Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 59, nummer 4, augustus 2009

https://wapenveldonline.nl/artikel/901/redactioneel/

Lees verder

De Bijbel als afgod?

Maarten Wissejaargang 59, nummer 4, augustus 2009

De Bijbel speelt een centrale rol in het leven van de gelovige, maar kan dat wellicht ook anders dan we gewend zijn? Maarten Wisse meent van wel, en laat zien dat de opvatting sola Scriptura relatief nieuw is en mogelijk aan herziening toe. Opdat de Bijbel niet als een gesneden beeld onder ons gaat leven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/900/de-bijbel-als-afgod/

Lees verder

Uw eredienst in de ware zin van het woord

Bert de Leedejaargang 59, nummer 4, augustus 2009

Naar aanleiding van Romeinen 12 vers 1 en 2 staat Bert de Leede in zijn tweede bijdrage aan de reeks over het offer stil bij het offer als kern van het christelijk ethos. Laten wij beginnen, stelt hij voor, met deze overbekende teksten, waarmee Paulus het derde deel van de Romeinenbrief begint, te horen uit de vertaling van de Naardense Bijbel:

https://wapenveldonline.nl/artikel/902/uw-eredienst-in-de-ware-zin-van-het-woord/

Lees verder

Geheimvolle Aanwezigheid in de werkelijkheid

Neely de Rondejaargang 59, nummer 4, augustus 2009

Hoe zijn God en werkelijkheid op elkaar betrokken? Waaijman duidt in zijn psalminterpretaties God niet als een boven de werkelijkheid verkerende God, maar als betekenisvolle Aanwezigheid ín de werkelijkheid. Met psalm 121 als uitgangspunt geeft Neely de Ronde inzicht in haar bevindingen rond het lezen van deze interpretaties.

https://wapenveldonline.nl/artikel/903/geheimvolle-aanwezigheid-in-de-werkelijkheid/

Lees verder

Incarnatiedichters

Gerda van de Haarjaargang 59, nummer 4, augustus 2009

De Bijbelse dramastukken stonden aan de basis van het theater, de decaloog kleurde onze rechtspraak en de Statenvertaling verrijkte onze taal. Dat wordt meer dan duidelijk in een boek dat binnenkort zal verschijnen, De Bijbel cultureel, waarvan we hier een voorpublicatie aanbieden. Gerda van de Haar laat zien hoe twintigste-eeuwse dichters als T.S. Eliot en Les Murray het mysterie van de incarnatie hebben verwoord.

https://wapenveldonline.nl/artikel/904/incarnatiedichters/

Lees verder

Geen moraal zonder verhaal

Arjan Plaisierjaargang 59, nummer 4, augustus 2009

Gedreven door zorg voor de huidige samenleving schreef Roel Kuiper een imponerend boek, vindt Arjan Plaisier. Hij kan zich op veel punten vinden in de visie van de auteur, maar staat gereserveerd tegenover Kuipers idee het samenleven van mensen te verankeren in een verbond. Een beschouwing naar aanleiding van een boek dat met een sterke passie is geschreven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/905/geen-moraal-zonder-verhaal/

Lees verder

Geert (lnoh)

Marius Doornenbaljaargang 59, nummer 4, augustus 2009

https://wapenveldonline.nl/artikel/906/geert-lnoh/

Lees verder