Jaarseries

Overwegingen na Dordt — jaargang 61, 2011

In december 2010 vond de ‘Nationale Synode’ plaats, waaraan een groot aantal protestantse kerken deelnam. Nu het stof rond dit forum langzamerhand is neergedwarreld, gaan verschillende redacteuren van Wapenveld na hoe het verder moet met de oecumene in Nederland. Heeft de ‘Nationale Synode’ enig effect gehad? Was dit de juiste manier? Moet zoiets vaker gebeuren?

Naar de Nationale Synode geweest

Bert de Leedejaargang 61, nummer 1, februari 2011

‘Bert, daar wil je nog niet eens dood gevonden worden’, zo mailde mij een goede bevriende vrouwelijke collega in een privémail, waarin het toegestaan is om uit je slof te schieten. Zij stuurde haar mail naar aanleiding van de overzichtsfoto’s in de krant van de bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht op 12 december, de slotviering van de Nationale Synode. Zij wist niet dat ik daar ook zat.

https://wapenveldonline.nl/artikel/995/naar-de-nationale-synode-geweest/

Lees verder

Oecumene in de schaduw van Dordt

Bart Walletjaargang 61, nummer 2, april 2011

In het vorige nummer van Wapenveld kondigden we aan dat wij een ongevraagde bijdrage zouden leveren aan het beraad hoe verder na de Nationale Synode van 11 december jl. Bert de Leede gaf in dat nummer de aftrap, in dit nummer dragen Bart Wallet en Wim Dekker een steentje bij aan de gedachtenvorming rond een vervolg.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1005/oecumene-in-de-schaduw-van-dordt/

Lees verder

Na alle gemeentevernieuwing is het tijd voor synodevernieuwing

Wim Dekkerjaargang 61, nummer 2, april 2011

Als 19-jarige student woonde ik zo’n forum over kerkelijke eenheid bij. Vertegenwoordigers van de protestantse kerken waren vertegenwoordigd. Bij de aftrap gaven de predikanten, want die vertegenwoordigden de kerken, aan dat zij allemaal een groot verlangen naar eenheid hadden. In hun gebeden, persoonlijk en in de kerk, dachten zij er ook vaak aan. Zij beleden ook vaak hun schuld over de verscheurdheid van de kerk in Nederland. Maar nadat zij zo wat gesproken hadden in de trant van die tollenaar achter in de tempel uit de gelijkenis van Jezus over het gebed, gaven zij aan het te betreuren dat de ander niet was zoals zij. Liep er in de kerkgeschiedenis geen rechte lijn vanuit Jeruzalem naar de christelijke gereformeerde kerk in Nunspeet? Een ander vroeg zijn collega’s om steun in de zorg voor de voortgang van de gereformeerde verkondiging in de hervormde kerk. En de gergemmer wilde zo graag anders, maar gehoorzaamheid aan de waarheid moet altijd zwaarder wegen. Hoezeer hij ook betreurde dat hij dit zeggen moest.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1006/na-alle-gemeentevernieuwing-is-het-tijd-voor-synodevernieuwing/

Lees verder

Nationale synode moet verder als Willibrord-beraad

Herman Oevermansjaargang 61, nummer 3, juni 2011

Ik ben in december niet in Dordrecht geweest, op de Nationale Synode, maar ik word vrijwel zeker een vaste bezoeker als dit moment van gezamenlijke christelijk-spirituele bezinning en ontmoeting een blijvertje gaat worden. En dat zou best eens kunnen. Want oude vormen verkruimelen en nieuwe worden gezocht en hopelijk gevonden, experimenterend en met vallen en opstaan. Alleen al in dit licht bezien verdienen de initiatiefnemers veel lof voor hun moed.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1017/nationale-synode-moet-verder-als-willibrord-beraad/

Lees verder

Mogen de lastige mensen ook meedoen?

Aart Nederveenjaargang 61, nummer 4, september 2011

Nadat de halve redactie hem in deze serie is voorgegaan, is nu de beurt aan Aart Nederveen. Hij betoogt dat de nationale synode de vroomheid van de koningskinderen een plaats moet geven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1025/mogen-de-lastige-mensen-ook-meedoen/

Lees verder