Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/672/redactioneel/

Lees verder

Mensen onderweg naar hun naam

Hanneke Meulink-Korfjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw bestaat de levenslooppsychologie, als onderdeel van psychologisch nadenken. Daarin wordt de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit psychologisch onderzocht. In deze bijdrage wordt dit belicht vanuit een optiek waarin de relationele geschiedenis van een mens met anderen, ten overstaan van God, verschijnt als de meest persoonlijke.

https://wapenveldonline.nl/artikel/673/mensen-onderweg-naar-hun-naam/

Lees verder

De twee kanten van onze identiteit

Andries Zoutendijkjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

De man die hier gekleed en gekapt zit, is rijp voor een televisie-optreden. Hij kan dienen om een wonder in beeld te brengen. Nu krijgen we hem te zien als toonbeeld van een zachtmoedig christelijk mens maar via flashbacks wordt zijn woeste en redeloze verleden teruggehaald. Zo verwilderd was hij dat hij geen kleren meer verdroeg en niet meer leefde in een woning maar op de plek van de doden. Toen de mens in het paradijs van God los raakte, verloor hij veel maar niet zijn menselijkheid, hij werd geen dier en geen duivel. Kleding werd hem aangereikt om zijn menselijke waardigheid te beschermen en de aarde kreeg hij ter bewoning. Maar bij deze bezetene wordt de val extreem doorgetrokken, de verwildering breekt naar buiten en dat gaat gepaard met onbedwingbaar geweld (vers 29).

https://wapenveldonline.nl/artikel/674/de-twee-kanten-van-onze-identiteit/

Lees verder

Vaders en zonen knielen op een bed violen

Wim Dekkerjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

'Knielen op een bed violen' is een boek waar over gepraat wordt. Als je het boek gelezen hebt of aan het lezen bent, zoek je mensen op die de leeservaring delen. Ik had en heb zelf die behoefte, maar ik bespeur die ook in de door mij gelezen krant. Tot twee keer toe verscheen daarin een paginavullende beschouwing over Siebelink's roman. Het betrof twee keer een verhaal van een lezer, op zoek naar een verklaring waarom het boek hem of haar zo aangreep. Beiden (randstedelingen?) zijn verbaasd dat zo'n ouderwetse roman, een streekroman bijna, hen zo beet kon nemen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/675/vaders-en-zonen-knielen-op-een-bed-violen/

Lees verder

'Barmhartigheid is meer dan intelligentie'

Herman Oevermans en Bart Walletjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

Onder de Nederlandse filosofen is Theo de Boer een opmerkelijke verschijning. Als een van de eersten in Nederland ontdekte hij de Frans-joodse filosoof Emanuel Levinas en vond in hem een waardige vervanging voor het spreken over religie in de Wijsbegeerte der Wetsidee van zijn gereformeerde jeugd. Wat hem aanspreekt in deze filosoof is de betrokkenheid op het concrete leven. Dat betekent voor De Boer dat hij opereert op het snijvlak tussen filosofie, theologie en poëzie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/676/barmhartigheid-is-meer-dan-intelligentie/

Lees verder

Spiritualiteit bij Kuyper

Willem van ’t Spijkerjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

Abraham Kuyper heeft in zijn 'Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid' een paragraaf gewijd aan de beschrijving van de christelijke vroomheid . Daaraan voorafgaand had hij enkele bladzijden geschreven over christelijke biografie, en, interessant genoeg, ook over christelijke karakterkunde. De vraag werpt zich vanzelf op hoe de vroomheid in zijn eigen leven zich verhoudt tot zijn karakter en in hoeverre zij een beslissende rol speelt in zijn eigen biografie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/677/spiritualiteit-bij-kuyper/

Lees verder

Is er toekomst voor christelijke organisaties?

Jan Jacob van Dijkjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

In 1990 werd ik beleidsmedewerker Europese Zaken bij het CNV. Vanwege mijn functie kwam ik veelvuldig in gesprek met buitenlandse vakbondsvertegenwoordigers. Een van hun eerste vragen aan mij was wat het verschil tussen FNV en CNV was. Ik legde dan uit dat het CNV een confederatie van christelijke vakbonden was. Menigeen fronste dan zijn wenkbrauwen. Christelijke vakbonden? Werden er dan aparte christelijke cao's afgesloten? En zo niet, waar zat dat christelijke dan in?

https://wapenveldonline.nl/artikel/678/is-er-toekomst-voor-christelijke-organisaties/

Lees verder

Wapenveldkroniek

Hans Visserjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

In november 2005 verscheen de kleurrijke brochure 'Leren leven van de verwondering'. Daarin verwoordde de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wat haar visie en haar uitgangspunten zijn voor de volgende jaren, nu het moeizame en soms ook pijnlijke eenwordingsproces van drie kerken ten einde is gekomen. Nu wil de kerk weer open in de samenleving staan en ook samen met anderen de missionaire roeping in de wereld aanvaarden. 'Vooral de banden met migrantenkerken zullen worden aangehaald en de samenwerking met hen zal worden verdiept en verbreed', zo lezen we als een der uitgangspunten in genoemde brochure.

https://wapenveldonline.nl/artikel/679/wapenveldkroniek/

Lees verder

Vormen

Wim Dekkerjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/680/vormen/

Lees verder

Uit aarde - Naar Gods beeld

W. Dekkerjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/681/uit-aarde-naar-gods-beeld/

Lees verder

Menslievende zorg

Gerard den Hertogjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/682/menslievende-zorg/

Lees verder

Uw naam geef eer

Aart Nederveenjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/683/uw-naam-geef-eer/

Lees verder

Bijna goddelijk gemaakt

Andries Zoutendijkjaargang 56, nummer 4, augustus 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/684/bijna-goddelijk-gemaakt/

Lees verder