Archief

`Een oneindig klein ogenblik, de geur van brood, openbaart het hele leven'

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 45, nummer 4, augustus 1995

`Wat mij na de vorm zonder inhoud van het oude rooms-katholicisme en na de verschraling van de cultuuropslag van de oude zuilen bij de bevindelijken zo imponeerde, waren hun consequente inzet, hun historische besef, voor de boeken, voor het woord, voor de cultuur waarin het geestelijk leven zich - naar het woord van Calvijn - uitdrukte als arbeid van de dag. ... Het gaat mij om een bevindelijkheid die in de grond van de zaak Calvijn zelf bedoelt wanneer hij in een van zijn commentaren schrijft: "Wij moeten voor alles rekening houden met de tijd waarin wij leven. O zeker, de toekomst moeten wij ook niet veronachtzamen, maar voor het heden wordt ons gevraagd te doen wat onze hand vindt om te doen".'

https://wapenveldonline.nl/artikel/777/`een-oneindig-klein-ogenblik-de-geur-van-brood-openbaart-het-hele-leven/

Lees verder