Redactioneel

Het heeft iets ironisch. Het eerste linkse Amsterdamse college sinds dertig jaar, van Partij van de Arbeid en GroenLinks, houdt flink schoonmaak op de Wallen. Dus niet een van de colleges met het CDA, dat zijn kiezers altijd voorhield dat zoiets in de Amsterdamse verhoudingen onmogelijk was en dat het in ieder geval erger zou voorkomen. Nee, het is te danken aan de sterke inzet van raadslid Karina Content (Schaapman) met steun van wethouder Lodewijk Asscher dat het nu zover is gekomen. De redenen die zij geven voor de inkrimping van de seksindustrie op de Wallen zijn de mensenhandel, de uitstraling van Amsterdam, maar ook morele argumenten. Coalitiegenoot GroenLinks staat erbij en kijkt ernaar – en weet zich geen houding te geven. Het verzet tegen prostitutie komt nu uit onverwachte hoek.
Hans Teerds woonde tot een maand geleden op de Wallen. In zijn artikel overdenkt hij de vier jaren die hij in het hartje van Sodom en Gomorra doorbracht. Dat brengt hem tot de vraag of we wel zo blij moeten zijn met de visie achter ‘Operatie 1012’ – de opruimactie genoemd naar het postcodegebied van de Wallen. Moet de stad een aangeharkt exclusief museumpark zijn, waar het vreemde en alledaagse is weggedrukt? Hoort de hardheid van het bestaan, gesymboliseerd in de prostitutie, niet juist ook in het centrum te schuren met ons geslaagde leventje?
Met deze vragen raakt Teerds zowel aan het thema van de Maand van de Filosofie – de Stad – als aan de toenemende christelijke belangstelling voor de stad – veelal geïnspireerd door de New Yorkse predikant Tim Keller. De theologen in Kellers voetspoor proberen tegenover het traditionele zondige beeld van de stad juist een positiever en optimistischer beeld te schetsen. Maar misschien is Teerds’ insteek waarbij die zondigheid juist in het centrum van de bezinning op de stad wordt geplaatst, een minstens zo belangrijke bijdrage aan het debat.
Met een tweetal bijdragen gaat de jaarserie flink op stoom komen. In een interview laat Pinksterprof Cees van der Laan zien wat de Pinksterbeweging in huis heeft voor traditionele kerken. Opvallend is de gematigde toon die hij daarin bezigt, ook als het gaat over klassieke punten van geschil als doop, geestesdoop en tongentaal. In de meditaties gaan onze ‘huistheologen’ aan de slag met het thema van de Geest. Ditmaal Arjan Plaisier over Christus en de Geest.
Van der Laan geeft in zijn interview aan dat overgekomen gereformeerden sinds de jaren 1960 veel voor de structuur en ontwikkeling van de Pinksterbeweging hebben betekend. Diezelfde invloed van Kuypers nazaten bespeurt Henk van den Belt, de kersverse Utrechtse universitair docent, ook in dat deel van de gereformeerde gezindte dat zich kerkelijk en/of politiek van Kuyper afzijdig hield. Hij spitst dat toe op het punt van de ecclesiologie en laat zien hoe diens dolerende denken zich van het klassiek reformatorische heeft verwijderd. Paul van Trigt voert in de leeservaring geen ‘oude’ theoloog als Kuyper op, maar maakt ons enthousiast voor de Anglicaan Sam Wells.
Veel werk aan Wapenveld wordt achter de schermen verricht. De afgelopen jaren werd een aanzienlijk deel daarvan gedaan door Martineke Bezemer, zozeer zelfs dat we besloten om nu zij afscheid neemt haar functie in tweeën op te delen. We danken Martineke voor de stipte en accurate wijze waarop zij de kopij richting de drukkerij heeft begeleid! Vanaf dit nummer schakelen we over op de structuur die veel andere bladen ook kennen: een hoofd- en eindredactie. Als eindredacteur hebben we Henk Schaaf benoemd, hij heeft ruime ervaring in het redactievak bij een grote uitgeverij en vandaag ligt zijn eerste product in uw handen! Voor de administratieve poot zijn we blij Adri Gijssen te kunnen benoemen, die als docent economie niet alleen ons abonneebestand maar ook de acquisitie van advertenties en het beheer van onze financiën ter hand zal nemen. Beide heren welkom in Wapenveldkring!