Jaarseries

Geboren, niet gemaakt — jaargang 66, 2016

Soms werken woorden. Roepen ze eerst een gevoel van bevreemding op en vervolgens openen zich allerlei betekenislagen die je eerst niet vermoed had. Deze ervaring ligt ten grondslag aan de jaarserie Geboren, niet gemaakt. De gemeente krijgt die woorden aangereikt wanneer het geloof beleden wordt met de woorden van de belijdenis van Nicea. Een belijdenis die op meer momenten poetisch aandoet: God uit God, licht uit licht. Natuurlijk loont het de moeite om te verkennen wat deze woorden betekenden en wat er mee gezegd wilde worden. Maar het zijn ook woorden die inspireren tot reflectie op de betekenis van het geboren zijn. Niet alleen van Jezus, maar ook van onszelf. Want waarom is er een kwalitatief verschil tussen geboren zijn versus gemaakt zijn? In deze jaarserie willen wij op een associatieve wijze de betekenisrijkdom van deze woorden verkennen.

Verwacht het onverwachte

Hans Teerdsjaargang 66, nummer 1, februari 2016

‘Is there anybody here? Guess what!’ Chris McCandless staat triomfantelijk boven op het dak van een oude verroeste bus, midden in de wildernis van Alaska. Dit is waar hij van heeft gedroomd – dit is het moment waarop hij zijn droom waarmaakt. Ver weg te zijn van alles en iedereen. Guess what – it’s me, and nobody else! Met deze uitroep begint het slotfragment van de film Into the Wild (Sean Penn, 2007).

https://wapenveldonline.nl/artikel/1281/verwacht-het-onverwachte/

Lees verder

Aan elkaar gelijk of lijkend op elkaar?

Marten van Willigenjaargang 66, nummer 2, april 2016

In de geloofsbelijdenis van Nicea komt de zinsnede voor ‘Geboren, niet gemaakt’. Deze lijkt op een antithese: Aan de ene kant wel geboren, maar aan de andere kant niet gemaakt. De zin van deze antithese ontgaat de meeste moderne lezers. Wat is er nu voor een verschil tussen geboren worden én gemaakt/geschapen/geformeerd worden? In dit artikel willen we vanuit de vroege kerk aangeven welke achterliggende gedachten ervoor hebben gezorgd dat men voor deze formulering heeft gekozen. Stap voor stap leggen we uit hoe men in de vroege kerk van de 4e eeuw tot deze formulering gekomen is. Vervolgens willen we ook op enkele consequenties wijzen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1291/aan-elkaar-gelijk-of-lijkend-op-elkaar/

Lees verder

Gods familie: wedergeboren, niet gemaakt

Ad de Bruijnejaargang 66, nummer 3, juni 2016

Sinds 2014 studeert een Nederlandse staatscommissie op het familierecht. Binnen de samenleving klinken pleidooien voor de erkenning van meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.[1]  Deze sluiten aan bij de technische en ethische werkelijkheid van dit moment. Er leven al kinderen met drie ouders: de verwekkende man, de vrouw die de eicel levert en de vrouw die de vrucht voldraagt. Twee samenlevende vrouwen kunnen het ouderlijk gezag uitoefenen over een kind van een anonieme zaaddonor: de niet fysiek betrokken vrouw kan dit kind erkennen. Dat heet ‘intentioneel ouderschap’. Ook na echtscheiding hebben kinderen vaak feitelijk vier ‘ouders’: de beide natuurlijke ouders én hun nieuwe partners, die gelden als ‘stiefouders’ of ‘sociale ouders’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1302/gods-familie-wedergeboren-niet-gemaakt/

Lees verder

Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?

Gerard den Hertogjaargang 66, nummer 3, juni 2016

Dat de verhouding tussen de generaties niet een zijlijn in de Evangeliën is, blijkt wel aan het begin van dat van Lukas,  waar we horen dat tot het bereiden van de weg van de Messias behoort dat zich ‘het hart van de vaderen’ keert ‘tot de kinderen’. Als daar iets wringt, is dat een geduchte sta-in-de-weg voor het Koninkrijk. Tegen die achtergrond verbaast het niet dat de verhouding tussen ouders en kinderen diverse keren aan de orde komt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1304/wie-is-mijn-moeder-en-wie-zijn-mijn-broers/

Lees verder

Geboren als medemens

Jaap van der Meidenjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

Toen ik vanuit mijn vakgebied ging nadenken over ‘geboren, niet gemaakt’, vielen deze bekende woorden plotseling uit hun vertrouwde context. Ze traden binnen in mijn wereld van  relatie- en gezinstherapie. De woorden raken aan de essentie van de door mij meest bestudeerde en beoefende therapievorm: de contextuele therapie. Deze is ontwikkeld vanuit een nauwgezette analyse van de essentie van familierelaties - mensen die door geboorte aan elkaar verwant zijn, dragen kenmerken in zich die voorwaardelijk zijn voor hechte, duurzame relaties. Vanuit dat perspectief zal ik het woordenpaar ‘geboren’ en ‘gemaakt’ eens tegen het licht houden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1311/geboren-als-medemens/

Lees verder

Wat kenmerkt de familieband?

Petruschka Schaafsmajaargang 66, nummer 5, oktober 2016

De vraag of de wereld ‘zoals die is’ ook richtlijnen geeft voor het goede, is een klassieker in de ethiek. Het is een grote, fundamentele vraag die goed te verbinden lijkt met het jaarthema ‘Geboren, niet gemaakt’. Kunnen we uit hoe we worden ‘geboren’, uit de manier waarop leven zich van nature aandient en vorm krijgt, ook iets afleiden over hoe we ermee om moeten gaan? Een bevestigend antwoord lijkt op het eerste gezicht misschien evident. Het natuurlijke is van groot belang voor de ethiek. Moeten we niet dat doen wat het leven – zoals we dat in en om ons heen aantreffen – dient, wat het tot bloei brengt? En zijn mensen daar ook niet van nature toe geneigd? Primatologen als Frans de Waal sporen altruïstisch gedrag zelfs bij apen op.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1322/wat-kenmerkt-de-familieband/

Lees verder