Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 58, nummer 2, april 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/821/redactioneel/

Lees verder

‘Het is ons verlangen iets bij te dragen aan de kerken’

Aart Nederveen en Pieter Jan Dijkmanjaargang 58, nummer 2, april 2008

Lang zagen de protestantse kerken de Pinksterbeweging als een sekte, als een buitenissig, emoreligieus clubje. Die tijd is voorbij. Prof. dr. C. van der Laan, bijzonder hoogleraar Pentecostalisme, is blij met de toenemende openheid voor de Pinksterbeweging. 'Eigenlijk voldoen we nu een beetje aan ons oorspronkelijke doel: we gaan op in het geheel van het lichaam van Christus en verliezen onszelf.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/820/het-is-ons-verlangen-iets-bij-te-dragen-aan-de-kerken/

Lees verder

Theologenvoer

Paul van Trigtjaargang 58, nummer 2, april 2008

Er was een tijd waarin ik veel theologie las. Ik was lid van een reformatorische studentenvereniging waar dat normaal was. In kleine groepjes lazen we het werk van grote theologen uit het verleden zoals Augustinus, Calvijn en Bonhoeffer. We nodigden regelmatig hedendaagse theologen uit voor een lezing. En we volgden het actuele debat: een nieuw boek van A. van de Beek liet je gewoon niet ongelezen. Theologie was het helemaal. Bij het zoeken naar antwoorden op mijn vragen lag ik aan de voeten van de koningin der wetenschappen. Toen ik werd gevraagd om voor dit nummer van 'Wapenveld' de rubriek 'mijn leeservaring' te vullen, greep ik echter niet blindelings naar het godgeleerde deel van mijn boeken. Waarom niet? Laat theologie me tegenwoordig koud? Ik zal het uitleggen. En ter geruststelling alvast dit: ik fietste naar de bibliotheek, leende een theologisch werk en werd geïnspireerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/822/theologenvoer/

Lees verder

Pinksteren als uitdaging (1)

Arjan Plaisierjaargang 58, nummer 2, april 2008

In deze serie gaan we als protestantse theologen die hun plaats in de gereformeerde traditie innemen, ons bezighouden met het thema van Pinksteren: de uitstorting van de heilige Geest. Het is duidelijk dat de Pinksterkerk een kerk is die veel van haar elan ontleent aan het 'terug naar de bron'. Door die kerk weten we ons 'getriggerd' als we in de komende nummers van 'Wapenveld' een vijftal aspecten van de Geest belichten

https://wapenveldonline.nl/artikel/823/pinksteren-als-uitdaging-1/

Lees verder

De ware kerk of de zuiverste kerk?

Henk van den Beltjaargang 58, nummer 2, april 2008

Er was tussen de Afscheiding en de Doleantie een fundamenteel verschil in visie op de Nederlandse Hervormde Kerk. De Afscheiding zag de hervormde kerk als valse kerk, terwijl Abraham Kuyper de plaatselijke gemeenten als ware kerken van Christus erkende. Het onderscheid uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis tussen waar en vals werd in het neocalvinisme met een beroep op de pluriformiteit van de kerk vervangen door een onderscheid tussen meer en minder zuiver. Deze neocalvinistische kerkvisie werkt tot op de dag van vandaag door in de gereformeerde gezindte. Hoewel het afgescheiden standpunt veel rigoureuzer is en minder sympathiek overkomt, is juist het dolerende standpunt een belemmering voor echte kerkelijke eenheid.

https://wapenveldonline.nl/artikel/824/de-ware-kerk-of-de-zuiverste-kerk/

Lees verder

Aspecten voor een theologie van de stad

Hans Teerdsjaargang 58, nummer 2, april 2008

Amsterdam gaat het Wallengebied aanpakken. Streven naar een stad waar alles schoon en veilig is, als het ware een preluderen op een Nieuw Jeruzalem, getuigt echter van irreële verwachtingen. Want de schaduwkanten van het menselijk bestaan kunnen niet worden weggevlakt. Aanleiding om te verkennen welke aspecten kunnen bijdragen aan een christelijke visie op de hedendaagse stedelijke samenleving.

https://wapenveldonline.nl/artikel/825/aspecten-voor-een-theologie-van-de-stad/

Lees verder

Linked Out

Marius Doornenbaljaargang 58, nummer 2, april 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/819/linked-out/

Lees verder

Joop den Uyl (1919-1987) Dromer en doordouwer

Wim de Jongjaargang 58, nummer 2, april 2008

Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2008, 548 p., ISBN 978 90 501 8818 0, € 35,-.

https://wapenveldonline.nl/artikel/826/joop-den-uyl-1919-1987-dromer-en-doordouwer/

Lees verder

The Religious Crisis of the 1960s

Paul van Trigtjaargang 58, nummer 2, april 2008

Oxford University Press, 2007, ISBN 978 0 19 929825 9, 300 p., £ 45.- (hardback)

https://wapenveldonline.nl/artikel/827/the-religious-crisis-of-the-1960s/

Lees verder

Een Hollands heiligdom

Hans Teerdsjaargang 58, nummer 2, april 2008

Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2007, 567 p., ISBN 978 90 351 3059 3, € 45,-.

https://wapenveldonline.nl/artikel/828/een-hollands-heiligdom/

Lees verder

Denken, ontwerpen, maken

Jan Scheele-Goedhartjaargang 58, nummer 2, april 2008

Boom, Amsterdam, 2007, 454 p., ISBN 978 90 850 6395 7, € 39,30

https://wapenveldonline.nl/artikel/829/denken-ontwerpen-maken/

Lees verder