Klein pruritisch vademecum

Vandaag in de medische rubriek van Wapenveld een klein overzicht van veel voorkomende oorzaken van jeuk, en hun behandeling.

Pruritus Librorum

Treedt op tijdens lezing van een boek. Onlangs vastgesteld bij verschillende individuen die onafhankelijk De Alchemist van Coelho lazen. Het boek is veelbelovend, een goed idee, maar jeuk treedt op. Subjecten schrijven dit toe aan de opzichtige neiging van de auteur de tendens, zijn boodschap, er dik op te leggen. Hierdoor treedt allergie op. Bijzondere voorzorg moet genomen worden bij lectuur waarin mededeling wordt gedaan van de emoties van hoofdpersonen zonder dat daartoe een bepaalde aanleiding bestaat. Christelijke lectuur geldt als zeer pruritogeen. Klachten verdwijnen door lezing van een goed boek, bijvoorbeeld Tsjechov, Carver, Hemingway of Scott Fitzgerald. Deze behoren standaard in uw medicijnkastje te liggen! Bij minder ernstige gevallen kan lezing worden voortgezet met overslaan van zinloze uitweidingen.

Pruritus Politicus

Vaak acuut. Treedt op als verliezende politici uitleggen dat het vertrouwen van de kiezer moet worden herwonnen, of winnende politici dat de kiezer heeft gesproken. Het verrassende is dat uit nietszeggende mededelingen toch plots hevige jeuk kan ontstaan, vaak gepaard gaande met uitslag. De volgende mededeling kan dienen als diagnostisch middel: ‘Daarom moeten we niet zozeer met onze concrete resultaten de boer op gaan, maar laten zien dat we christelijke politiek bedrijven vanuit een kloppend hart’. Als lezing van deze zin jeuk geeft, dan lijdt u aan pruritus politicus. In beginsel is deze jeuk niet behandelbaar, aangezien de oorzaak bij de politici ligt, die door hun wisselende contacten allergenen overdragen. Langdurige blootstelling aan politiek gewauwel kan blijvende beschadiging veroorzaken. Zelf de politiek in gaan is dan de enige oplossing.

Pruritus Disputationis

Een hevige jeuk onder de armen, soms gepaard gaande met plasdrang en zweterigheid. Treedt op bij gesprekken. Globaal worden twee varianten onderscheiden, de acute en de geleidelijke. De acute treedt vaak op tijdens feestjes in onvoorspelde gesprekssituaties. Uw zwager deelt u mee dat Geert (lnoh) het weliswaar niet zo mooi zegt, maar dat er wel wat in zit. Een vriend zegt dat hij schandelijk veel belasting betaalt. U wilt nog tegenwerpen dat hij dankbaar moet zijn, maar u wordt overmand, de mond gesnoerd door een overweldigende jeuk. U wilt krabben maar weet niet zeker wie – uzelf of de gesprekspartner. De oplossing bestaat daarin dat u een ander drankje en andere gesprekspartner gaat halen bij de bar. De geleidelijke pruritus disputationis treedt op tijdens langlopende gesprekskringen, bijvoorbeeld het kwart-jaarlijks samen-zijn met oud-dispuutsleden. Gezellig! Toch ervaart u jeuk en ziet dingen die u vroeger in uw jeugdige verblinding niet zag. Hyacinten zijn mooi maar u blijkt er allergisch voor, dat idee. Hoewel voor-de-hand-liggend, wordt stopzetting van de contacten niet aanbevolen bij pruritus disputationis progressivus. Oude vrienden zijn onvervangbaar. Goede vrienden kunnen elkaar krabben. De klachten verdwijnen vaak vanzelf bij het uitdrukken van een puistje.

Pruritus Ceteris

Voor overige jeukklachten, raadpleeg uw huisarts. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts.