Jaarseries

Vitaal gereformeerd — jaargang 50, 2000

Het RRQR-congres over de vitaliteit van de gereformeerde orthodoxie is natuurlijk niet meer geweest dan een rimpeling in de vijver van gereformeerde en evangelische meetings en allerhande bezinningen en millennium-festiviteiten. De kiezelsteen, eendrachtig losgemaakt door Van de Beek, Plaisier en Maasland, bleek niet in staat een beeld op lemen voeten van zijn sokkel los te maken. Toch is het niet alleen bij een dagje aangenaam congresseren gebleven. In de kolommen van het Nederlands Dagblad is verder gediscussieerd over de lezing van Van de Beek. Ook Wapenveld heeft de bijdragen van de sprekers gepubliceerd. En daar zal het in Wapenveld niet bij blijven. De redactie was onder de indruk van de verhalen van Van de Beek, Plaisier en Maasland. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor de jaarserie: Vitaal gereformeerd.

Vitaal gereformeerd

Wim Dekkerjaargang 50, nummer 1, februari 2000

Het RRQR-congres over de vitaliteit van de gereformeerde orthodoxie is natuurlijk niet meer geweest dan een rimpeling in de vijver van gereformeerde en evangelische meetings en allerhande bezinningen en millennium-festiviteiten. De kiezelsteen, eendrachtig losgemaakt door Van de Beek, Plaisier en Maasland, bleek niet in staat een beeld op lemen voeten van zijn sokkel los te maken. Toch is het niet alleen bij een dagje aangenaam congresseren gebleven. In de kolommen van het Nederlands Dagblad is verder gediscussieerd over de lezing van Van de Beek. Ook Wapenveld heeft de bijdragen van de sprekers gepubliceerd. En daar zal het in Wapenveld niet bij blijven. De redactie was onder de indruk van de verhalen van Van de Beek, Plaisier en Maasland. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor de jaarserie: Vitaal gereformeerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/242/vitaal-gereformeerd/

Lees verder

Nog vitaal genoeg?

J. Maaslandjaargang 50, nummer 1, februari 2000

Is het gereformeerd belijden nog vitaal genoeg voor de 21e eeuw? De organisatoren van het op 27 november 1999 gehouden RRQR-congres lieten het vraagteken weg. Ik heb de indruk dat ze dat er wel min of meer in door wilden laten klinken. Intussen heb ik al mensen ontmoet die vinden dat je dat niet mag doen. Je moet voor alle duidelijkheid blijven poneren dat de gereformeerde orthodoxie vitaliteit genoeg bezit voor minstens nog een eeuw en als het nodig is wel een heel millennium. Daarom: weg dat vraagteken, zet liever een uitroepteken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/244/nog-vitaal-genoeg/

Lees verder

‘In de liturgie gaat het om de verbinding met de werkelijkheid Gods'

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 50, nummer 1, februari 2000

Op 4 februari jongstleden werd prof. dr. Rudolf Boon 80 jaar. Komend uit een niet-kerkelijk milieu werd hij predikant in de Hervormde Kerk. Naast zijn werk in de gemeente, vond hij de tijd voor een imposante rij publicaties die zich bewogen op het brede terrein van theologie en cultuurgeschiedenis. Aan Amsterdam heeft hij zijn hart verpand. Op zijn oude dag woont hij in een prachtige woning aan de Prinsengracht, even om de hoek bij de Amstelkerk - een fraai houten kerkgebouw, ooit bedoeld als tijdelijke noodkerk, maar alweer meer dan driehonderd jaar gezichtsbepalend aan het Amstelveld.

https://wapenveldonline.nl/artikel/245/in-de-liturgie-gaat-het-om-de-verbinding-met-de-werkelijkheid-gods/

Lees verder

Vitaal gereformeerd in de spiegel van Geert Mak

Herman Oevermansjaargang 50, nummer 2, april 2000

De eeuw van mijn vader van Geert Mak is - laat ik maar direct mijn kaarten op tafel leggen - een schitterend boek. In één weekend las ik het uit. Samen met zijn eerdere boek Hoe God verdween uit Jorwerd vormt De eeuw van mijn vader een tweeluik waarin de maatschappelijke en culturele geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw op een onderhoudende manier is beschreven . Mak vertelt die geschiedenis aan de hand van lotgevallen van gewone mensen. Die van de inwoners van Jorwerd en in dit boek die van zijn familie. Dat maakt het verhaal levendig en herkenbaar. De individuele lotgevallen worden echter verbonden met bredere ontwikkelingen waardoor de boeken diepte krijgen en niet blijven steken in de anekdote. In het Jorwerd-boek stond de stille verdwijning van de traditionele plattelandscultuur centraal, in De eeuw van mijn vader reikt Mak verder en schetst hij de veranderingen over de hele breedte van het leven van de Nederlandse samenleving .

https://wapenveldonline.nl/artikel/257/vitaal-gereformeerd-in-de-spiegel-van-geert-mak/

Lees verder

Van de Beeks oordeel over de klassiek gereformeerde theologie

Cornelis Graaflandjaargang 50, nummer 2, april 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/258/van-de-beeks-oordeel-over-de-klassiek-gereformeerde-theologie/

Lees verder

De Troost voor een matte ziel. Over het levensbesef van de gereformeerde liturgische geschriften

Wim Dekkerjaargang 50, nummer 3, juni 2000

https://wapenveldonline.nl/artikel/271/de-troost-voor-een-matte-ziel-over-het-levensbesef-van-de-gereformeerde-liturgische-geschriften/

Lees verder

God zal het doen

Beppie de Rooy en Wim Dekkerjaargang 50, nummer 6, december 2000

De jaarserie over de actualiteit en vitaliteit van de gereformeerde traditie nadert zijn voltooiing. Het begon allemaal wat tobberig. Maasland en Oevermans hadden nog wel hoop voor die traditie, maar de zeeën van de twintigste eeuw gingen wel hoog. Vooral Oevermans' artikel over de eeuw van Geert Maks vader liet zien hoe hoog het water stond. Vervolgens kwamen er drie artikelen van respectievelijk W.H. Dekker, W. Dekker en H. de Leede over de kracht van die traditie aan de hand van thema's als het levensbesef, de Schriftlezing en de prediking. Hoewel allen de kracht van de traditie onderkenden, waren zij allen ook meer of minder onder de indruk van de zondvloed van de moderniteit. Deze keer een interview met dominee A.J. Zoutendijk. Zoutendijk is predikant van de hervormde Jacobikerk in de moderne stad Utrecht. Eén van de laatste gereformeerde bolwerken in die stad. Leuk detail is dat het ook het eerste gereformeerde bolwerk ten tijde van Utrechts hervorming was. Hoe schittert het 'goud van oud' in de prediking, zo luidde de vraagstelling. We troffen iemand die niet te veel naar de golven keek.

https://wapenveldonline.nl/artikel/372/god-zal-het-doen/

Lees verder