Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 65, nummer 5, oktober 2015

https://wapenveldonline.nl/artikel/1268/redactioneel/

Lees verder

Van beschamende bladzijde tot seculiere spiegel

Fred van Lieburgjaargang 65, nummer 5, oktober 2015

‘Boko Haram heeft zondag honderden christenen in de Noord-Nigeriaanse stad Michika gedood.’ Zomaar een persbericht van 9 september 2014. ‘Tientallen voorgangers die weigerden hun kerkgebouw te verlaten, kregen in koelen bloede de
kogel.’ Het kan nooit wennen, de voortdurende berichten over wereldwijde christenvervolgingen, nog minder, zeker de laatste jaren, de verhalen over wrede acties van islamitische bewegingen in Syrië, Irak en elders. Niet alleen belijders van andere religies, maar ook aanhangers van andere stromingen binnen de eigen religieuze traditie zijn slachtoffers van bruut geweld.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1269/van-beschamende-bladzijde-tot-seculiere-spiegel/

Lees verder

Is er een gericht van God in de geschiedenis?

Gerard den Hertogjaargang 65, nummer 5, oktober 2015

‘Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.’ (Lucas 13:1-5)

https://wapenveldonline.nl/artikel/1270/is-er-een-gericht-van-god-in-de-geschiedenis/

Lees verder

‘Mijn leven tekent mijn filosofie’

Ruben van de Belt en Jeroen Hagendijkjaargang 65, nummer 5, oktober 2015

Is het niet goedkoop als gelovigen zich slechts in de eredienst door het gebed solidair tonen met hen die lijden of leven in verdrukking? Ja, zegt Nicholas Wolterstorff. Gerechtigheid is een absolute voorwaarde voor acceptabele eredienst. Maar de beweging vindt ook andersom plaats. De liturgie houdt ons voor wat liefde is: ‘Christ-like love for each other and love for the neighbor’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1271/mijn-leven-tekent-mijn-filosofie/

Lees verder

Drie antwoorden op moreel pluralisme

Bas Hengstmengeljaargang 65, nummer 5, oktober 2015

Tijdens het RRQR-congres staat dit jaar de vraag naar een gedeelde moraal centraal. Is er in onze samenleving nog een grootste gemene deler op moreel gebied? De moderne samenleving wordt gekenmerkt door moreel pluralisme. Daaronder wordt verstaan dat er door velen geen maatgevende, algemeen geldende ethische beginselen meer worden erkend. Er zijn vele ethische posities die met elkaar concurreren. Omdat er een gemeenschappelijke ethische taal ontbreekt, wordt het
ethisch debat steeds moeilijker. Dit heeft ook consequenties voor de domeinen van recht en politiek.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1272/drie-antwoorden-op-moreel-pluralisme/

Lees verder

Jenny Erpenbeck

Enny de Bruijnjaargang 65, nummer 5, november 2015

Deze zomer kreeg de Duitse schrijfster Jenny Erpenbeck de Europese literatuurprijs uitgereikt voor haar boek Aller Tage Abend, in het Nederlands vertaald als Een handvol sneeuw. Die prijs is, voor de duidelijkheid, geen Europese maar een Nederlandse prijs voor het beste Europese boek dat het afgelopen jaar in vertaling verscheen. De jury was lyrisch, ook over vertaalster Elly Schippers: ‘Een schitterend historisch panorama van het Europa in de twintigste eeuw trekt aan de lezer voorbij (...). Erpenbeck goochelt met tijden, schrijft in een beeldende stijl, kiest voor elk hoofdstuk weer een net wat andere toon en hanteert een enorme variëteit in werkwoordsvormen als het gaat om het aanduiden van de tijd. Dat de lezer daar niet in verstrikt raakt is te danken aan Elly Schippers, die een uitmuntende prestatie heeft geleverd.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1273/jenny-erpenbeck/

Lees verder

Bias against the common good

Marius Doornenbaljaargang 65, nummer 5, oktober 2015

https://wapenveldonline.nl/artikel/1274/bias-against-the-common-good/

Lees verder

‘Ik heb gezocht naar menswording hier en nu’

Otto de Bruijnejaargang 65, nummer 5, oktober 2015

Een brief voor jou, lieve Hannah Joy, van jouw grootvader, Otto de Bruijne, zoon van Piet en Corrie, zoon van Gerrit Adriaan en Petronella, zoon van Adriaan en Gerritje, zoon van Jan en Suzanna, zoon van Matthijs en Neeltje, zoon van Adriaan en Janna, zoon van Matthijs en Maria, zoon van Matthijs en Pieternel, zoon van Matthijs, misschien de kleinzoon van Carolus, die in 1568 door de Hertog van Alva om zijn geloof onthoofd werd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1275/ik-heb-gezocht-naar-menswording-hier-en-nu/

Lees verder

Politics in Friendship

Tim Vreugdenhiljaargang 65, nummer 5, november 2015

https://wapenveldonline.nl/artikel/1276/politics-in-friendship/

Lees verder