Nieuwsarchief

CSFR lustrum

Laatst gewijzigd op 5 november 2016 21:49

Op zaterdag 19 november vindt de Lustrumdag van de C.S.F.R. plaats in Driestar Educatief te Gouda. Deze dag staat in het teken van het Lustrumthema 'Vast in Verwarring?! Richting zoeken in een onbegrensde tijd'. Er wordt een tweetal lezingen gegeven door dr. Ad Verbrugge en prof. dr. W van Vlastuin. Daarnaast zijn er muzikale en poëtische voordrachten, gesproken columns en de presentatie van de Lustrumbundel. De Lustrumdag sluit af met een informele borrel.

(Oud-)leden van de C.S.F.R. en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze Lustrumdag! Meer informatie en opgavenmogelijkheid via lustrum.csfr.nl. Aanmelden voor de Lustrumdag kan nog t/m 10 november!

Wisseling van de wacht bij Wapenveld

Laatst gewijzigd op 27 april 2016 15:33

Het tweede nummer van Wapenveld van jaargang 66 is het eerste nummer dat is geredigeerd door onze nieuwe eindredacteur Anneke Verhoeven. Verhoeven is een journalist met een indrukwekkende staat van dienst. Als redactie zijn we erg in onze nopjes dat ze zowel de functie van eindredacteur als die van redactiesecretaris op zich wil nemen. Het aantreden van Verhoeven volgt op de pensionering van onze vorige eindredacteur Henk Schaaf. Precies 8 jaar is hij in functie geweest. 48 nummers van Wapenveld zijn door zijn handen gegaan. Als nuchtere Groninger leverde hij altijd nauwgezet werk af. Als enige professional in de redactie heeft hij ons voor veel missers behoed. We zijn hem als redactie erg dankbaar voor het werk dat hij voor Wapenveld heeft gedaan!