Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 1, januari 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/107/redactioneel/

Lees verder

In een nieuw, godzalig leven wandelen

Wim Dekkerjaargang 54, nummer 1, januari 2004

Het gonst in de samenleving. Op tal van plekken worden pogingen gedaan tot bezinning op levenskunst en levensvernieuwing. De unieke rijkdom aan individuele vrijheid en autonomie heet doorgeschoten te zijn. Woorden als 'verantwoordelijkheid', 'deugd', 'waarden', 'normen', maar ook 'moraalridder' en 'spruitjeslucht' weerklinken. Wapenveld levert met de nieuwe jaarserie een eigen bijdrage. Onder de titel 'In een nieuw, godzalig leven wandelen' willen wij deze ontwikkelingen in kerk en samenleving analyseren en van commentaar voorzien. In de veronderstelling dat onze traditie wel weet heeft van vernieuwing, maar nog te weinig van het goede leven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/108/in-een-nieuw-godzalig-leven-wandelen/

Lees verder

Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig...

Gerard den Hertogjaargang 54, nummer 1, januari 2004

'De Bijbel is er voor het verhaal, niet voor de moraal', was ooit één van de prikkelende stellingen van H.M. Kuitert. Het werd al spoedig een leuze die lange tijd opgeld heeft gedaan. 'Een gereformeerde weet vandaag immers meer dan Paulus', zei zijn collega G.Th. Rothuizen, en daarmee was de weg vrij om helemaal mee te doen in de algemene discussie over ethiek.

https://wapenveldonline.nl/artikel/109/bezonnen-rechtvaardig-en-godvruchtig/

Lees verder

Innerlijkheid

Hans de Knijffjaargang 54, nummer 1, januari 2004

In één van Marten Toonders onvolprezen Tom-Poesstrips wordt een poging gedaan, door middel van een apparaat het innerlijk van Ollie B. Bommel op een scherm te projecteren. Dat lukt, maar het blijkt niets te bevatten, het scherm blijft wit. Toonder was hiermee de moderne hersenfysiologen een aantal jaren voor: het 'ik' is een inbeelding. Daarmee is een oud en algemeen aanvaard geloof als bijgeloof ontmaskerd, en dat geldt mèt het 'ik' voor alle verwante noties als ziel, bewustzijn, innerlijk. Wij worden in onze tijd geconfronteerd met een wetenschappelijk gedocumenteerde verdwijning van het innerlijk.

https://wapenveldonline.nl/artikel/110/innerlijkheid/

Lees verder

Van ballingsoord naar thuisland

Adriaan van Klinkenjaargang 54, nummer 1, januari 2004

'Refojeugd is niet meer te houden' kopte Trouw een tijdje terug naar aanleiding van een serie artikelen in het Reformatorisch Dagblad. Het RD had onderzoek gedaan naar de lifestyle van reformatorische jongeren en kwam tot de schrikbarende ontdekking dat zij evengoed een bioscoopje pikken, Radio 538 beluisteren, de BreakOut of Fancy lezen en druk gebruik maken van (open!) internet en mobiele telefoons.

https://wapenveldonline.nl/artikel/111/van-ballingsoord-naar-thuisland/

Lees verder

Stiefkinderen in Europa

Rudolf Boonjaargang 54, nummer 1, januari 2004

Hoe is het mogelijk, dat in een land als de Verenigde Staten van Noord Amerika godsdienst gedijt en bloeit? Hoe kunnen geloof en gebed een vruchtbare bodem vinden in een maatschappij waar materiële machten en belangen van economie, technologie en industrie zich overal doen gelden? Toch blijkt in die samenleving religie bepaald geen randverschijnsel te zijn. Wie evenwel met een kritisch oog de bonte relimarkt aftast, merkt al gauw op, dat onder het koren nogal wat kaf schuil gaat.

https://wapenveldonline.nl/artikel/112/stiefkinderen-in-europa/

Lees verder

Gelijkheid en vrijheid

G. Holdijkjaargang 54, nummer 1, januari 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/113/gelijkheid-en-vrijheid/

Lees verder

Bijbel en dogmatiek

Willem van ’t Spijkerjaargang 54, nummer 1, januari 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/114/bijbel-en-dogmatiek/

Lees verder

De tirannie verdrijven

J. Veenhofjaargang 54, nummer 1, januari 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/115/de-tirannie-verdrijven/

Lees verder

Het visioen van Eijkman

Bert de Leedejaargang 54, nummer 1, januari 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/116/het-visioen-van-eijkman/

Lees verder