Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

https://wapenveldonline.nl/artikel/1253/redactioneel/

Lees verder

Diepe liefde voor het Broedervolk

Mark Walletjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

Het was in de nacht van 30 op 31 december 1966 dat ds. Tiemen Wakker uit Kampen een tekst kreeg. Hij hoorde de Allerhoogste tot zich spreken met woorden uit Jeremia 6:1: ‘Vlucht met hopen, gij kinderen Benjamins.’ Toen wist Wakker dat hij Nederland moest verlaten. Maar waar naartoe? Naar Zuid-Afrika! Dat leed voor hem geen twijfel. Op die Oudejaarsavond preekte hij in de Vrije Oudgereformeerde gemeente van Kampen over dezelfde tekst. Wakker maakte de kerkgangers duidelijk dat hij zich gedrongen voelde binnenkort zijn koffers  te pakken en riep hen op hetzelfde te doen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1254/diepe-liefde-voor-het-broedervolk/

Lees verder

‘Doe aan de anderen, zoals zij jou hebben willen doen’

Bert de Leedejaargang 65, nummer 4, augustus 2015

Het beroep van moslims op teksten uit de Koran ter legitimatie van extreem geweld stelt ons als christenen en christelijke theologen voor een onontkoombare opdracht. Waarom is een rechtstreeks beroep op oudtestamentische geweldsteksten als Heilige Schrift door christenen onmogelijk? De ontmoeting met de radicale islam stelt ons op een nieuwe wijze voor de vraag naar de verhouding van Oude en Nieuwe Testament.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1261/doe-aan-de-anderen-zoals-zij-jou-hebben-willen-doen/

Lees verder

´Wie de taal kent, zal de wereld kennen’

Herman Oevermans en Jaap de Jongjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

Het is woensdagavond acht uur. Gedrieën zitten wij op het terras van hotel-restaurant Belvédère. Voor ons stroomt de Lek, soms draaikolkt ze. Er is koffie, er zijn kaakjes en er is Kusters. ‘Als ik mijn eigen biografie zou schrijven zou ik vertellen dat ik eigenlijk altijd al filosoof had willen worden’, zegt Wouter Kusters en glimlacht: ‘en ook dat alle dingen daarop waren gericht. Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat ieder begin een keuze is en andere beginpunten uitsluit. Naar een vervolg leidt en ook naar een einde gaat. Een einde dat anders zou zijn als voor een ander begin was gekozen.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1263/´wie-de-taal-kent-zal-de-wereld-kennen/

Lees verder

Stevo Akkerman

Enny de Bruijnjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

Voor zijn boek Donderdagmiddagdochter kreeg Stevo Akkerman twee prijzen: de literaire juryprijs van het Christelijk Literair Overleg en de Vlaamse prijs voor het beste spirituele boek van 2014.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1264/stevo-akkerman/

Lees verder

Christelijke bezinning op de maatschappelijke presentie van christenen

Henk Jochemsenjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

Een van de vakken die ik aan de WUR geef is cultuurfilosofie, vanuit reformatorisch wijsgerig perspectief. Evenals mijn andere vakken in Wageningen geef ik dit vak op een manier die dicht bij de studies en praktijken van de studenten staat. Bij Cultuurfilosofie maak ik gebruik van het boek van Bob Goudzwaard e.a. Wegen van hoop, waarin hij onder meer de grote mondiale problemen van rijk-armverhouding en van (gebrek aan) duurzaamheid bespreekt. [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/1265/christelijke-bezinning-op-de-maatschappelijke-presentie-van-christenen/

Lees verder

Zomerpijn

Désanne van Brederodejaargang 65, nummer 4, augustus 2015

https://wapenveldonline.nl/artikel/1266/zomerpijn/

Lees verder

Tussen schuld en verzoening

Hans Esterjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

De Zuid-Afrikaanse letterkunde bestaat uit gescheiden compartimenten die elkaar af en toe raken. Voor zowel de Afrikaanstalige als de Engelstalige letterkunde van Zuid-Afrika geldt dat de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen, dat slavernij, onderdrukking, miskenning van rechten, seksueel misbruik als onderwerpen zeer dominant zijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1267/tussen-schuld-en-verzoening/

Lees verder

Om het open midden

Herman Oevermansjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

Na dertig jaar college geven in Leiden aan hele generaties filosofiestudenten (van wie velen ook andere opleidingen volgden), hield Gerard Visser op 29 mei jl. zijn afscheidscollege. Over het thema oorsprong en vrijheid, als essay tevens uitgegeven in de fraaie Oratio-reeks van uitgeverij Sjibbolet.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1262/om-het-open-midden/

Lees verder