Jaarseries

Zorg — jaargang 61, 2011

Zorg is een spannend fenomeen. Juist in het zorg geven en zorg ontvangen doorbreken wij het isolement van ons eigen bestaan. In het onthouden van zorg bevestigen wij het juist. Kaïn voelde dat feilloos aan toen hij retorisch vroeg of hij soms zijn broeders hoeder was. Maar het precaire evenwicht tussen autonomie en verbondenheid maakt de zorgrelatie, professioneel of anderszins, zo spannend. Het aantal onderzoeken naar macht en machtsmisbruik in zorgrelaties maakt dat duidelijk. Tegelijkertijd kan dat zo achterdochtig maken dat uit het oog verloren wordt was liefde vermag. Daarnaast zullen wij stilstaan in deze jaarserie bij politieke en economische dan wel farmaceutische aspecten van de zorgfabriek. Ten slotte wordt beproefd of de gemeente dan wel de christelijke gemeenschap ook een zorggemeenschap is.

'Het gaat in de zorg juist niet om autonomie'

Wim Dekkerjaargang 61, nummer 1, februari 2011

Over Zorg gaat het dit jaar in de jaarserie. In artikelen en interviews zullen diverse aspecten van dit onderwerp belicht worden. Het is een spannend fenomeen. Juist in het zorg geven en zorg ontvangen doorbreken wij het isolement van ons eigen bestaan. In het onthouden van zorg bevestigen wij het juist. Kaïn voelde dat feilloos aan toen hij retorisch vroeg of hij soms zijn broeders hoeder was. Maar het precaire evenwicht tussen autonomie en verbondenheid maakt de zorgrelatie, professioneel of anderszins, zo spannend. Het aantal onderzoeken naar macht en machtsmisbruik in zorgrelaties maakt dat duidelijk. Tegelijkertijd kan dat zo achterdochtig maken dat uit het oog verloren wordt was liefde vermag. Daarnaast zullen wij stilstaan bij politieke en economische dan wel farmaceutische aspecten van de zorgfabriek. Ten slotte wordt beproefd of de gemeente dan wel de christelijke gemeenschap ook een zorggemeenschap is. In dit nummer een oriënterend en inleidend artikel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/989/het-gaat-in-de-zorg-juist-niet-om-autonomie/

Lees verder

Zorgethiek als cultuurkritiek

Ella Lobregt-van Buuren en Els van Wijngaardenjaargang 61, nummer 2, april 2011

Annelies van Heijst is sinds 2009 hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas aan de Universiteit van Tilburg. Ze doet onderzoek naar morele aspecten van het zorgend omgaan met ziekte en afhankelijkheid. Haar onderzoek staat dicht bij de praktijk; onder professionals, cliëntenorganisaties en mantelzorgers geniet ze een behoorlijke bekendheid vanwege haar gedachten over ‘menslievende zorg’. De kern hiervan is dat vaktechnisch correcte zorg een absolute voorwaarde is, maar dat zorg mensen pas echt goed doet als ze het gevoel hebben dat de zorgverlener hen ziet staan. En juist dit wezenlijke aspect van zorg, namelijk het werkelijk bestaan in de ogen van de ander, dreigt in de bedrijfsmatige en marktgerichte ‘cure’ en ‘care’ op de achtergrond te raken of soms zelfs verloren te gaan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1000/zorgethiek-als-cultuurkritiek/

Lees verder

Zorgeloze zorg?

Jacqueline Kooljaargang 61, nummer 3, juni 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1012/zorgeloze-zorg/

Lees verder

Euthanasie: een zaak tussen arts en patiënt

Hans de Knijffjaargang 61, nummer 4, september 2011

In dit artikel stelt Hans de Knijff de vraag wat de relativering van de grens tussen dood en leven theologisch betekent en hoe wij die tegen de achtergrond van de christelijke geloofsleer (en de theologiegeschiedenis) moeten beoordelen. Het artikel gaat terug op een lezing die hij begin dit jaar hield, en waarbij het gezichtspunt de rol van de pastor bij het sterfbed was en wel met het oog op de hedendaagse problematiek rond de euthanasie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1021/euthanasie-een-zaak-tussen-arts-en-patient/

Lees verder

Worden we beter van de moderne gezondheidszorg?

Aart Nederveenjaargang 61, nummer 5, november 2011

Soms lijkt het erop dat we eerder zieker dan gezonder worden van nieuwe medische mogelijkheden. In het kader van de jaarserie van Wapenveld over zorg voert Aart Nederveen in dit artikel een pleidooi voor een realistische kijk op de zegeningen van de moderne gezondheidszorg.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1031/worden-we-beter-van-de-moderne-gezondheidszorg/

Lees verder

Over het hoe en het wat in het zorgdebat – en het wie

Bart Cusvellerjaargang 61, nummer 6, december 2011

Als we in Nederland van een ‘zorgdebat’ kunnen spreken, dan is het een veelkoppig monster. Het woordje ‘zorg’ alleen al kent vele betekenissen, de werkelijkheid van de gezondheidszorg heeft verschillende niveaus, en de beleving van ‘zorg’ door burgers is onderhevig aan allerlei dynamiek. Wie iets zegt over ‘zorg’ kan dus niet pretenderen een panacee te leveren voor het onbehagen dat aanleiding gaf tot deze jaarserie in Wapenveld. Maar misschien kunnen we een paar dingen in kaart brengen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1042/over-het-hoe-en-het-wat-in-het-zorgdebat-en-het-wie/

Lees verder