Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/850/redactioneel/

Lees verder

Evangelisch en gereformeerd – het speelkwartier is voorbij

Bert de Leedejaargang 58, nummer 4, augustus 2008

Op en om het kerkelijk erf speelt er veel rond de werking van de Geest. Na een inleiding waarin Bert de Leede bezorgheid signaleert maar ook zijn dankbaarheid uitspreekt over de opgemerkte nieuwe vrijmoedigheid en onbevreesdheid om uitdagingen en vragen aan te gaan, biedt hij een leesoefening. Onder de titel 'Reformatorische reflecties op de charismatische vernieuwing' behandelt hij vijf onderwerpen die door de evangelicalisering van de protestantse kerk(en) in het geding zijn. Een breed uitwaaierend betoog, dat duidelijk maakt dat er na het speelkwartier nu echt gewerkt moet worden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/848/evangelisch-en-gereformeerd-het-speelkwartier-is-voorbij/

Lees verder

Pinksteren als uitdaging (3)

Arjan Plaisierjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

Arjan Plaisier neemt het stokje van Bert de Leede weer over, en vervolgt deze serie met een overdenking over het spreken in klanktaal. Ook al bezit hij deze gave niet, hij zoekt wel naar de schaduwen ervan, en vindt deze onder meer in de poëzie, in woorden met klank en ritme, die de wereld van God kunnen ontsluiten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/844/pinksteren-als-uitdaging-3/

Lees verder

Erfgenaam van een lege hemel?

Herman Oevermansjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

'Op een mooie avond in augustus van het jaar 1297 reden drie ruiters in gestrekte draf langs de heirweg, die naar het slot van de Heer van Hoekelom voerde. Ongetwijfeld hadden zij al een warme rit achter de rug, want een wit schuim liep de paarden langs de flanken en de kleren der ruiters waren met stof bedekt. Het was een hete dag geweest, zo heet als het in de hondsdagen maar zijn kan. De zon had de hele dag als een gloeiende bol aan de wolkenloze hemel geschitterd en zijn verzengende stralen naar het aardrijk geschoten. Nu daalde hij langzaam en stond op het punt onder te gaan. Toch bleef het nog warm, zelfs drukkend in de lucht, en er was grote kans dat het zou gaan onweren.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/847/erfgenaam-van-een-lege-hemel/

Lees verder

Het nieuwe perspectief op Paulus

Geurt Henk van Kootenjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

Het onderzoek naar Paulus heeft recent geresulteerd in een nieuwe interpretatie van de apostel, wat de 'New Perspective on Paul' wordt genoemd. In dit artikel zal ik niet de hele opkomst van dit paradigma beschrijven, maar mij concentreren op de belangrijkste verwoorder van dit perspectief: James Dunn, emeritus hoogleraar in de Engelse universiteitsstad Durham, gelegen tussen York en Edinburgh. Eerst zal ik een korte impressie geven van Dunns nieuwe perspectief, vervolgens in detail treden, om af te sluiten met mijn evaluatie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/843/het-nieuwe-perspectief-op-paulus/

Lees verder

Een biologie van betekenis?

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

In de huidige ontwikkelingen binnen de psychiatrie bestaat de neiging alle gedrag en beleving te verklaren vanuit de werking van het brein. Maar waar blijven vrije wil en handelingsvrijheid als de neurobiologische keten van oorzaak en gevolg bepaalt wat je voelt, verlangt, denkt? Ella Lobregt-Van Buuren is bang dat het dan tobben wordt met het concept van vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij maakt de lezer deelgenoot van haar zoeken naar een standpunt: er is meer dan wat meetbaar is.

https://wapenveldonline.nl/artikel/849/een-biologie-van-betekenis/

Lees verder

Jeugdsentiment

Marius Doornenbaljaargang 58, nummer 4, augustus 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/851/jeugdsentiment/

Lees verder

The reason for God

Bas van der Graafjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/854/the-reason-for-god/

Lees verder

Geloven na Nietzsche

Albert Noordegraafjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/853/geloven-na-nietzsche/

Lees verder

Geloven als anti-depressivum

Guus Labooyjaargang 58, nummer 4, augustus 2008

https://wapenveldonline.nl/artikel/852/geloven-als-anti-depressivum/

Lees verder