Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/685/redactioneel/

Lees verder

‘Nokia is de redder van de jongeren’

Herman Oevermans en Ella Lobregt-van Buurenjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

Ruud Lubbers hield op het Christelijk Sociaal Congres afgelopen augustus in Doorn een indrukwekkend verhaal over het belang van verbondenheid met de aarde, verbondenheid tussen generaties en culturen en de betekenis van de spirituele dimensie voor een vruchtbaar bezig zijn met deze thema's. In zijn speech schemerde zijn biografie door. Als ondernemer in de jaren '60 nam hij al waar dat in Rotterdam het kraanwater ondrinkbaar was en dat hij een vieze laag van zijn tuintafel moest vegen. Veel later - in de jaren '90 - was hij betrokken bij het opstellen van het Handvest voor de Aarde. Op de milieutop in de Rio de Janeiro in 1992 gaven veel inheemse deelnemers aan dat oplossingen voor het milieuprobleem ondenkbaar zijn, indien ze niet verbonden worden met de manier waarop we in het leven staan. Het opende Lubbers' ogen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/686/nokia-is-de-redder-van-de-jongeren/

Lees verder

Lijfelijke metamorfose

Gerard den Hertogjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

Als het 'lijf' in Europa tekort gekomen is gedurende de vele eeuwen christendom, dan is dat nu wel voorbij. Inmiddels mag het lichaam zich in grote aandacht verheugen en wordt het ronduit verwend (nu ja, als ook een 'extreme make over' onder het kopje verwennen valt). Die omslag hangt tot op zekere hoogte ook wel samen met het afscheid van het christelijk geloof, zoals zich dat in onze cultuur aftekent. Nietzsche heeft het christendom als 'platonisme voor het volk' bestempeld en we doen er goed aan ons die sneer aan te trekken. We konden uit de Schrift én de christelijke traditie weten dat wij mensen geen tijdloze geesten, laat staan denkmachines, zijn. We ervaren en denken lichamelijk - in die volgorde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/687/lijfelijke-metamorfose/

Lees verder

De gapende leegte achter het succesvolle bestaan

Bart Walletjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

Hij is de 'It Boy' van het moment: zijn naam is op ieders lippen en je hoeft de bladen maar open te slaan om een verhaal over hem te lezen. Pontificaal prijkt hij op de covers, al dan niet in gezelschap van zijn knappe vriendin, het topmodel Chloe Byrnes. Aangenaam: Victor Ward, MTA, Model turned Actor, woonachtig in Manhattan, New York. Rijk, knap en succesvol.

https://wapenveldonline.nl/artikel/688/de-gapende-leegte-achter-het-succesvolle-bestaan/

Lees verder

‘Mijn oog kent geen medelijden’

Eric Peelsjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

Het zijn ontstellende woorden die in de titel van dit artikel geciteerd worden. Temeer daar ze niet komen uit de mond van een willekeurige woesteling, maar uit de mond van God zelf. Opgetekend door 'de profeet van de liefde', Hosea. In de tweede helft van de achtste eeuw voor Christus valt de slagschaduw van de agressieve grootmacht Assyrië over het oude Nabije Oosten. Maar het profetische oog kijkt achter de schermen van politiek en militair geweld en ontwaart daarin Gods oordelen. Het is YHWH die de krachten van dood en hel wakker roept om Israël af te straffen: 'Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden' (Hos. 13:14).

https://wapenveldonline.nl/artikel/689/mijn-oog-kent-geen-medelijden/

Lees verder

Gaat de dominee voorbij?

Bert de Leedejaargang 56, nummer 5, oktober 2006

Al jaren is het predikantschap onderwerp van gesprek. Recent nog in het publieke debat voor de TV. 'De dominee en zijn geloof of ongeloof' haalden zelfs het Journaal, naar aanleiding van de uitslag van een onderzoek door de VU in opdracht van de IKON naar het (on-)geloof van predikanten in een persoonlijk God. 'Pauw en Witteman' haalden in hun programma Andries Knevel van de EO erbij om uit te leggen hoe het met die ongelovige dominees zit. Gelukkig hield Knevel overeind dat het Rapport van de 65-jarige IKON juist laat zien dat ruim 85 % van de predikanten, en met name de jongere onder hen, enthousiast en vanuit een gelovige betrokkenheid op God en op de missie van de kerk in het ambt staat. Van de andere 15% predikanten gaf slechts een kwart (dus 4% op het totaal aantal predikanten) aan niet in God te geloven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/690/gaat-de-dominee-voorbij/

Lees verder

Even Ede bellen?

Bart Walletjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/691/even-ede-bellen/

Lees verder

Abraham Kuyper

Johan Sneljaargang 56, nummer 5, oktober 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/692/abraham-kuyper/

Lees verder

Na het neoconservatisme

Bart Walletjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/693/na-het-neoconservatisme/

Lees verder

Welkom in de woestijn van de werkelijkheid

Willem de Jongjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/694/welkom-in-de-woestijn-van-de-werkelijkheid/

Lees verder

Ongewenste goden

Herman Oevermansjaargang 56, nummer 5, oktober 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/695/ongewenste-goden/

Lees verder