Archief

“Er verdwijnt wat, maar er komt iets anders voor terug.”

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 47, nummer 4, september 1997

Terwijl de Pathfinder zijn digitale beelden van Mars naar de aarde zond, ging het gesprek onder een perenboom in Molenhoek over de informatiecultuur. Prof.dr Jos de Mul (1956) wilde aanvankelijk scheikunde studeren, maar kwam terecht in de filosofie en werd via nog eens een aantal omwegen aan de Erasmus Universiteit benoemd tot hoogleraar wijsgerige antropologie. Als vanzelf leidde het gesprek eerst naar de grote levensfilosofen en vanuit hun wereld naar die van de digitale civitas van de toekomst, naar hypertekst en cyberspace, naar de vraag wat een postgeogra­fisch en posthistorisch tijdperk brengen zal. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek Welkom in cyberspace. Kleine antropologie van de homo zappens bij Kok Agora (Kampen). Twee leermeesters voerden hem in in de geschiedenis van het westerse denken, die nog steeds het grote kader vormt van waaruit hij de nieuwe mogelijkhe­den van de informatiecultuur op hun waarde probeert te schatten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/781/er-verdwijnt-wat-maar-er-komt-iets-anders-voor-terug/

Lees verder

Volharden in het denken, vergeten te existeren

Gerard den Hertogjaargang 47, nummer 4, september 1997

Eind vorig jaar is het laatste deel verschenen van Graaflands drieluik over het verbond een breed opgezette studie naar de ontwikkeling ervan in het gereformeerde protestantisme. Nu tien jaar geleden liet hij reeds een lijvig boekwerk over de oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme het licht zien, en zo heeft hij derhalve precies - en niet toevallig - die the­ma's uit de gereformeerde traditie aan een onderzoek onderworpen, die juist in hun onderlinge relatie zo problematisch (geweest) zijn. Immers, wanneer in de leer van het verbond God en mens in één geschiede­nis samen gezien worden, dan is daar ook altijd de schaduw van een eeuwig besluit aangaande verkie­zing en verwerping, dat alle gebeuren in de tijd dreigt te reduceren tot het afspelen van een reeds tevoren opgenomen film.

https://wapenveldonline.nl/artikel/696/volharden-in-het-denken-vergeten-te-existeren/

Lees verder