Archief

'Wat we in de kerken missen is de ervaring in een bezield verband te zijn opgenomen.'

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 47, nummer 5, augustus 1997

"In Ermelo als psychiatrische verpleger in Veldwijk heb ik nog net de restanten van echt gereformeerde leven leren kennen. Vrijge­maakten achtte zich nog de enige ware kerk. De gereformeerde kerk van dr. Vlaar­dingerbroek zat nog stampvol. Hervormd-confessioneel was al licht in Ermelo. Bij een avondmaalsbediening had de confes­sionele dominee het over de bakkerskar van Gods vrije genade. Een uitdruk­king die me altijd is bijgebleven. Zelf kerkte ik in het witte kerkje van dominee Witteveen. Daar stond toen de ethische ds. Callenbach, dat heette in Ermelo vrijzinnig. In het witte kerkje preekte mensen als Buskes en Van Niftrik, mensen van niveau. Buskes maakte op mij een onvergetelijke indruk. Al viel zijn lenge altijd weer tegen als de kansel afkwam".

https://wapenveldonline.nl/artikel/782/wat-we-in-de-kerken-missen-is-de-ervaring-in-een-bezield-verband-te-zijn-opgenomen/

Lees verder

Worstelen om/met onze traditie

Cornelis Graaflandjaargang 47, nummer 5, augustus 1997

In het vorige nummer van 'Wapenveld' heeft dr. G.C. den Hertog een vrij uitvoerige bespreking gewijd aan mijn drie boeken over de geschiedenis van de ver­bondsleer in de gereformeerde traditie. De redactie heeft mij gevraagd hierop een reactie te geven. Ik heb deze uitnodiging om meerdere redenen graag aan­vaard. In de eerste plaats omdat ik het fijn vind, dat Den Hertog & moeite heeft genomen om mijn boe­ken te lezen en erop te reageren.

https://wapenveldonline.nl/artikel/697/worstelen-om-met-onze-traditie/

Lees verder