Jaarseries

Pinksteren in de kerk — jaargang 58, 2008

Vorig jaar werd het 100-jarig bestaan van de Pinksterbeweging gevierd. Die is inmiddels ook binnen de gereformeerde gezindte zo invloedrijk dat gesproken kan worden van een tweede fase in het proces van evangelicalisering. Hierbij komen theologische zaken als de Geestesgaven prominent op de agenda te staan. In deze jaarserie wordt gezocht naar wat de Pinkstertheologie de kerken heeft te bieden en hoe deze tweede fase nu precies verloopt.

Pinksteren in de kerk

Bart Walletjaargang 58, nummer 1, februari 2008

'De vijand is verslagen', roepen duizenden jongeren de zanger na en ze zwaaien met hun linkerhand in de lucht. 'De vijand is verslagen, declameer dat over je leven, je familie, de stad Amsterdam, Nederland en heel Europa', gaat de zanger verder. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is een en al beweging, iedereen neemt intensief deel aan het feest dat gevierd wordt. Aan het begin werd al aangekondigd: je zal hier anders uit gaan dan je gekomen bent. Dit is een 'life changing event'.

https://wapenveldonline.nl/artikel/814/pinksteren-in-de-kerk/

Lees verder

‘Het is ons verlangen iets bij te dragen aan de kerken’

Aart Nederveen en Pieter Jan Dijkmanjaargang 58, nummer 2, april 2008

Lang zagen de protestantse kerken de Pinksterbeweging als een sekte, als een buitenissig, emoreligieus clubje. Die tijd is voorbij. Prof. dr. C. van der Laan, bijzonder hoogleraar Pentecostalisme, is blij met de toenemende openheid voor de Pinksterbeweging. 'Eigenlijk voldoen we nu een beetje aan ons oorspronkelijke doel: we gaan op in het geheel van het lichaam van Christus en verliezen onszelf.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/820/het-is-ons-verlangen-iets-bij-te-dragen-aan-de-kerken/

Lees verder

De mobiliteit van de mondiale Pinksterbeweging

Linda van de Kamp&Miranda Klaver en Regien Smitjaargang 58, nummer 3, juni 2008

Mobiliteit in een neo-Pentecostale context, dat is de gemeenschappelijke noemer van de drie bijdragen waaruit dit artikel bestaat. De mondiale groei van de Pinksterbeweging staat daarin centraal, en aspecten daarvan worden voor drie deelonderzoeken gepresenteerd. Een algemene inleiding gaat daaraan vooraf, en afgesloten wordt met een conclusie. Bewegen in de tijd, bewegen over continenten, bewegen in mediagebruik - al deze facetten komen in dit derde artikel van onze jaarserie over de Pinksterbeweging aan bod.

https://wapenveldonline.nl/artikel/830/de-mobiliteit-van-de-mondiale-pinksterbeweging/

Lees verder

Evangelisch en gereformeerd – het speelkwartier is voorbij

Bert de Leedejaargang 58, nummer 4, augustus 2008

Op en om het kerkelijk erf speelt er veel rond de werking van de Geest. Na een inleiding waarin Bert de Leede bezorgheid signaleert maar ook zijn dankbaarheid uitspreekt over de opgemerkte nieuwe vrijmoedigheid en onbevreesdheid om uitdagingen en vragen aan te gaan, biedt hij een leesoefening. Onder de titel 'Reformatorische reflecties op de charismatische vernieuwing' behandelt hij vijf onderwerpen die door de evangelicalisering van de protestantse kerk(en) in het geding zijn. Een breed uitwaaierend betoog, dat duidelijk maakt dat er na het speelkwartier nu echt gewerkt moet worden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/848/evangelisch-en-gereformeerd-het-speelkwartier-is-voorbij/

Lees verder

Pinksteren als uitdaging (4)

Bert de Leedejaargang 58, nummer 5, oktober 2008

In deze vierde overdenking rond het jaarthema is de beurt weer aan Bert de Leede. Hij verkent de betekenis van 'Pinksteren' voor de inhoud van de ambten, en hoopt op een kerk die ruimhartiger kiest voor een tweesporenbeleid.

https://wapenveldonline.nl/artikel/856/pinksteren-als-uitdaging-4/

Lees verder

‘De charismatische vernieuwing is nog maar net begonnen’

Bart Walletjaargang 58, nummer 6, december 2008

Soms gaan dingen heel snel. Een jaar geleden bood Bas Plaisier namens de Protestantse Kerk Nederland zijn excuses aan de honderdjarige Pinksterbeweging aan in een overvol Amsterdams stadion. Nu al is er een dialoogcommissie gelanceerd waarin de PKN en de Pinksterbeweging met een open agenda met elkaar in gesprek gaan. Maar waar moet dat open gesprek eigenlijk over gaan? Wapenveld ging op onderzoek uit.

https://wapenveldonline.nl/artikel/870/de-charismatische-vernieuwing-is-nog-maar-net-begonnen/

Lees verder