Archief

“Poëzie is een volmaakt onnutte aangelegenheid.”

Herman Oevermans&Johan Snel en Wim Dekkerjaargang 45, nummer 2, april 1995

"Ik ben er altijd afkerig van geweest om mensen een bepaald politieke keuze op te dringen, het meest wanneer dat, zoals in de jaren '70, in de kerk hier en daar gebeurde. Mijn eigen keuze is de decennia door altijd vrij duide­lijk geweest: links. Wat niet zeggen wil dat ik daarbij niet heel vaak alle mogelij­ke gevoelens van voor­behoud heb gekend. Maar het is niet anders: ik ben iemand van de Doorbraak. Die heb ik vanf het allereerste begin, in 1945, helemaal en heel bewust meege­maakt. Dat was destijds een geweldig bevrijdende aange­legen­heid, en ik ben, heel con­servatief, altijd het social­sime trouw geble­ven en stemde PvdA, later PPR, PSP, Groen-Links. Nooit CPN - daar kende ik Oost-Europa te goed voor. Poli­tiek sta ik dus links.

https://wapenveldonline.nl/artikel/775/poezie-is-een-volmaakt-onnutte-aangelegenheid/

Lees verder