Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 56, nummer 1, februari 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/634/redactioneel/

Lees verder

Dieper dan ik mijzelf ooit ken

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 56, nummer 1, februari 2006

'Van wie ben jij er een?' is een vraag die aan mijn moeder nog is gesteld. Niet vaak, want de omgeving wist het wel: van de melkboer. Aan mij vroegen ze: 'Hoe heet jij?' 'Ella.' Ik ben primair ik. Daarna komt de familie, werk en in mijn geval kerk. Maar ook een Ik-mens wil ergens bij horen en ontwikkelt enkel een eigen identiteit in relatie tot zijn omgeving, tot belangrijke anderen . De condities waaronder een mens een eigen identiteit ontwikkelt zijn drastisch veranderd en niet in het minst door de individualisering. Terwijl er nog nooit zoveel aandacht is geweest voor het eigen ik en de ontplooiing ervan, lijkt de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit problematischer te worden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/

Lees verder

Dieper dan ik mijzelf ooit ken

Bert de Leedejaargang 56, nummer 1, februari 2006

Wanneer we van iemand zeggen dat hij mensenkennis heeft, dan geven we zo iemand een groot compliment. Wij mensen kunnen ons immers heel erg vergissen in een ander, ons op het verkeerde been laten zetten door de (schone) schijn. Mensen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. Menigeen is ernstig in een eenmaal geliefd of belangrijk ander mens teleurgesteld. Wanneer kennen wij een ander echt?

https://wapenveldonline.nl/artikel/636/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/

Lees verder

Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij

Arjan Plaisierjaargang 56, nummer 1, februari 2006

De vraag naar de menselijke identiteit is een vraag van alle tijden. We houden onszelf een leven lang gezelschap en toch is het geen uitgemaakte zaak dat we onszelf kennen. Wat voor alle tijden geldt, zo bleek uit het artikel van Ella Lobrecht, doet het voor onze tijd op een intensieve manier. Daarmee is de vraag naar de bronnen van de identiteit evenzeer dringend aan de orde. Na een kleine omtrekkende beweging, verricht ik in dit artikel een poging opnieuw de bijbelse en christelijk bron aan te boren, in de vooronderstelling dat deze bij uitstek relevant is voor het verstaan van de menselijke identiteit.

https://wapenveldonline.nl/artikel/637/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken-kent-gij-mij/

Lees verder

‘Democratie kan zich niet ontwikkelen in een onbegrensde ruimte’

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 56, nummer 1, februari 2006

Twee bijzondere, vuistdikke boeken over de lotgevallen van Europa in de 20e eeuw verschenen er in Nederland in 2004. Het ene won zo ongeveer elke publieksprijs en prijkt sindsdien op elke zichzelf respecterende salontafel. Het andere werd maar heel beperkt opgemerkt. Toch is het boek van Pieter van der Plank een nog fundamenteler onderzoek en misschien nog wel schokkender verslag van wat Europa in de afgelopen eeuw is overkomen dan dat van Geert Mak. In Trouw noemde Samuel de Lange het 'in zijn weloverwogen compleetheid een meesterwerk' .

https://wapenveldonline.nl/artikel/638/democratie-kan-zich-niet-ontwikkelen-in-een-onbegrensde-ruimte/

Lees verder

Uit het doopvont geheven

Hans de Knijffjaargang 56, nummer 1, februari 2006

Het citaat van O. Noordmans, dat ik hier als uitgangspunt en motto wil gebruiken, is wellicht overbekend, maar omdat het 'in nuce 'alles in zich bevat waarover het in een theologische verhandeling over het probleem Europa moet gaan, plaats ik het hier aan het hoofd van onze overwegingen. Het is de eerste regel van een meditatie met de titel 'Europa' uit 1947/48 en luidt: 'Wie een naam zoekt voor de nood der wereld, kan er thans een vinden: Europa.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/639/uit-het-doopvont-geheven/

Lees verder

Over het werk of aan het werk?

Johan Wolswinkeljaargang 56, nummer 1, februari 2006

'Christelijk denken over arbeid helpt zelden verder', aldus een kop in ''Trouw'' van 13 januari 2006. In het bijbehorende artikel stond een interview met theoloog Eric van de Laar die onlangs in Nijmegen promoveerde op het christelijke denken over arbeid . Hij concludeerde dat de meerderheid van de christelijke teksten geen relevante bijdrage levert aan het publieke debat over arbeid en dat theologen geen partij vormen voor economen en sociologen. Volgens Van de Laar is het bij de christelijke auteurs altijd hetzelfde liedje en beroepen ze zich op een standaardrepertoire van bijbelteksten met als conclusie: 'We moeten niet vergeten dat er meer is in de wereld dan werken en consumeren, en dat de mens werkt op aarde om de naaste, de gemeenschap en God te dienen.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/640/over-het-werk-of-aan-het-werk/

Lees verder

Het mobieltje en de trein

Arjan Plaisierjaargang 56, nummer 1, februari 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/641/het-mobieltje-en-de-trein/

Lees verder

Hier beneden is het niet

Albert Noordegraafjaargang 56, nummer 1, februari 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/642/hier-beneden-is-het-niet/

Lees verder

Zij doet hem geen goed en geen kwaad

Albert Noordegraafjaargang 56, nummer 1, februari 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/643/zij-doet-hem-geen-goed-en-geen-kwaad/

Lees verder

De belijdenis van een gebroken kerk

Aart Nederveenjaargang 56, nummer 1, februari 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/644/de-belijdenis-van-een-gebroken-kerk/

Lees verder

Ze hebben lief maar worden vervolgd

Gerard den Hertogjaargang 56, nummer 1, februari 2006

https://wapenveldonline.nl/artikel/645/ze-hebben-lief-maar-worden-vervolgd/

Lees verder