Nieuwsarchief

Wapenveld wordt 65 jaar: jaarserie over zwarte bladzijden

Laatst gewijzigd op 30 december 2014 12:48

Wapenveld wordt in 2015 65. Tijd voor het verleden. We stellen in de nieuwe jaarserie de vraag naar goed en fout in ons verleden. Hoe bepalen we dat? Wat zijn daarbij onze normen? Gaat het om een juiste taxatie in de context van de desbetreffende tijd, of moeten de morele vragen daarbij niet weggedrukt worden? En als we ons confronteren met de erfenis van het verleden – we aanvaarden immers ook de mooie kanten van Nederland en het protestantisme – hoe kunnen we dan op een vruchtbare wijze met deze zwarte bladzijden omgaan? Kent de christelijke traditie taal en rite voor collectieve schuld en schuldverwerking?

'Spijker de zaak niet dicht'

Laatst gewijzigd op 27 december 2014 21:14

Wapenveld sprak als afsluiting van de jaarserie over inwijden in de geheimen van het geloof met Bas Plaisier en Emiel Hakkenes. Beide zijn oude bekenden. In het interview voelen ze elkaar aan de tand. Wat blijft er over als het geloof verdwijnt in een familie? En waarom groeit de kerk in China wel? Vragen te over die leiden tot de slotsom dat de kerk in Nederland er goed aan doet de zaak niet dicht te spijkeren. ‘Er zijn vele wegen, vele ervaringen, die in de traditionele spiritualiteit nog geen plek hebben gekregen, waar we toch veel van kunnen leren.’

8 November 2014: congres RRQR @ Utrecht - Ik werk, dus ik ben?

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2014 08:35

Welke invloed Ik werk, dus ik ben? heeft werk op onze identiteit en sociale status? Hoe moeten we dat waarderen? En welk effect heeft het wegvallen van werk (werkloosheid/pensioen) daarop?
Prof. Dr. Maarten Verkerk en Dr. Kees Boele zullen op het komende RRQR-congres in Utrecht ingaan op deze vragen. Ook vertellen drie oud-leden vanuit verschillende levensfases over hun ervaring met de verhouding werk-identiteit. Voor meer informatie over het congres en de locatie: www.rrqr.nl/congres.

Aandacht voor mensen in de marge

Laatst gewijzigd op 19 april 2014 09:33

Mensen aan de zelfkant van de maatschappij In het nieuwe nummer van Wapenveld wordt aandacht besteed aan de Amerikaanse fotografe Diane Arbus (1923-1971). Haar werk liet op socioloog Dirk Verburg een intens deprimerende indruk achter. Haar zwart-witfoto’s bestaan hoofdzakelijk uit mensen in de marge van de samenleving. Het werk van Arbus doet de vraag rijzen naar het wezen van de kunst in fotografie en de persoon van Diane Arbus. Verburg legt in zijn artikel  uit hoe de totale ontluistering van het menselijk bestaan die de meeste van haar onderwerpen uitstralen, juist ‘de mogelijkheid tot een luisterrijk(er) bestaan’ oproept.

 

Wapenveld start lezersonderzoek

Laatst gewijzigd op 20 februari 2014 12:10

Vanaf nu kunt u meedoen aan het lezersonderzoek van Wapenveld. Het laatste onderzoek is inmiddels lang geleden en wij zijn erg benieuwd wat onze lezers vinden van het blad. Invullen kost minder dan 10 minuten! Via dit formulier kunt u meedoen.

Nieuwe jaarserie 'Geheimen openleggen'

Laatst gewijzigd op 20 februari 2014 12:04

OpvoedingIn de nieuwe jaarserie van Wapenveld gaat het over het inwijden van kinderen en jongeren in het geloof in God. Aanleiding voor deze jaarserie is de teleurstelling over het afhaken van veel jongeren en hun afwezigheid in veel kerken. Wim Dekker zet in het eerste nummer de stukken op tafel. Hij breekt een lans voor cultuurchristendom - ook in de opvoedingssituatie - als kritisch tegenover voor het persoonlijk geloof dat altijd nauw verwant is met calculerend geloof. In elk nummer verschijnt een bijbelschets en een gouden moment, beide geïnspireerd door het werk van prof. W. ter Horst.

Franca Treur in de spiegel van de media

Laatst gewijzigd op 21 januari 2014 21:49

De woongroepIn het komende nummer van Wapenveld komt een nieuwe kunstrubriek van de hand van redacteur Enny de Bruijn. Ze beschouwt literatuur in de spiegel van de media. De aftrap is de nieuwe roman van Franca Treur 'De Woongroep': bejubeld in de christelijke pers, verguisd door niet-christelijke recensenten. Wat zegt dit over hoe we boeken lezen? De Bruijn legt uit waarom christelijke lezers tekortkomingen in romans eerder voor lief nemen, zolang de strekking van het verhaal maar past bij vragen waar zij belang aan hechten. Eind februari ligt de nieuwe Wapenveld op de mat!