' is de RRQR te 'gratuit'. Blijven hangen in zinnen als 'hufterigheid in het verkeer' en 's avonds bang op straat' evenzeer.Graag willen we dieper peilen; iets wat zowel gebeurt in de jaarserie van Wapenveld als op het aanstaande congres.

https://wapenveldonline.nl/artikel/412/wat-drijft-de-volken-wat-bezielt-ze-toch/

Lees verder

Is een dominee echt nodig?

Bert de Leedejaargang 54, nummer 5, oktober 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/413/is-een-dominee-echt-nodig/

Lees verder

Filosofie van de verveling

Herman Ligtenbergjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/414/filosofie-van-de-verveling/

Lees verder

Niew engagement in architectuur, kunst en vormgeving

Hans Teerdsjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/415/niew-engagement-in-architectuur-kunst-en-vormgeving/

Lees verder

En daar was licht.

Aart Nederveenjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/506/en-daar-was-licht/

Lees verder

Werkelijkheid

Aart Nederveenjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/416/werkelijkheid/

Lees verder

Sporen in de wetenschap naar God

Remko Muisjaargang 54, nummer 5, oktober 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/417/sporen-in-de-wetenschap-naar-god/

Lees verder