Jaarseries

Liturgische bewustwording — jaargang 70, 2020

Ons intrigeert de vraag hoe we kunnen wegkomen uit een gesloten wereldbeeld. Wie leert kijken met andere ogen, merkt dat het leven zelf ons daarbij helpt. De hoogste worp in het inleidende artikel is de veronderstelling dat het christelijke geloof de meest diepe vorm van openheid naar de wereld toelaat. En ons verbindt met al de geheimen die ze in zich bergt. Kan het zijn dat juist de kerkelijke liturgie de verstilling brengt om hier ontvankelijk voor te zijn?

Om al uw tekens te verstaan

Edward van ’t Slotjaargang 70, nummer 1, februari 2020

Het komende jaar zullen we u en onszelf in Wapenveld bepalen bij een onderwerp waarover we in de redactie al veel gediscussieerd hebben. We hebben het op de noemer gebracht van ‘liturgische bewustwording’. Waar we dan aan denken, en wat de aanleiding voor dit thema is, moet in dit artikel duidelijk worden. Onze redacteur Edward van ’t Slot geeft de aftrap.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1510/om-al-uw-tekens-te-verstaan/

Lees verder

De allure van liturgie

Robert van Puttenjaargang 70, nummer 2, april 2020

Het is inmiddels een bekend fenomeen in protestants Nederland: de kloosterretraites. Weinigen kijken vreemd meer op van (bevindelijk) gereformeerden of evangelischen die een- of tweemaal per jaar een aantal dagen in een rooms-katholiek klooster verblijven. De herontdekking van het kloosterleven is een van de meer opvallende vormen van herbronning in de klassiek-christelijke spiritualiteit.1

https://wapenveldonline.nl/artikel/1525/de-allure-van-liturgie/

Lees verder

Zoeken en tasten

Gert Vierwindjaargang 70, nummer 3, juni 2020

In Wapenveld denken we dit jaar na over wat we noemen ‘liturgische bewustwording’. Op allerlei manieren ontwikkelen mensen het aandachtige bewustzijn dat onze werkelijkheid niet in bits en data te vangen valt. Op de een of andere manier moet de lofzang in ons zingen. In dit artikel beschrijft Gert Vierwind hoe een dergelijke gevoeligheid, misschien onverwacht, opbloeit bij adolescenten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1529/zoeken-en-tasten/

Lees verder

Ritueel leven

Thomas Quartierjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

In het voorjaar van 2020 kreeg menigeen het gevoel in een ‘onvrijwillig klooster’ te zijn beland. Door de pandemie met vreselijke wereldwijde gevolgen werd ook in onze samenleving een ‘lockdown’ aan de bevolking opgelegd. Sommigen waren blij met hun ineens lege agenda en de ruimte die dat bood; anderen klaagden al snel over een ‘zee van tijd’ waarin ze verdronken. Wanneer de vanzelfsprekendheden van het alledaagse leven wegvallen, de grote en kleine rituele ankerpunten binnen onze dagorde, gaat de tijd soms ongemerkt voorbij. De dichter Jan Wit heeft hier een mooie regel over: ‘Wie de getijden verwaarloost, wordt door het getij overspoeld’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1540/ritueel-leven/

Lees verder