Jaarseries

En toen stopte de muziek — jaargang 62, 2012

Na de val van de Muur bleef het westers kapitalisme als enig overtuigend maatschappijmodel over. Het einde van de geschiedenis kon beginnen. De hogepriesters van Wallstreet werden onaantastbaar. In feite zelfs tot nu toe. De gangbare opvatting is toch dat we met vereende krachten het systeem moeten herstellen. Toch blijkt steeds duidelijker dat de huidige op permanente groei gebaseerde economische orde op de langere duur niet houdbaar is. Er zijn domweg niet voldoende fossiele brandstoffen. Bovendien, het opstoken ervan zorgt voor een niet gering milieuvraagstuk. Veertig jaar na het Rapport van de Club van Rome daagt het inzicht dat de opstellers hun tijd vooruit waren. Wapenveld wil zich tegen deze achtergrond in de jaarserie 2012 een aantal vragen stellen. Moet het westerse kapitalisme – nu mondiaal geworden – op een bepaalde manier ook zelf niet als een utopie worden beschouwd? Welke Bijbelse en geschiedfilosofische beelden kunnen ons helpen zicht te krijgen op wat er zich in onze wereldtijd afspeelt? En, niet in de laatste plaats, als wij onszelf op een bepaalde manier als “junks” moeten verstaan, hoe kicken wij dan af?

‘En toen stopte de muziek’

Herman Oevermansjaargang 62, nummer 1, februari 2012

Duurzaamheid – meer dan eens kwam dit onderwerp de afgelopen jaren in Wapenveld aan de orde. In deze jaargang doen we dat structureel, en daar is alle reden toe. Herman Oevermans toont dat ondubbelzinnig aan in de brede uiteenzetting waarmee hij deze jaarserie opent. Detaillering volgt in de komende nummers!

https://wapenveldonline.nl/artikel/1052/en-toen-stopte-de-muziek/

Lees verder

‘De enige route uit de crisis is de groene route’

Herman Oevermans en Henk Kievitjaargang 62, nummer 2, mei 2012

Herman Wijffels heeft een lange staat van dienst als het gaat om het denken over duurzaamheid. Nog steeds trekt hij onvermoeibaar het land door om verhalen te houden over de noodzaak van en de mogelijkheden voor de overgang naar een duurzame economie. ‘Ik ben ook gewoon een kind van de tijd. Dat hoort bij het leven. Je doet wat nodig is in de tijd waarin je leeft.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1063/de-enige-route-uit-de-crisis-is-de-groene-route/

Lees verder

'Klimaatverandering is een sluipend gevaar'

Herman Oevermansjaargang 62, nummer 3, juli 2012

Voor vermoedelijk de eerste keer wordt in Wapenveld een Nobelprijswinnaar geïnterviewd. In het kader van de jaarserie ‘En toen stopte de muziek’ spreken we met dr. Bert Metz (1945), jarenlang een van de toonaangevende Nederlandse topambtenaren in het internationale klimaatbeleid. Als geen ander is hij ingevoerd in het spel en de regels van de internationale politieke klimaatarena. In december 2007 ontving het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties samen met Al Gore – de maker van An Inconvenient Truth – de Nobelprijs voor de Vrede. Metz was toen co-voorzitter van de IPCC-werkgroep die zich bezighoudt met maatregelen tegen klimaatverandering. Hij was namens IPCC aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs. Een hoogtepunt in zijn carrière.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1071/klimaatverandering-is-een-sluipend-gevaar/

Lees verder

De vernietigende kracht van het kwaad

Maarten J. Verkerkjaargang 62, nummer 4, september 2012

Geschokt en verslagen staat de privédetective Jake Gittes bij de puinhoop van al zijn inspanningen. Alles wat hij wilde bereiken is mislukt en zijn opdrachtgever, de mooie Evelyn Mulwray, is dodelijk getroffen. ‘It’s Chinatown, Jake, it’s Chinatown’, met deze woorden trekken zijn partners hem mee. Met andere woorden, je kunt het kwaad niet bevechten. Het is groter dan je zelf bent. En als je het bevecht, dan kan het wel eens veel erger worden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1080/de-vernietigende-kracht-van-het-kwaad/

Lees verder

Wie anders wil, kan vandaag beginnen

Aart Nederveenjaargang 62, nummer 5, november 2012

De discussie over duurzaamheid kan ons gemakkelijk de moed ontnemen om in beweging te komen. Wat kun je als eenling doen tegen de uitbuiting van onze aarde? Een belangrijke doelstelling van Wapenveld in deze jaarserie is om te laten zien dat deze houding niet terecht is. Opinieleiders en topwetenschappers die we aan het woord laten, laten op allerlei manieren licht zien aan het einde van de tunnel. Opvallend is dat technologische vernieuwing vaak een belangrijke rol speelt in de weg die zij wijzen. In dit artikel wordt de vraag gesteld welke techniek samen kan gaan met een einde aan de uitbuiting van de aarde en de zelfvervreemding van de mens.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1087/wie-anders-wil-kan-vandaag-beginnen/

Lees verder

Groene groei of geen groei?

Henri Bontenbaljaargang 62, nummer 5, november 2012

Een gezonde economie groeit. Is daarvan geen sprake meer, dan raken we collectief in paniek. De huidige economische crisis en de steeds meer zichtbaar wordende milieucrisis hebben het besef verder aangewakkerd dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of economische groei op de lange termijn houdbaar is. Is oneindige economische groei mogelijk op een planeet met eindige hulpbronnen, een veranderend klimaat en een kwetsbaar ecosysteem? Is economische groei eigenlijk wel iets waarnaar we moeten streven?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1094/groene-groei-of-geen-groei/

Lees verder

Moderniteit als één grote overweldiging van de aarde

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 62, nummer 6, december 2012

De jaarserie 2012 staat in het teken van de crises van deze tijd en vraagt naar de contouren van een duurzame mondiale orde. De wereld is op weg naar negen miljard bewoners. Een deel daarvan heeft een welvaartsniveau bereikt waar vorige generaties slechts van konden dromen. In de afgelopen nummers is vanuit diverse perspectieven betoogd dat die duurzame orde niet alleen denkbaar is, maar dat de middelen ook beschikbaar zijn. Zoals de geboorte van de Industriële tijd niet zachtzinnig  plaatsvond, zo zal de overgang naar een circulaire economie niet vlekkeloos verlopen. Maar overal knispert het van de duurzame initiatieven en worden we geroepen om te doen wat onze hand vindt om te doen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1098/moderniteit-als-een-grote-overweldiging-van-de-aarde/

Lees verder

Waarden beslissend voor transitie naar duurzame economie

Martine Vonkjaargang 62, nummer 6, december 2012

Op het Nationaal Sustainability Congres afgelopen november vond op het podium een geanimeerd gesprek plaats tussen de heren Herman Wijffels (USI), Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Peter Bakker (CSD) over duurzaamheid. Na een gesprek over emissierechten, koopkracht en of de bal nu bij het bedrijfsleven of de internationale overheid lag, verzuchtten de heren Wijffels en Bakker: ‘Het gaat natuurlijk uiteindelijk om waarden, om wat ons werkelijk drijft. Wat voor wereld willen we achterlaten aan onze kinderen?’ Niet alles is maakbaar, maar als we niet verder en dieper willen kijken dan de volgende kwartaalcijfers, zal een echte duurzame transitie niet van de grond komen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1101/waarden-beslissend-voor-transitie-naar-duurzame-economie/

Lees verder