Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 59, nummer 3, juli 2009

https://wapenveldonline.nl/artikel/894/redactioneel/

Lees verder

De kerkvaders over Genesis

Stefan Paas en Henk Bakkerjaargang 59, nummer 3, juli 2009

Opnieuw – en wellicht meer dan ooit – staan de eerste hoofdstukken van Genesis in het centrum van de belangstelling. In de discussies wordt nogal eens verwezen naar wat de kerkvader preekten en schreven over de schepping. Hun relevantie voor de huidige debatten is groot. Het is vooral hun diep-theologische interesse in het lezen van Genesis die ons een richting kan wijzen in het omgaan met deze teksten. Hun uitleg van Genesis 1 vormt de kern van dit artikel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/895/de-kerkvaders-over-genesis/

Lees verder

Vermengd als water en als bloed

Arjan Plaisierjaargang 59, nummer 3, juli 2009

Voor Johannes is Jezus het Lam, dat de zonde der wereld wegdraagt (1:29). Jezus is degene die bereid is zijn leven te geven. Hij doet dit door de weg te gaan naar het kruis. Uiteindelijk sterft hij aan het kruis met de woorden: ‘het is volbracht’ (19:30). Het offer van de liefde is gebracht. Wanneer dat is gebeurd, lopen de soldaten naar Jezus en zien dat hij al gestorven is. Daarom breken zij zijn beenderen niet. Wel steekt een van hen met zijn lans in de zijde van Jezus ‘en meteen vloeide er bloed en water uit’ (19:34).

https://wapenveldonline.nl/artikel/896/vermengd-als-water-en-als-bloed/

Lees verder

Geweld: kwestie of kwelling?

Jan A. Schippersjaargang 59, nummer 3, juli 2009

Hans Achterhuis behoort tot de denkers die onze kijk op de wereld veranderen. In mijn studententijd las ik zijn prachtige boek 'Het rijk van de schaarste'. Voor economen verplichte kost, dacht ik indertijd toen ik het boek uithad. Geldt dat ook voor Achterhuis’ jongste denk- en pennenvrucht 'Met alle geweld?' Al is het een dikke pil, politici, pastores en politiemensen – om maar drie categorieën te noemen – verdiepen er zeker hun inzicht door.

https://wapenveldonline.nl/artikel/897/geweld-kwestie-of-kwelling/

Lees verder

‘Heb je vijanden lief’

Miroslav Volfjaargang 59, nummer 3, juli 2009

Ik moet u iets bekennen: ooit heeft men gedacht dat ik een bedreiging voor de staatsveiligheid was. Ik ben maandenlang ondervraagd – ze wilden niet alleen de bijzonderheden van mijn eigen leven weten, maar waren ook op zoek naar belastende informatie over anderen die ze ervan verdachten een bedreiging voor de staat te vormen. Het was dan ook geen wonder dat ik tot op het diepst van mijn ziel geschokt werd door de foto’s van mishandelde gevangenen in Abu Ghraib, in Irak. Ik weet nog precies waar ik was toen ik voor het eerst dat beeld zag, van iemand met een kap over zijn hoofd en elektriciteitsdraden aan zijn lijf, die daar hulpeloos stond met uitgestrekte armen. Het zag eruit als een hedendaagse kruisiging. Deze beelden waren al verschrikkelijk omdat ze ons het gezicht van mishandeling toonden, maar daarnaast kwam het door die beelden dat mijn geheugen overspoeld werd door scènes uit mijn eigen verhoren van meer dan twintig jaar geleden, ook al waren die dan minder zwaar en vernederend.

https://wapenveldonline.nl/artikel/898/heb-je-vijanden-lief/

Lees verder

Hellend autovlak

Aart Nederveenjaargang 59, nummer 3, juli 2009

https://wapenveldonline.nl/artikel/899/hellend-autovlak/

Lees verder