Jaarseries

De eeuw in ons hart — jaargang 51, 2001

In de jaarserie zal vanuit diverse invalshoeken het vraagstuk van de historiciteit aan de orde worden gesteld. Dat al ons kennen en ervaren historisch bepaald is, is een levensbesef geworden dat ons allemaal doordringt. En als alles historisch is, lijkt alles relatief. De vraag is hoe wij toegang zullen vinden tot dat andere – dat de eeuw in ons hart is gelegd.

'De eeuw in ons hart'

Herman Oevermansjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/385/de-eeuw-in-ons-hart/

Lees verder

'Onze zaken aan de orde?'

Govert J. Buijsjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/386/onze-zaken-aan-de-orde/

Lees verder

Hoe de hemel de aarde raakt

Gerard den Hertogjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/387/hoe-de-hemel-de-aarde-raakt/

Lees verder

Gereformeerde gezindte en de bijbel

Wim Dekkerjaargang 51, nummer 2, april 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/393/gereformeerde-gezindte-en-de-bijbel/

Lees verder

Historiciteit als de achilleshiel van de gereformeerde spiritualiteit?

C. van der Kooijaargang 51, nummer 2, april 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/394/historiciteit-als-de-achilleshiel-van-de-gereformeerde-spiritualiteit/

Lees verder

'En het geschiedde in die dagen...'

Gerard den Hertogjaargang 51, nummer 3, juni 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/401/en-het-geschiedde-in-die-dagen/

Lees verder

De historiciteit van de belijdenis

M.J.G. van der Veldenjaargang 51, nummer 4, augustus 2001

Vorig jaar schreef prof. dr. C. Graafland in 'Wapenveld' een artikel waarin hij vaststelde dat de gereformeerde theologie al een eeuw of langer stilstaat . De gereformeerde orthodoxie is een afgerond systeem, waarin werkelijke ontwikkeling met ontvankelijkheid voor nieuwe visies en leringen is uitgesloten. Die orthodoxie is te karakteriseren met de uitdrukking 'Schrift en belijdenis'. De belijdenisinterpretatie van de Schrift wordt als norm aangelegd voor de exegese van de Schrift. Die belijdenisgeschriften zijn echter neerslag van de theologie die in de tijd van hun ontstaan in de kerk gangbaar en door haar gesanctioneerd was.

https://wapenveldonline.nl/artikel/418/de-historiciteit-van-de-belijdenis/

Lees verder

Schepping en historiciteit

Stefan Paasjaargang 51, nummer 5, oktober 2001

Na het verlaten van de Evangelische Hogeschool in 1988, kwam ik fris en apologetisch toegerust de wereld van de theologie binnen. Heel wat discussies werden gevoerd, met name over de onderwerpen waarin de EH in mijn tijd zijn studenten onderwees: bijbelwetenschap, wetenschapsleer en creationisme. En hoewel ik nog altijd blij ben met de kritische bril die mij daar is opgezet, herinner ik mij dat al snel werd geknaagd aan het onwrikbare beeld van Bijbel & Wetenschap, dat ik had meegekregen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/424/schepping-en-historiciteit/

Lees verder

‘God biedt ons een wereld aan waarin wij kunnen leven’

Aart Nederveen en Arnold Vriendjaargang 51, nummer 5, oktober 2001

Het geloof in de schepping van hemel en aarde heeft de afgelopen eeuwen heel wat te verduren gehad. Sinds het ontstaan van de evolutietheorie is de wetenschap niet opgehouden met het opstellen van theorieën over de ontwikkeling en het ontstaan van leven. God heeft daarin geen plaats. De spanning die hierdoor ontstaat tussen de bijbel en de wetenschap hoeft er volgens de moderne bijbelwetenschap helemaal niet te zijn. Genesis 1 zou verstaan moeten worden vanuit de tijd waarin het werd geschreven en heeft dan ook niets met de huidige natuurwetenschap te maken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/425/god-biedt-ons-een-wereld-aan-waarin-wij-kunnen-leven/

Lees verder

Historiciteit

Hans de Knijffjaargang 51, nummer 6, december 2001

De jaarserie over 'historiciteit', die met dit artikel wordt afgesloten, toont een bewogen zoektocht naar een theologisch verantwoorde bijbelvisie, die zowel de Heilige Schrift als ook de moderne historische en hermeneutische vragen recht doet. Zij heeft zoveel kundige scribenten bijeengebracht, dat ik een zekere schroom gevoel, er een nabeschouwing over te geven, omdat zo'n beschouwing de suggestie geeft, over het gebodene een 'deskundig' oordeel uit te spreken. Maar ook mijn artikel is er één als alle andere en spiegelt mijn eigen opvattingen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/431/historiciteit/

Lees verder