Jaarseries

Geheimen openleggen — jaargang 64, 2014

In deze jaarserie gaat het ons om de vraag wat het betekent dat je kinderen en jongeren inwijdt in het geloof in God, terwijl het voor ouders, de gemeente (met op de achtergrond de samenleving) en de kinderen zelf een optie is. We vragen naar de context en de vorm waarbinnen geloof wordt overgedragen. Heeft experimenteren zin? Ten slotte stelt de aanwezige afwezigheid van zoveel jongeren en jongvolwassenen ouders en de gemeente ook voor een opgave. Hun afwezigheid doet pijn en is confronterend.

Geheimen openleggen

Wim Dekkerjaargang 64, nummer 1, februari 2014

Toen ik in december naar de kersttoespraak van onze koning keek en luisterde, werd mijn blik steeds getrokken door de drie portretten van het koninklijk gezin, die het hoofd van onze vorst als een aureool omringden. Het was zo’n beetje de enige verwijzing naar de ‘heilige familie’. Niet alleen de toespraak zelf maar ook de setting waarin die gefilmd werd, had een hoog huiselijk en wat burgerlijk karakter.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1171/geheimen-openleggen/

Lees verder

Een vogeltje in het gras

Janne IJmkerjaargang 64, nummer 1, februari 2014

Bij de jaarserie ‘Geheimen openleggen’ worden gouden momenten geplaatst, een term gemunt door prof. W. ter Horst. Door een gebaar, een woord, een versje kan de volwassene het kind inwijden in de geheimen van geloof, hoop en liefde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1172/een-vogeltje-in-het-gras/

Lees verder

Een ongedwongen geloofsopvoeding

Daniëlle van de Koot-Deesjaargang 64, nummer 2, april 2014

 ‘Wil je soms een vijg, Fien?’, hoor ik een moeder tegen haar dreumes zeggen. Sommige lezers zien nu wellicht een jarenvijftigtafereeltje voor zich, waar een moeder haar dochter dreigt met een fysieke straf. Ik hoorde deze zin echter toen ik afgelopen zomer met mijn kinderen aan de rand van een zandbak zat in een oud Amsterdams stadspark.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1180/een-ongedwongen-geloofsopvoeding/

Lees verder

De zegen van boven

Aart Nederveenjaargang 64, nummer 2, april 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1186/de-zegen-van-boven/

Lees verder

Vertel het uw kinderen…

Harmen van Wijnenjaargang 64, nummer 3, juni 2014

‘Voor heel veel mensen hier zit het geloof alleen in hun hoofd, ze doen er verder niets mee.’ Dit was een hartenkreet van Ellen. Ze is zeventien jaar en trouw lid van de jeugdvereniging van de hervormde gemeente in het dorp waar ze heel haar leven al woont. Aan het einde van de JV-avond gooide ze het eruit. Die avond op de jeugdvereniging was weer volgens hetzelfde patroon gegaan: een inleiding over een Bijbelgedeelte, een Bijbelstudie over dit gedeelte aan de hand van vragen die bij de methode waren meegeleverd en tot slot nog een plenaire bespreking. En tijdens deze plenaire bespreking kwam ze met haar hartenkreet.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1190/vertel-het-uw-kinderen/

Lees verder

“Geestloosheid is wat je overhoudt als je je innerlijkheid verwaarloost”

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

In de jaarserie ‘Geheimen openleggen’ hebben wij tot nu toe vooral stilgestaan bij de praktijk van de geloofsoverdracht in gezin en kerk. Het leverde mooie verhalen op waarbij het zeker niet alleen over de techniek van de geloofsoverdracht ging. En passant werden er noten gekraakt over het waarom van de geloofsoverdracht, het wezen van gezin en kerk en de kern van het geloof. Maar dat gebeurde terloops. In dit interview staan het waarom op een meer fundamentele manier centraal.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1200/geestloosheid-is-wat-je-overhoudt-als-je-je-innerlijkheid-verwaarloost/

Lees verder

Geheimen openleggen – maar welke?

Gijsbert van den Brinkjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

Onder de titel ‘Geheimen openleggen’ denkt Wapenveld dit jaar na over stokkende geloofsoverdracht en over het belang van geloofsoverdracht aan jongeren. Dat is natuurlijk een buitengewoon aangelegen thematiek. In drie artikelen werden de contexten verkend waarbinnen geloofsoverdracht vandaag plaatsvindt: die van onze hedendaagse westerse cultuur, die van ouders in stadssituaties, die van de christelijke gemeente vandaag. Een filosofische bijdrage over ‘zorg voor de ziel’ en onderwijs plaatste de thematiek in een breder en dieper kader. Nu is het tijd voor de vraag naar de inhoud: wat willen of moeten wij dan overdragen? Welke geloofsgeheimen verdienen het om vandaag opengelegd te worden?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1210/geheimen-openleggen-maar-welke/

Lees verder

Zien wij wat we moeten zien?

Bert de Leedejaargang 64, nummer 5, oktober 2014

‘Lieve Kinderen! Gij behoort toch niet tot die kinderen, die het uiterst vervelend vinden, gedurig naar de kerk te gaan, alle dagen in den Bijbel te lezen en elken morgen, zoo wel als elken avond te bidden?’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1216/zien-wij-wat-we-moeten-zien/

Lees verder

‘Probeer de Geest niet na te rekenen’

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 64, nummer 6, december 2014

Trouw-journalist Emiel Hakkenes schreef in 2008 een boek over Bas Plaisier, toen bezig aan zijn laatste periode als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Achter de schermen van de PKN – Een jaar met kerkleider Bas Plaisier geeft een inkijkje in die eerste tijd na de totstandkoming van de fusie in 2004 van de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk, een proces waar Plaisier een belangrijke rol in speelde. Hakkenes laat ook anderen aan het woord over Plaisier en zo ontstaat een gelaagd portret. Duidelijk is dat Plaisier en Hakkenes respect voor elkaar hebben.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1222/probeer-de-geest-niet-na-te-rekenen/

Lees verder

Een lied in februari 1953

Wim ter Horstjaargang 64, nummer 6, december 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1227/een-lied-in-februari-1953/

Lees verder