Jaarseries

Plaats voor trage vragen — jaargang 57, 2007

De grote problemen in onze moderne, hoogtechnologische samenleving - uitsluiting, duurzaamheid en zingeving - zijn niet alleen een thema voor de politiek. Ze liggen net zo goed op het bordje van kennisintensieve organisaties. De interne dynamiek in deze organisaties is de motor van veel ontwikkelingen in het kader van globalisering. Komen in deze organisaties, die vaak primair bedoeld zijn om winst te maken, ook vragen rond duurzaamheid en zingeving op de agenda? Wanneer gaat een organisatie trage vragen stellen?

Plaats voor trage vragen

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 1, februari 2007

Waarschijnlijk heeft niemand van hen Groen Links gestemd. Maar ze stuurden op persoonlijke titel wel een brief aan de politiek om in de komende kabinetsformatie duurzaamheid met stip op 1 te zetten. 'Wereldwijd verdwijnen de ecosystemen met enorme snelheid, met als oorzaak voornamelijk menselijk handelen. Wij, mensen werkzaam in nationale en internationale bedrijven en instellingen, maken ons grote zorgen hierover en vinden dat deze problematiek de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gehad in de nationale politieke discussie.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/720/plaats-voor-trage-vragen/

Lees verder

‘Wij hebben te veel haast, daarom gaat er ook zoveel fout’

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 2, april 2007

'Kunnen wij mondiaal onze hebzucht aan banden leggen, dat is de grote vraag in het debat over duurzaamheid. Econoom en theoloog Harry de Lange zei in de jaren tachtig in een training die ik voor Philips-managers verzorgde: 'There is enough for everybodies need, not for everybodies greed.' Philips leverde toen telecommunicatie systemen aan Saoedi-Arabië met een voorziening dat het net exclusief voor de prinsen beschikbaar kon zijn. Ik wilde die managers zich daar op laten bezinnen. Er ontstond een moeizame discussie. De managers hadden natuurlijk ook allemaal hoge hypotheken en bij deze kant van zaak hadden ze niet stil gestaan. Op dit moment leeft de Russische elite ongelofelijk verspillend. De mondiale elite lijkt sowieso los van de werkelijkheid. Bonussen van veertig miljoen, dat slaat echt helemaal nergens op. Het gaat die topmanagers natuurlijk niet meer om het geld, het gaat ze om de erkenning door hun peergroup, net als bij de F-side.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/732/wij-hebben-te-veel-haast-daarom-gaat-er-ook-zoveel-fout/

Lees verder

Veel bedrijven verbranden hun managers

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 3, juni 2007

'Zo'n week of drie geleden had ik een gesprek met één van de bazen uit Amerika. Hij wilde de toekomstplannen voor Fico met mij doorspreken. De beoogde reorganisatie zou tot gevolg hebben dat ik terug moet naar de engineering (productontwikkeling) dan wel me helemaal toe moet leggen op verkoop en contact met klanten. Dat betekent maandelijks minstens een week de wereld over. Nu combineer ik beide. Ik heb toen aangegeven dat ik de beoogde reorganisatie mogelijk niet mee zou maken. Ik was al in gesprek met een andere organisatie. Gisteren heb ik mijn ontslag ingediend. Het was een kwestie van kiezen tussen mijn werk of mijn gezin. Dat had Esther mij wel duidelijk gemaakt. Ik had eigenlijk niet eens zoveel te kiezen.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/744/veel-bedrijven-verbranden-hun-managers/

Lees verder

‘Winst maken is een conditio sine qua non maar niet het doel’

Herman Oevermans en Eelco van den Dooljaargang 57, nummer 4, augustus 2007

De Rabobank valt momenteel op door duurzaam bankieren. Topman Bert Heemskerk is de aanjager hiervan, al zit de notie van verbondenheid en verantwoordelijkheid ook in de genen van de coöperatieve Rabobank. Eind jaren '60 studeert de van huis uit katholieke Bert Heemskerk theologie en economie in Tübingen en filosofie in Frankfurt en Parijs. De meeste indruk maakt de dan al oude Ernst Bloch met zijn Das Prinzip Hoffnung: 'We zaten daar als apostelen van Jezus aan zijn voeten'.

https://wapenveldonline.nl/artikel/759/winst-maken-is-een-conditio-sine-qua-non-maar-niet-het-doel/

Lees verder

Solidariteit voorbij de grenzen van de eigen samenleving en generatie

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 5, oktober 2007

'Als we hier geen ochtendkranten zouden hebben, zou dat bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming van dit orgaan.' Met deze verzuchting begon het gesprek met Diederik Samsom, kamerlid voor de PvdA sinds 2003. De dag ervoor had de PvdA-fractie ingestemd met het kabinetsbesluit om geen enquête over Europa te houden. De ochtendkranten waren vernietigend en de mails stroomden weer binnen. Crisisoverleg in de fractie en de interviewtijd werd aanzienlijk ingekort.

https://wapenveldonline.nl/artikel/794/solidariteit-voorbij-de-grenzen-van-de-eigen-samenleving-en-generatie/

Lees verder

Duurzaamheid kan niet zonder transcendentie

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 6, december 2007

'Ik heb een stevige ruzie gehad met het bestuur van het Humanistisch Verbond over dat radiospotje waarin de 'kracht van mensen' afgezet wordt tegen het 'aan de goden overgeleverd zijn'. Mijn hoop was dat humanisten in ons land aan die tegenstelling voorbij zouden zijn. Maar dat is helaas nog niet het geval. Die actie bleek te zijn opgezet via een marketingbureau. Dan krijg je dit soort oneliners. Het bestuur staat er wel achter. Het levert ledenwinst op, er is sprake van religieuze dreiging, dat soort argumenten. Op deze manier blijf je in een onvruchtbare oppositie, richt je alle aandacht op elkaars zwarte plekken. Zo kan er geen leerzame wrijving ontstaan. Mensen zitten te vaak op elkaars pijnpunten te duwen.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/796/duurzaamheid-kan-niet-zonder-transcendentie/

Lees verder