Jaarseries

Schade aan de ziel — jaargang 52, 2002

Onder de titel 'Schade aan de ziel' wordt in de Wapenveld-jaarserie onderzocht of een beter zelfverstaan van de mens, noem het een bijbelse antropologie, kan bijdragen aan het zicht op het goede leven. De aandacht gaat hierbij uit naar het gewone, alledaagse leven, gekenmerkt door zijn bindingen (familie) en levensloop: de kern van de menselijke existentie.

Inspiratie wordt gezocht in Jezus' paradoxale uitspraken over de mens, zoals: Wat zou het een mens baten wanneer hij de hele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? of: Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar sterft hij, dan draagt hij veel vrucht.

Schade aan de ziel

Wim Dekkerjaargang 52, nummer 1, februari 2002

'Want wat zou het een mens baten wanneer hij de hele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?' . Deze retorische vraag van Jezus is naamgever van het 'Wapenveld'-thema in 2002. De paradox erin correspondeert met de titel van een intrigerend boek van Robert E. Lane, hoogleraar politieke wetenschappen aan Yale University: The Loss of Happiness in Market Democracies . Lane onderzoekt waarom een opmerkelijk groot deel van de bevolking van welvarende liberale democratieën aangeeft niet gelukkig te zijn - noem het een sociologische inventarisatie van de oorzaken van de berokkende schade aan de ziel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/49/schade-aan-de-ziel/

Lees verder

Schade aan de ziel

Andries Zoutendijkjaargang 52, nummer 1, februari 2002

Wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won maar schade leed aan zijn ziel? (Mattheüs 16:26).

https://wapenveldonline.nl/artikel/50/schade-aan-de-ziel/

Lees verder

Als kinderen leven we van het geloof van onze ouders

Wim Dekkerjaargang 52, nummer 2, april 2002

'Kinderen gemaakt met zaad zieke donor', zo kopte Trouw eind februari het openingsartikel. Het bericht dat onder deze markante kop volgde, was al schokkend genoeg. Achttien kinderen zijn kunstmatig verwekt met zaad van een donor lijdend aan een erfelijke ziekte. De kans op erfelijke belasting is per kind vijftig procent. Dat is wel even schrikken. En niet alleen voor de (pleeg)ouders. Het bericht plaatst je als net wakker geworden lezer midden in de vervreemdende effecten van de medische voortplantingsindustrie. De door Trouw gekozen kop versterkte dit alleen maar.

https://wapenveldonline.nl/artikel/72/als-kinderen-leven-we-van-het-geloof-van-onze-ouders/

Lees verder

De vraag naar de zin van het leven

Gerard Visserjaargang 52, nummer 2, april 2002

Men heeft mij gevraagd over de zin van het leven te spreken . En ik heb daarmee ingestemd. Maar waar te beginnen met een vraag die toch eigenlijk voor zijn beantwoording, als die al mogelijk is, alle andere vragen vooronderstelt? En niet alleen alle andere vragen, maar ook heel het leven. Wij kunnen de zin van het leven niet experimenteel vaststellen. Wel kunnen we boeken over het leven raadplegen, oude religieuze geschriften, grote filosofische en poëtische werken. Maar dan nog blijft vereist dat ieder de zin waarvan die werken getuigen herkent, dat die weerklank in het eigen leven vindt. En daar is de gang van het leven voor nodig.

https://wapenveldonline.nl/artikel/74/de-vraag-naar-de-zin-van-het-leven/

Lees verder

'You should not treat me like a stranger'

Ella Lobregt-van Buuren en Wim Dekkerjaargang 52, nummer 3, juni 2002

Seksualiteit is altijd problematisch geweest. In zekere zin behoort dit tot het wezen van de seksualiteit zelf. Elk mens staat voor de opgave een balans te zoeken tussen onderdrukking en uitleving. En dat geldt niet alleen voor het individu, maar ook voor culturen. Spreken in termen van meer of minder problematisch is dan ook niet voor de hand liggend. Wel kun je zeggen dat zij nu anders problematisch is dan vroeger. En van dat problematische wilden we juist af, getuige de seksuele revolutie in de jaren '60.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/79/you-should-not-treat-me-like-a-stranger/

Lees verder

‘Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd’

