Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 56, nummer 3, juni 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/660/redactioneel/

Lees verder

Mijn kracht openbaart zich in zwakheid

Anthonij Rietmanjaargang 56, nummer 3, juni 2006

Er is iets vreemds aan de hand met de waardering van het lichamelijke in onze cultuur. Enerzijds is er de overwaardering van het volmaakte en gezonde lichaam, anderzijds is er sprake van een onderwaardering van het zwakke, dat inherent is aan het onvolmaakte en zieke lichaam. Kernvraag is of en hoe ons lichaam bepalend is voor ons mens zijn, onze identiteit. Zonder in een verheerlijking van het ongerepte lichamelijke of het natuurlijke te vervallen, zijn er in het bijbelse spreken over mens-zijn inzichten voorhanden om op een positieve wijze te spreken over de lichamelijkheid. Zo kan het bijbelse spreken over schepping en opstanding tegenwicht bieden aan de cultus van het menselijk lichaam en ons aansporen om onze theoretische opvattingen over 'wie' en 'wat' een mens is eens ter discussie te stellen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/661/mijn-kracht-openbaart-zich-in-zwakheid/

Lees verder

‘Licht uit licht én duisternis’

Bert de Leedejaargang 56, nummer 3, juni 2006

Vroeger en nu. Zo typeert het Nieuwe Testament, en vooral Paulus, het christelijke leven. 'Jullie waren vroeger duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Here'. 'Vroeger' - dat is het leven in het heidendom, onder het machtsbereik van de afgoden, in de morele orde van de Grieks-Romeinse cultuur. 'Nu' - dat is het leven als navolgers van God en geliefde kinderen in de gemeente, het Lichaam van Christus, onder het machtsbereik van de God van Israël en van de Geest van Christus. 'Vroeger' en 'nu', dat zijn twee sferen, twee machtsbereiken met tweeërlei geest.

https://wapenveldonline.nl/artikel/662/licht-uit-licht-en-duisternis/

Lees verder

Het perpetuum mobile van de liefde

Elizabeth den Otter-Kuiperjaargang 56, nummer 3, juni 2006

'Het perpetuum mobile van de liefde 'is het verhaal van twee zussen die beide schrijver willen worden. De ene zus slaagt daarin (de schrijfster Renate Dorrestein), de andere zus niet (zij pleegt zelfmoord): 'Ik (…) schrijf mijn memoires. Ik ben tenslotte vierendertig, en men weet nooit wanneer en waaraan men ten onder zal gaan (mijn zusje sprong van een flatgebouw, nog voordat ze volwassen was).' In het falen van de jongste zus ligt de inhoud besloten. Wat volgt is een boek waarin het allesoverheersende thema lichamelijkheid is, in combinatie met vrouw-zijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/663/het-perpetuum-mobile-van-de-liefde/

Lees verder

Zoeken naar een lijntje om onszelf

Mark Wallet en Kees Guijtjaargang 56, nummer 3, juni 2006

In Nederland hebben we altijd al langs het zwarte gat van de betekenisloosheid gelopen. Nu we erin getuimeld zijn, zoeken we driftig naar houvast. 'We willen meer zijn dan een hoopje biologische cellen - een wezen dat ten dode is opgeschreven. Identiteit komt voort uit het verlangen daaraan te ontstijgen', zegt schrijver/essayist en NRC-redacteur Bas Heijne. De zoektocht naar identiteit als grondkleur voor een portret van Nederland.

https://wapenveldonline.nl/artikel/664/zoeken-naar-een-lijntje-om-onszelf/

Lees verder

Bij hoog en laag

Hans de Knijffjaargang 56, nummer 3, juni 2006

Een keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een 'softe', bodemloze subjectbeleving anderzijds. Dat is het paradoxale resultaat van de hedendaagse verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid'. Zo thematiseerde ik dat twee jaar geleden in het artikel 'Innerlijkheid, bodemloos innerlijk en heilzame transcendentie' . Als voornaamste oorzaak van het feit dat ieder evenwicht hier ver te zoeken is, noemde ik de verbroken relatie tussen lichaam en ziel en ik bracht daarmee de schade in verband die wij oplopen in onze opvatting van milieu, wetenschap, technologie, onderwijs, huwelijk en kunst. In dit artikel wil ik nader ingaan op deze verbroken en veelal onheldere relatie tussen lichaam en ziel. Dat doe ik onder het gezichtspunt van polariteit en neem als 'Leitmotiv' de polariteit van hoog en laag.

https://wapenveldonline.nl/artikel/665/bij-hoog-en-laag/

Lees verder

Een gigant uit een voorbij tijdperk

Hans Visserjaargang 56, nummer 3, juni 2006

Op zaterdag 29 april overleed John Kenneth Galbraith op 97-jarige leeftijd. Hij was een zeer breed georiënteerd econoom die meer het publieke debat dan de discussie onder vakgenoten zocht. Hij was een gigant, zowel in fysieke als in intellectuele zin. Hij mat meer dan twee meter en heeft een grote invloed gehad op het denken over de industriële samenleving, de grote ondernemingen die haar domineren en de economische taak van de overheid. Die invloed bleef niet beperkt tot de Verenigde Staten. Ook Joop den Uyl, PvdA-leider en van 11 mei 1973 tot 19 december 1977 de Nederlandse minister-president, voelde zich sterk tot Galbraiths ideeën aangetrokken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/666/een-gigant-uit-een-voorbij-tijdperk/

Lees verder

Felicitaties voor een 100-jarige

Bert de Leedejaargang 56, nummer 3, juni 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/667/felicitaties-voor-een-100-jarige/

Lees verder

Extreem luid & ongelooflijk dichtbij

Bart Walletjaargang 56, nummer 3, juni 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/668/extreem-luid-ongelooflijk-dichtbij/

Lees verder

De verbannen taal & Geboortegrond

Paul van Trigtjaargang 56, nummer 3, juni 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/669/de-verbannen-taal-geboortegrond/

Lees verder

Stemmen op schrift

Esther Jonkerjaargang 56, nummer 3, juni 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/670/stemmen-op-schrift/

Lees verder

Vestdijk

Elizabeth den Otter-Kuiperjaargang 56, nummer 3, juni 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/671/vestdijk/

Lees verder