Archief

`Hoog is de hemel boven ons verstand`

Gerard den Hertogjaargang 47, nummer 6, december 1997

In het vorige nummer van ''Wapenveld' i's prof. Graafland uitvoerig ingegaan op mijn overwegingen bij zijn trilogie over de gereformeerde verbondsbe­schouwing door de eeuwen heen. De redactie heeft mij uitgenodigd om daarop te reageren. Dat doe ik graag, niet alleen en niet in de eerste plaats omdat ik mij niet helemaal herken in de weergave van mijn benadering door Graafland, maar vooral omdat de reactie van Graafland zodanig was dat het gesprek erdoor gediend wordt. Ik heb gemeend vooral op drie punten nader in te moeten ingaan, om mijn vragen aan te scherpen en ook mijn eigen positie helder te krijgen. De cijfers tussen haakjes verwijzen ofwel naar mijn bespreking ofwel naar Graaflands repliek.

https://wapenveldonline.nl/artikel/698/`hoog-is-de-hemel-boven-ons-verstand`/

Lees verder