Bert de Leedejaargang 52, nummer 3, juni 2002

Het jaarthema brengt veel donkere tonen met zich mee. Dat kan niet anders. De titel alleen al vraagt daarom: 'schade aan de ziel'. En er is veel schijnbare winst in ons moderne, welvarende bestaan, die in werkelijkheid schade toebrengt aan de ziel. De moderniteit met haar nadruk op de menselijke zelfontplooiing, autonomie, vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van de mens, heeft in veel opzichten niet gebracht wat zij beloofd heeft. Veel mensen hebben veel, maar voelen zich niet gelukkig. Zij ervaren hun leven als veeleisend en zwaar, of als leeg en zinloos

https://wapenveldonline.nl/artikel/80/een-mens-te-zijn-op-aarde-in-deze-wereldtijd/

Lees verder

Schaamte

Andries Zoutendijkjaargang 52, nummer 3, juni 2002

En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet (Genesis 2:25). Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten (Genesis 3:7).

https://wapenveldonline.nl/artikel/81/schaamte/

Lees verder

Mannen en vrouwen staan vooral zichzelf in de weg

Wim Dekkerjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

Bonhoeffers huwelijkspreek naar aanleiding van Efeze 1:12 doet het momenteel goed in orthodoxe kring. Een fragment van deze preek stond in 'Ecclesia' en werd vervolgens door v.d.G. overgenomen in 'De Waarheidsvriend' . Soms is het handig een 'modern' theoloog klassieke gedachten te laten verwoorden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/87/mannen-en-vrouwen-staan-vooral-zichzelf-in-de-weg/

Lees verder

Liefde en trouw

Andries Zoutendijkjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen (Spreuken 3:3-4)

https://wapenveldonline.nl/artikel/88/liefde-en-trouw/

Lees verder

De prestatie heeft de ziel verdrongen

Bram de Muynckjaargang 52, nummer 5, oktober 2002

In een recent essay over de godsdienstigheid van de Europese jeugd, noemt Jacques Janssen de hedendaagse mens een 'Meandertaler': altijd rondkijkend naar nieuwe combinaties, altijd op zoek naar veranderen en altijd meester van de situatie . Deze typering gaat op voor de manier waarop jongeren godsdienst beleven en zin zoeken. Ze gaat ook op voor de wijze waarop jongeren informatie tot zich nemen. Het omgaan met een windows-omgeving op de PC is exemplarisch voor hedendaagse manieren om zich te verstaan met de werkelijkheid. Kinderen en jongeren worden er niet alleen op geprogrammeerd, ze lijken onvermijdelijk hun volwassen meesters uit te lokken hen op dezelfde manier te benaderen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/95/de-prestatie-heeft-de-ziel-verdrongen/

Lees verder

Eerbiedige wijsheid

Gert Marchaljaargang 52, nummer 5, oktober 2002

Om mij te oriënteren op dit brede, boeiende terrein, in de Heilige Schrift aangeduid met het kernwoord wijsheid, ga ik in de leer bij enkele voorgangers. Ook in het vervolg laat ik mij telkens door anderen gezeggen. Deze duidelijke verbondenheid is een teken van eerbied: op de geloofsweg, die ik al tastend en zoekend, met vallen en opstaan, probeer te gaan, ben ik niet de enige. Om mij heen is een wereldwijde gemeenschap. Ik ben evenmin de eerste. Eigenlijk kom ik pas kijken in dit eerbiedwaardige gezelschap. Vòòr mij gingen zovelen, geraakt door dezelfde God, beademd door Zijn herscheppend Woord.

https://wapenveldonline.nl/artikel/96/eerbiedige-wijsheid/

Lees verder

Eigentijds christen-zijn

Jan Hooglandjaargang 52, nummer 6, december 2002

Het jaar waar we in deze dagen rond kerst en oudjaar op terugzien, was opnieuw een veelbewogen jaar. Het was weliswaar niet het jaar van de elfde september. Althans, niet in letterlijke zin. In meer overdrachtelijke zin was het dat in veel opzichten wel. Bovendien was het jaar van Pim Fortuyn. Het bericht op de 6e mei rond het avondeten dat hij in het Mediapark te Hilversum vermoord was, maakte op mij een vergelijkbare indruk als de berichten uit New York op 11 september het jaar daarvoor: verbazing en ongeloof.

https://wapenveldonline.nl/artikel/102/eigentijds-christen-zijn/

Lees verder