Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 58, nummer 3, juni 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/833/redactioneel/

Lees verder

De mobiliteit van de mondiale Pinksterbeweging

Linda van de Kamp&Miranda Klaver en Regien Smitjaargang 58, nummer 3, juni 2008

Mobiliteit in een neo-Pentecostale context, dat is de gemeenschappelijke noemer van de drie bijdragen waaruit dit artikel bestaat. De mondiale groei van de Pinksterbeweging staat daarin centraal, en aspecten daarvan worden voor drie deelonderzoeken gepresenteerd. Een algemene inleiding gaat daaraan vooraf, en afgesloten wordt met een conclusie. Bewegen in de tijd, bewegen over continenten, bewegen in mediagebruik - al deze facetten komen in dit derde artikel van onze jaarserie over de Pinksterbeweging aan bod.

https://wapenveldonline.nl/artikel/830/de-mobiliteit-van-de-mondiale-pinksterbeweging/

Lees verder

Pinksteren als uitdaging (2)

Bert de Leedejaargang 58, nummer 3, juni 2008

Nadat Arjan Plaisier in de vorige 'Wapenveld' met zijn artikel over Christus en de Geest deze serie heeft geopend, staan we in de nu volgende bijdrage stil bij het aspect Geest en Doop

https://wapenveldonline.nl/artikel/831/pinksteren-als-uitdaging-2/

Lees verder

Geen evangelikaalslag

Wim Dekkerjaargang 58, nummer 3, juni 2008

Wat heeft de evangelicale beweging aan en in kerken te bieden? Na tien jaar van ironie en milde spot zijn we de notie van kaalslag voorbij, en maken we opnieuw de balans op. Als opstap wellicht voor een confrontatie met deze stroming binnen en buiten de kerken. Want soms wordt in een scherp debat waarheid gevonden

https://wapenveldonline.nl/artikel/832/geen-evangelikaalslag/

Lees verder

'Gewoon laten zien dat het kan!’

Eelco van den Dooljaargang 58, nummer 3, juni 2008

Dat het bedrijfsleven de laatste jaren nogal eens onder vuur ligt, bijvoorbeeld vanwege hoge salarissen en bonussen voor de top, is niet nieuw. Het is al decennialang het geval. Des te opmerkelijker zijn ondernemers die de kritiek serieus nemen en een serieuze poging doen om anders te ondernemen. Reind Breman (1937) uit Genemuiden is zo'n ondernemer. Zijn levenswerk is de Breman Installatie- en Servicegroep: ongeveer veertig bedrijven, verspreid over heel Nederland, actief op het gebied van installatiewerk, dakwerk en service en onderhoud in de woning- en utiliteitsbouw. Geïnspireerd door Bijbelse noties over bezit, nieuwe kansen en menselijkheid ontwikkelde hij werkendeweg het Breman-systeem. Een gesprek met een geïnspireerde ondernemer over diens levenswerk

https://wapenveldonline.nl/artikel/837/gewoon-laten-zien-dat-het-kan/

Lees verder

Houd God buiten het recht

Jan de Witjaargang 58, nummer 3, juni 2008

We kennen in Nederland de scheiding van kerk en staat. Staat en kerk moeten zich zo min mogelijk met elkaar bemoeien. Om die reden is artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht een vreemde eend in de bijt. Dit artikel stelt strafbaar 'het zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaten', kortheidshalve godslastering.

https://wapenveldonline.nl/artikel/834/houd-god-buiten-het-recht/

Lees verder

Behoud de strafbaarheid van smalende godslastering

Sybrand van Haersma Bumajaargang 58, nummer 3, juni 2008

Met grote stelligheid bepleiten de politieke tegenstanders van een strafrechtelijk verbod op godslastering de afschaffing van het wetsartikel dat handelt over 'smalende godslastering'. Het meest voortvarend is de SP, die het probleem zo urgent vindt dat de partij een initiatiefwet heeft aangekondigd, als de regering het artikel niet spoorslags afschaft. Tijdens het recente overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp bleken alleen de drie christelijke fracties voorstander van het behoud van dit artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht . Dit lijkt erop te duiden dat artikel 147 alleen voor christenen van waarde is. Maar niets is minder waar. Artikel 147 is voor de hele samenleving waardevol, als uiting van respect voor de diepste gevoelens van mensen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/835/behoud-de-strafbaarheid-van-smalende-godslastering/

Lees verder

Barnabas

Tim Vreugdenhiljaargang 58, nummer 3, juni 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/836/barnabas/

Lees verder

'Niets in mij gelooft dat'

Lydeke van Beekjaargang 58, nummer 3, juni 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/838/niets-in-mij-gelooft-dat/

Lees verder

verborgen vrouwen / mi quam een schoon geluit in mijn oren

Esther Jonkerjaargang 58, nummer 3, juni 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/839/verborgen-vrouwen-mi-quam-een-schoon-geluit-in-mijn-oren/

Lees verder

Het modernisme

Herman Ligtenbergjaargang 58, nummer 3, juni 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/840/het-modernisme/

Lees verder

De wereld van gisteren

Herman Ligtenbergjaargang 58, nummer 3, juni 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/841/de-wereld-van-gisteren/

Lees verder

Alles wat je hart begeert?

Herman Ligtenbergjaargang 58, nummer 3, juni 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/842/alles-wat-je-hart-begeert/

Lees verder