Jaarseries

Zwarte bladzijden — jaargang 65, 2015

We stellen in deze jaarserie de vraag naar goed en fout in ons verleden. Hoe bepalen we dat? Wat zijn daarbij onze normen? Gaat het om een juiste taxatie in de context van de desbetreffende tijd, of moeten de morele vragen daarbij niet weggedrukt worden?

Zwarte bladzijden

Bart Walletjaargang 65, nummer 1, februari 2015

Het was in alle opzichten een ongemakkelijk debat, het afgelopen najaar. Was ‘Zwarte Piet’ nu onvervreemdbaar nationaal Nederlands erfgoed, onschuldig volksvermaak met een lange staat van dienst, of een uiting van nog steeds voortdurende negatieve raciale stereotypering van zwarten? De beide kampen botsten fel, in beider argumentatie werd vrijwel de hele geschiedenis erbij gehaald om de eigen positie te verdedigen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1231/zwarte-bladzijden/

Lees verder

Enthousiast, zwijgzaam en missionair

Dick Schinkelshoekjaargang 65, nummer 2, april 2015

Het is 24 februari 1936. Een bewolkte, nogal sombere maandag. In Dresden treft een forse groep protestantse theologen elkaar voor een tweedaagse bijeenkomst [1]. Nog geen zes maanden daarvoor waren de Neurenberger rassenwetten in werking getreden. Ze verboden vrijwel iedere deelname van Joodse Duitsers aan het maatschappelijke leven. Als reactie op de moord begin februari op Wilhelm Gustloff, de Duitse leider van de nationaalsocialisten in Zwitserland, waren bovendien tal van Joodse organisaties verboden. Twee weken voor de bijeenkomst waren zo’n 150 rooms-katholieke geestelijken opgepakt, vooral actief binnen de katholieke jongerenbeweging, voor hun kritische houding tegenover het nationaalsocialistische regime.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1244/enthousiast-zwijgzaam-en-missionair/

Lees verder

‘Een gevaar voor ons land’

Bart Walletjaargang 65, nummer 3, november 2015

Enkele jaren geleden verscheen een volumineus boek van de religiehistorici Marcel Poorthuis en Theo Salemink met de sprekende titel: Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden, 1870-2005. Daarin wordt uitgebreid beschreven en geanalyseerd hoe het katholieke volksdeel in Nederland beïnvloed werd door het opkomende moderne antisemitisme en hoe eeuwen van religieus anti-judaïsme resulteerden in negatieve beeldvorming. Het is niet het enige wat Poorthuis en Salemink naar voren halen, maar zij spreken niet zonder reden van Een donkere spiegel [1].

https://wapenveldonline.nl/artikel/1256/een-gevaar-voor-ons-land/

Lees verder

Diepe liefde voor het Broedervolk

Mark Walletjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

Het was in de nacht van 30 op 31 december 1966 dat ds. Tiemen Wakker uit Kampen een tekst kreeg. Hij hoorde de Allerhoogste tot zich spreken met woorden uit Jeremia 6:1: ‘Vlucht met hopen, gij kinderen Benjamins.’ Toen wist Wakker dat hij Nederland moest verlaten. Maar waar naartoe? Naar Zuid-Afrika! Dat leed voor hem geen twijfel. Op die Oudejaarsavond preekte hij in de Vrije Oudgereformeerde gemeente van Kampen over dezelfde tekst. Wakker maakte de kerkgangers duidelijk dat hij zich gedrongen voelde binnenkort zijn koffers  te pakken en riep hen op hetzelfde te doen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1254/diepe-liefde-voor-het-broedervolk/

Lees verder

Tussen schuld en verzoening

Hans Esterjaargang 65, nummer 4, augustus 2015

De Zuid-Afrikaanse letterkunde bestaat uit gescheiden compartimenten die elkaar af en toe raken. Voor zowel de Afrikaanstalige als de Engelstalige letterkunde van Zuid-Afrika geldt dat de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen, dat slavernij, onderdrukking, miskenning van rechten, seksueel misbruik als onderwerpen zeer dominant zijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1267/tussen-schuld-en-verzoening/

Lees verder

Van beschamende bladzijde tot seculiere spiegel

Fred van Lieburgjaargang 65, nummer 5, oktober 2015

‘Boko Haram heeft zondag honderden christenen in de Noord-Nigeriaanse stad Michika gedood.’ Zomaar een persbericht van 9 september 2014. ‘Tientallen voorgangers die weigerden hun kerkgebouw te verlaten, kregen in koelen bloede de
kogel.’ Het kan nooit wennen, de voortdurende berichten over wereldwijde christenvervolgingen, nog minder, zeker de laatste jaren, de verhalen over wrede acties van islamitische bewegingen in Syrië, Irak en elders. Niet alleen belijders van andere religies, maar ook aanhangers van andere stromingen binnen de eigen religieuze traditie zijn slachtoffers van bruut geweld.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1269/van-beschamende-bladzijde-tot-seculiere-spiegel/

Lees verder