Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/647/redactioneel/

Lees verder

‘Zoals Marleentje is er maar eentje’

Wim Dekker en Kees Guijtjaargang 56, nummer 2, april 2006

Enige tijd geleden verscheen er in het dagblad Trouw een artikel, waaruit bleek dat het behoorlijk goed gaat met de opvoeding. De kinderen zijn tevreden over de prestaties van hun ouders en ouders vinden zelf ook dat ze het niet zo slecht doen: ze geven zichzelf en elkaar mooie cijfers. Toch is er wel een kanttekening te plaatsen bij het succes van de opvoeding. Opvoeders worden steeds huiveriger om hun kinderen regels en normen bij te brengen. Met Bas Levering, als pedagoog verbonden aan de Universiteit van Utrecht praten we over het hart van de opvoeding, het belang van regels en de identiteitsontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten door hun ouders aangesproken worden als een persoon, meent Levering, 'want zoals Marleentje is er maar eentje.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/648/zoals-marleentje-is-er-maar-eentje/

Lees verder

Hoe is uw naam?

Arjan Plaisierjaargang 56, nummer 2, april 2006

De worsteling van Jakob met God is een gebeurtenis die zich voltrekt in de nacht en duurt tot de zon opgaat. Voor Jakob heeft deze worsteling als gevolg gehad dat hij levenslang mank ging aan de heup. Ongetwijfeld een lastige handicap. Het opvallende is, dat juist deze handicap een teken en zegel is geworden van de zegen die Jakob in diezelfde nacht heeft ontvangen. Die zegen bestond vooral in het krijgen van een nieuwe naam: 'Israël'. Als de zon is opgegaan boven Jakob, is de man in de nacht verdwenen, maar de sporen van zijn presentie zijn blijvend: een manke heup en een nieuwe naam. ''A sadder man and a wiser man / he rose the morrow morn'' (S.T. Coleridge).

https://wapenveldonline.nl/artikel/649/hoe-is-uw-naam/

Lees verder

Heil zoekt het geheel

G. van Ekjaargang 56, nummer 2, april 2006

De vragen met betrekking tot het universele karakter van het heil zijn van alle tijden. Hoewel dezelfde vragen steeds weer opgeroepen worden, wisselen uiteraard de decors waartegen ze klinken. Daardoor blijven deze vragen altijd weer spannend en uitdagend. Onder het universele karakter van het heil of heilsuniversalisme verstaan wij dat het heil niet alleen Israël en de christelijke gemeente betreft, maar alle volkeren en de gehele mensheid aangaat. Bij heilsparticularisme denken we dan aan het gegeven dat slechts een kleine groep voorbestemd lijkt te zijn om te delen in het heil .

https://wapenveldonline.nl/artikel/650/heil-zoekt-het-geheel/

Lees verder

Kan het nog?

Henk Jochemsenjaargang 56, nummer 2, april 2006

Het is een gemeenplaats te stellen dat wij leven in een tijd van snelle veranderingen in de maatschappij en in de kerk. Dit manifesteert zich sterk in de politiek, zowel in de partijpolitiek als in het publiek bestuur. Het kiezersvolk is op drift en in relatief korte tijd hebben partijen standpunten bijvoorbeeld met betrekking tot criminaliteit, sociale zekerheid, opvang van asielzoekers en integratie van culturele minderheden drastisch herzien. In kerkelijk Nederland heeft zich binnen de grote protestante kerken een ruilverkaveling voorgedaan met in elk geval ook veel narigheid en binnen kleinere gereformeerde kerken zijn verschuivingen zichtbaar, bijvoorbeeld met betrekking tot inrichting van de eredienst, ambtsopvatting en bepaalde ethische standpunten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/651/kan-het-nog/

Lees verder

Wapenveldkroniek

Tijs van den Brinkjaargang 56, nummer 2, april 2006

Terwijl overal ter wereld moslims protesteerden tegen een paar spotprenten, maakten moslims in Nederland de PvdA van Wouter Bos bij de gemeenteraadsverkiezingen veruit de grootste partij van het land. Ondertussen rekenen vaderlandse muzikanten radicaal af met Allah, God en religie. Is het een nawee van de secularisatie van de laatste decennia van de vorige eeuw? Of is het een reactie op het opkomend moslimfundamentalisme?

https://wapenveldonline.nl/artikel/652/wapenveldkroniek/

Lees verder

De wereldkerk is heel gewoon

Aart Nederveenjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/653/de-wereldkerk-is-heel-gewoon/

Lees verder

Oplevingen van het denken

Wim Dekkerjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/654/oplevingen-van-het-denken/

Lees verder

Passie voor het evangelie

Bert de Hekjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/655/passie-voor-het-evangelie/

Lees verder

Einstein & Einsteins licht

Aart Nederveenjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/656/einstein-einsteins-licht/

Lees verder

Fransciscus van Assisi

Herman Oevermansjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/657/fransciscus-van-assisi/

Lees verder

Creativiteit en de stad

Hans Teerdsjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/658/creativiteit-en-de-stad/

Lees verder

Een hoeksteen in het verzuild bestel

Johan de Nietjaargang 56, nummer 2, april 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/659/een-hoeksteen-in-het-verzuild-bestel/

Lees verder