Jaarseries

Dit kan echt niet meer! — jaargang 72, 2022

Thema’s die aan bod zullen komen zijn of de cancel-cultuur echt iets nieuws is of dat het beraad in de samenleving de vorige eeuw echt anders was. De tegenstelling tussen een constructivistische en een meer ontologische manier van redeneren zoeken wij eveneens verder uit. De relevantie van grote verhalen en de dominantie van het neo-liberale verhaal komt ook aan de orde. En de invloed van social media. Maar het gaat daarbij elke keer om meer dan een beschrijvende analyse. De vraag is vooral hoe we tot een beter moreel beraad kunnen komen in onze samenleving en wat dat in de weg staat.

Dit kan echt niet meer!

Daniëlle van de Koot-Dees&Wim Dekker en Robert van Puttenjaargang 72, nummer 1, februari 2022

De botsing tussen het Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) en de commissievoorzitter Ockje Tellegen, december 2021, vormt een treffende illustratie van het jaarthema van Wapenveld voor 2022. Simons beklaagde zich tijdens de vergadering van de Emancipatiecommissie over intimiderend gedrag van een commissielid. Zij had het woord niet en vroeg daarom ruimte voor een punt van orde waarin zij deze bejegening aan de kaak wilde stellen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1626/dit-kan-echt-niet-meer/

Lees verder

In verzet tegen postmoderne slavernij

Henk Bronsjaargang 72, nummer 2, april 2022

Wat bood in tijden van lockdown meer vrijheid en vreugde dan een eigen tuin? Je kunt er je hoofd leegmaken, vertragen, en met aandacht genieten van de schoonheid van de schepping. En het tuinieren spoort je aan tot onderhoud van de schepping. Maar daarmee is de tuin voor velen gevaarlijk terrein, zo betoogt de Pools-Britse denker Kolakowski in een ironisch getint essay. Marxisten zien de eigen tuin volgens hem als een zoethoudertje voor de massa. De tuin houdt alleen maar af van de permanente revolutie. Tuinier niet, is daarom Kolakowski’s advies. Wat hij eigenlijk aan de kaak wil stellen is hoe ver een omvattende filosofie doorwerkt in ons privéleven en wat de risico’s daarvan zijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1635/in-verzet-tegen-postmoderne-slavernij/

Lees verder

‘We zijn verleerd het morele gesprek goed te voeren’

Wim Dekker en Robert van Puttenjaargang 72, nummer 3, juni 2022

Toen James Kennedy in de jaren negentig zijn Nieuw Babylon in aanbouw over Nederland in de jaren zestig publiceerde, gaf hij een heel eigen betekenis aan de culturele revolutie van die tijd. Tot in de jaren negentig werd die culturele revolutie vooral gezien als een verworvenheid van de opstandelingen. Jongere generaties zouden met revolutionair gedrag een einde hebben gemaakt aan de burgerlijke cultuur van hun ouders. Iconisch voor dit revolutionaire gedrag zijn de Maagdenhuisbezetting, de kraakpanden, Provo en de hippiecultuur in Amsterdam. Maar, zo stelde Kennedy in zijn alom geroemde proefschrift, al dat revolutionaire gedrag was niet zo betekenisvol als het lijkt. Het was eerder een symptoom van een maatschappelijke orde die al aan erosie onderhevig was.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1645/we-zijn-verleerd-het-morele-gesprek-goed-te-voeren/

Lees verder

Het abortusdebat en de loopgraven

Mirjam Kostenjaargang 72, nummer 4, augustus 2022

In de jaarserie ‘Dit kan echt niet meer’ denkt Wapenveld na over wat een moreel beraad in onze samenleving in de weg staat, en hoe dat beter kan. Een moreel beraad dat dit jaar de volle aandacht heeft, betreft abortus. Op 24 juni verwierp het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het Roe versus Wade-arrest, met als gevolg dat abortuswetgeving weer bij de afzonderlijke staten komt te liggen. Daarmee wordt in ongeveer de helft van de Amerikaanse staten het recht op abortus ingeperkt of afgeschaft. In Nederland gaat pro-choice voor verruiming van de abortuswet, en pro-life wil het recht op abortus beperken of afschaffen. Het publieke en politieke debat over het onderwerp is gespannen. Is een gesprek buiten de loopgraven denkbaar?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1654/het-abortusdebat-en-de-loopgraven/

Lees verder

Euthanasie en de tirannie van de autonomie

Antonette Smeltjaargang 72, nummer 4, augustus 2022

In de jaarserie ‘Dit kan echt niet meer!’ staat de vraag centraal hoe we in onze samenleving tot een beter moreel beraad kunnen komen en wat dit in de weg staat. Euthanasie is bij uitstek een onderwerp waarover het moeizaam blijkt een respectvolle dialoog te voeren. Wie vragen stelt over het fenomeen euthanasie kan rekenen op heftige en regelmatig op de persoon gerichte reacties.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1661/euthanasie-en-de-tirannie-van-de-autonomie/

Lees verder

Gabriël van den Brink: ‘Onvoorwaardelijk modernisme, dat kan echt niet meer!’

Wim Dekker en Robert van Puttenjaargang 72, nummer 5, oktober 2022

‘Mijn werk lijkt een beetje op dat van Francis Fukuyama. Hij kondigde ooit het einde van de geschiedenis aan. Sindsdien heeft hij spijt als haren op zijn hoofd van die uitspraak; hij is zijn hele verdere leven bezig geweest aan te tonen dat het toch anders zat. Daarom onderzoekt hij maatschappelijke voorwaarden als trouw, familie en moraal, die nodig zijn om een fatsoenlijke liberale samenleving te houden. Zo ben ik ook na aanvankelijk enthousiasme over radicale modernisering steeds gereserveerder geworden en de maatschappelijke voorwaarden ervoor gaan bestuderen.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1663/gabriel-van-den-brink-onvoorwaardelijk-modernisme-dat-kan-echt-niet-meer/

Lees verder

‘We zijn allemaal slachtoffers en daders’

Daniëlle van de Koot-Dees en Wim Dekkerjaargang 72, nummer 6, december 2022

‘Dit kan echt niet’, schreef Almatine Leene in haar eerste column voor het Nederlands Dagblad, eenmaal terug op Nederlandse bodem na haar remigratie. Zonder dit te weten kozen we bijna hetzelfde thema voor de jaarserie van Wapenveld en reisden we af naar de pastorie in het Overijsselse Hattem, waar Leene sinds 2020 predikant is. Er waren immers al voldoende redenen haar eens te interviewen, want ze is onderdeel geworden van verschillende controversen in christelijk Nederland. Ze promoveerde op ‘de vrouw in het ambt’ toen daar in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) nog geen ruimte voor was, werd daar vervolgens de eerste vrouw die het ambt van predikant bekleedt, deelde een me-too-ervaring en schreef met René Erwich recentelijk het boek Vuur dat nooit dooft (‘gender, seksualiteit en theologie in gesprek’), dat werd genomineerd voor het beste theologische boek van 2022 (winnaar werd Willem Jan Otten met Zondagmorgen). We zijn benieuwd naar Leenes ervaringen met ‘dit kan echt niet meer’ en ‘dit kun je niet maken’, maar ook naar haar drijfveren om steeds de plek waar het schuurt op te zoeken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1673/we-zijn-allemaal-slachtoffers-en-daders/

Lees verder