Redactioneel

Moeilijke vragen stellen, dat is zo ongeveer het handelsmerk van Wapenveld. Maar daar dan wel helder en toegankelijk over schrijven. Want de stevige vragen van het leven moeten niet onderdrukt worden of overwoekerd door ondoorgrondelijke teksten, maar in alle openheid en alle duidelijkheid op tafel worden gelegd. Want alleen dan kan er gezocht worden naar antwoorden. Ons blad bevindt zich in de zoektocht naar antwoorden immer in de spanning tussen de christelijke traditie en de moderne cultuur. Wij proberen ons te oefenen in double listening, zoals de Engelse evangelicale voorman John Stott het noemde. Dat betekent tegelijkertijd naar de traditie en naar de cultuur luisteren en beide confronteren en aan elkaar scherpen.
Daarvan is ook dit nummer weer een mooi voorbeeld. In een brede waaier passeren pedagogische, theologische, cultuurfilosofische en politieke items de revue. Bij ieder van deze onderwerpen kruisen de grootheden van cultuur en religie elkaar. Zo signaleert Henk Jochemsen in zijn artikel een wezenlijk verval van de traditioneel-christelijke wijze van denken door de postmoderne subjectivering van het geloof. Bij het verlies van veel waardevols, ziet hij echter ook ruimte voor serieuze vernieuwing.
Moeilijke vragen worden zeker gesteld in de bijdrage van de Utrechtse systematisch theoloog G. van Ek. Een gevaarlijke blikvernauwing constateert hij in de gereformeerde traditie. Hij stelt dat die te weinig oog heeft gehad voor het universalistische karakter van het heil. Om de universele grondlijnen uit de bijbel toch met de traditie te verbinden, introduceert hij op verrassende wijze begrippen als ‘gericht’ en het ‘kruis’. Daarbij staat het in de moderne context van de mondialisering – dat veelal met het lelijke anglicisme als ‘globalisering’ wordt aangeduid – van onze samenleving. Theologie in rapport met de tijd – zou Kuyper dat genoemd hebben.
Vragen stellen lijkt veelal de hobby te zijn van opgroeiende kinderen. Over de invloed van de opvoeding op de persoonlijke identiteit gaat het interview met dr. Bas Levering. Dit vraaggesprek staat, evenals de meditatie, in het teken van de jaarserie Dieper dan ik mijzelf ooit ken.
Dicht op de actualiteit zit de Kroniek van EO-coryfee Tijs van den Brink. In een fascinerende mix van Haagse politiek en Hilversums cabaret doet hij een klemmende oproep om christenen in de kleinkunst. Misschien een idee voor de EO om op zoek te gaan naar de christelijke idol met inhoud? Wapenveld hoopt zich in ieder geval niet schuldig te maken aan de geciteerde songtekst van Youp van ‘t Hek: ‘We want more/ ja dat zingen we in koor/ en geen moeilijke vragen/ nooit de vraag: waar leef ik voor?’