Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 59, nummer 1, februari 2009

https://wapenveldonline.nl/artikel/884/redactioneel/

Lees verder

‘Hij is het die ons Zijne vriendschap biedt’

Herman Oevermansjaargang 59, nummer 1, februari 2009

Ook al heeft Calvijn het tot een glossy geschopt, toch staan de gereformeerde papieren niet zo best. De charismatische vernieuwing is nog maar net begonnen, zo kopte Wapenveld in het vorige nummer. Nu door de druk van de tijd de onderlinge grenzen tussen gereformeerd en evangelisch vervagen, is het zinvol zo diep mogelijk door te vragen. Waar moet de bezinning over gaan? De jaarserie vorig jaar kwam tot een lijstje zinvolle thema’s. De vraag naar de ervaring lijkt een van de belangrijkste te zijn. Dat de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart kan helpen om betekenisvolle gereformeerde intuïties rond geloofservaring in te brengen in de ontmoeting, is een verrassend perspectief dat Herman Oevermans ontwikkelt in zijn terugblik op de jaarserie 2008. [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/879/hij-is-het-die-ons-zijne-vriendschap-biedt/

Lees verder

‘Fundamenteel is voor mij de lankmoedigheid Gods’

Herman Oevermans en Pieter Jan Dijkmanjaargang 59, nummer 1, februari 2009

De SGP, die onlangs negentig jaar bestond, heeft besloten om de term theocratie niet meer te gebruiken. SGP-senator Holdijk laat zich niets verbieden. Volgens hem legt zijn partij het woord theocratie verkeerd uit. ‘De theocratische belijdenis is versmald tot een ideaal en een politiek program.’ Hij vindt dat zijn partij zich eigenlijk opnieuw uit zou moeten vinden. ‘De SGP als hoeder van de rechtsstaat.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/882/fundamenteel-is-voor-mij-de-lankmoedigheid-gods/

Lees verder

Zwak geloven

Bas Hengstmengeljaargang 59, nummer 1, februari 2009

In de voortgaande lijn van zijn denken kwam Gianni Vattimo tot de constatering: ‘Ik geloof dat ik geloof’. Bas Hengstmengel geeft een introductie tot het denken van deze Italiaanse filosoof, en concentreert zich daarbij vooral op de religieuze wending zoals die naar voren komt in twee van Vattimo’s publicaties. Aansluitend probeert hij te komen tot een evaluatie van diens postmoderne christendom.

https://wapenveldonline.nl/artikel/883/zwak-geloven/

Lees verder

Leven tussen keuzedwang en keuzevrijheid

Gerard Dekkerjaargang 59, nummer 1, februari 2009

Processen van democratisering, individualisering en subjectivering hebben ingrijpende gevolgen voor het leven en samenleven van de mensen, zowel op het maatschappelijk niveau als op het individueel niveau. Mensen kunnen meer en meer hun eigen levensloop ontwerpen, een ontwikkeling waar christenen van oudsher moeite mee hebben gehad. Toch ziet Gerard Dekker dat er naast individualisering wel degelijk behoefte is aan het leven in verbanden. Kerken kunnen daarin een belangrijke rol spelen door kaders voor onderlinge bezinning te scheppen waarin gelovigen elkaar kunnen helpen in het maken van keuzen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/878/leven-tussen-keuzedwang-en-keuzevrijheid/

Lees verder

God, Israël en wijzelf

Gert-Jan Segersjaargang 59, nummer 1, februari 2009

Een hond en een schorpioen stonden samen aan de oever van het Suezkanaal en ze wilden allebei naar de overkant. ‘Mag ik bij jou achterop’, vroeg de schorpioen aan de hond. ‘Ben je gek’, antwoordde die, ‘één beet van jou en ik ben dood.’ ‘Maar als ik jou zou bijten zou ik zelf ook verdrinken’, reageerde de schorpioen. De hond zag de logica van de schorpioen in en bood hem een lift aan. Halverwege het Suezkanaal sloeg de schorpioen toch toe en beet de hond met een dodelijke beet. ‘Wat doe je nu?’ vroeg de hond stomverbaasd. ‘Tja,’ zei de schorpioen, ‘dit is het Midden-Oosten, weet je wel.’ En samen gingen ze ten onder.

https://wapenveldonline.nl/artikel/881/god-israel-en-wijzelf/

Lees verder

Opgeven

Tim Vreugdenhiljaargang 59, nummer 1, februari 2009

https://wapenveldonline.nl/artikel/885/opgeven/

Lees verder