Archief

Het groeiend ter zake komen van de kerk

Ds. H. de Jongjaargang 48, nummer 6, december 1998

De apostel Paulus heeft het in één van zijn brieven over het aardse leven van de christen en hij maakt dan een opmerkelijk onderscheid. Hij heeft het over de uiterlijke en de innerlijke mens. De uiterlijke mens is de mens zoals wij hem zien en de innerlijke mens is de mens zoals wij die mogen geloven. En hij zegt dan dat wanneer de uiterlijke mens vervalt, de innerlijke van dag tot dag vernieuwd wordt (2 Cor. 4:16). Dat dus als wij de afbraak van de mens die we zien meemaken, wij mogen geloven dat daar een groei van de mens die we in Christus zijn, tegenover staat. Een prachtige waarheid is dat, die ons kan troosten als wij met de afbraak van ons aardse bestaan te maken krijgen. Ik wil het daar evenwel nu niet over hebben, maar ik wil wat Paulus over het menselijke bestaan zegt toepassen op de kerk. Dat we behalve van de uiterlijke en de innerlijke mens ook kunnen spreken van de uiterlijke en innerlijke kerk. En dat ook daarvan geldt wat Paulus zegt: 'Ook al vervalt de uiterlijke kerk, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.' Deze zin van Paulus, nu op de kerk toegepast, is in staat om in één klap te verduidelijken wat we bij de profeet Haggaï lezen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/336/het-groeiend-ter-zake-komen-van-de-kerk/

Lees verder

'De christelijke gemeente moet zich vooral richten op de kern.'

Hans de Knijffjaargang 48, nummer 6, december 1998

Is de moderne kerkdienst bezig een evenement naast andere, een soort versierend commentaar op het dagelijks bestaan, of zelfs een show te worden? In de hedendaagse 'godsdienstoefening' is een tendentie op te merken, die in de gehele maatschappij zichtbaar wordt: een sterk gevoelsgebonden behoefte aan persoonlijke 'invulling', vaak door middel van nogal willekeurige symboliek en weinig authentieke ritualisering. Een bijzonder feestje, dat wel, een samenzijn met een bijzonder tintje. Maar een ontmoeting met 'de gans Andere'? Een moment in de tijd, dat ons confronteert met de diepste grond van ons bestaan, omdat de Eeuwige ons wil ontmoeten?

https://wapenveldonline.nl/artikel/337/de-christelijke-gemeente-moet-zich-vooral-richten-op-de-kern/

Lees verder

'Gereformeerde gezindte moet weer komen tot integratie van het heil en de beleving ervan.’

Cornelis Graaflandjaargang 48, nummer 6, december 1998

In de voorafgaande gesprekken in Wapenveld over het thema Omgang met het heilige is men ervan uitgegaan, dat er in onze zogenaamde post-moderne tijd een overgang te zien is van het objectief-rationele naar het subjectief-emotionele. In het levensgevoel van de moderne mens kan dit betekenen, dat er geen enkele objectieve waarheid meer bestaat. Alleen wat de mens voor zichzelf gebruiken kan, waar hij plezier aan beleeft,heeft waarde en bevat voor hem waarheid. De subjectivering van de waarheid gaat dan heel ver. Toegepast op het christelijke geloof en vooral op het orthodoxe, christelijke geloof gaat deze overgang (nog) niet zo ver. Ze houdt voornamelijk in, dat er een overgang te zien is van de objectieve, kerkelijk gesanctioneerde leer naar de persoonlijke, emotioneel getinte beleving.

https://wapenveldonline.nl/artikel/338/gereformeerde-gezindte-moet-weer-komen-tot-integratie-van-het-heil-en-de-beleving-ervan/

Lees verder

Impressies van een onderdompeling

Adri Schreuderjaargang 48, nummer 6, december 1998

Studiereis van twee weken naar The Gambia met studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Kader: cursussen wereldmuziek, waaronder een confronterende ervaring in en met een totaal andere cultuur op het niveau van aankomend musicus en docent muziek. Achtergrond: de multiculturele samenleving.

https://wapenveldonline.nl/artikel/339/impressies-van-een-onderdompeling/

Lees verder

Grenzeloos vrij…?

Roel Jongeneeljaargang 48, nummer 6, december 1998

Zoals bekend zet op dit moment een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder kerken, politieke partijen en vakbonden zich af tegen wat inmiddels de 24uurs-economie wordt genoemd. De verbinding van dit thema met dat van de grenzeloze vrije markt is een heel voor de hand liggende volgende stap. Want wordt die 24uurs-economie juist niet afgedwongen door de toenemende globalisering van de economieën? Is dat niet de grote externe en maar al te vaak genegeerde factor die het uiteindelijke verzet tegen de 24uurs-economie tot een al bij voorbaat verloren achterhoedegevecht maakt? Dicteert de globalisering niet gewoonweg een 24uurs-economie?

https://wapenveldonline.nl/artikel/340/grenzeloos-vrij/

Lees verder

De RRQR met Europa tussen Brussel en Jorwerd

Harry Blokjaargang 48, nummer 6, december 1998

Zaterdag 14 november 1998 is voor u waarschijnlijk geruisloos en netjes - precies zoals het hoort - verlopen. a. Voor dag en dauw stond u op om met 60 andere enthousiastelingen een RRQR-congres over Europese eenwording bij te wonen. Na een volle dag bezinning ging u vergenoegd naar huis. In dat geval hoorde u waarschijnlijk tot de 60+'ers die ooit om diezelfde bezinning de C.S.F.R. en later de RRQR oprichtten. b. Wellicht ging u vermoeid naar huis met de opgave een overvloed aan nieuwe informatie, confronterende stellingen, onverwachte standpunten en ontdekte blinde vlekken te verwerken. Dan hoorde u tot de handvol 20'ers die hun laatste hoop op een revitalisering van de RRQR nog niet hebben laten varen, maar die daardoor aan eigen vitaliteit twijfelden. c. Waarschijnlijk zat u gewoon thuis. Dan behoort u tot de afwezige generatie der babyboomers, die kennelijk alle hoop hebben laten varen. In de dramatische stijl van de psalmverzen die de congrescommissie als motto hanteerde liet de RRQR-achterban, zowel aanwezig als afwezig, afgeschrikt of onverschrokken het water van de Europese machten met hun hart zo hoog, over de akkers van Jorwerd lopen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/341/de-rrqr-met-europa-tussen-brussel-en-jorwerd/

Lees verder

Psychologisering

Joke van Saanejaargang 48, nummer 6, december 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/342/psychologisering/

Lees verder

Angst en bevrijding

Michiel de Rondejaargang 48, nummer 6, december 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/343/angst-en-bevrijding/

Lees verder

Geestelijke bevrijders

Michiel de Rondejaargang 48, nummer 6, december 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/344/geestelijke-bevrijders/

Lees verder

Leren wandelen aan vaders hand

Bram de Muynckjaargang 48, nummer 6, december 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/345/leren-wandelen-aan-vaders-hand/

Lees verder

Nieuw licht(a) & Wijs mij de weg(b)

Bram de Muynckjaargang 48, nummer 6, december 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/346/nieuw-licht-a-wijs-mij-de-weg-b/

Lees verder