Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/501/redactioneel/

Lees verder

'De eeuw in ons hart'

Herman Oevermansjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/385/de-eeuw-in-ons-hart/

Lees verder

'Onze zaken aan de orde?'

Govert J. Buijsjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/386/onze-zaken-aan-de-orde/

Lees verder

Hoe de hemel de aarde raakt

Gerard den Hertogjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/387/hoe-de-hemel-de-aarde-raakt/

Lees verder

'Ik heb het niet zo op scherpe tegenstellingen’

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 51, nummer 1, februari 2001

Een klacht indienen - zoals mevrouw Grabijn-van Putten in het geval van de SGP - bij de Commissie Gelijke Behandeling tegen de Gereformeerde Bond omdat die nog niet voor de vrouw in het ambt is, dr. Albert Noordegraaf zou dat nooit doen. Al is hijzelf sinds zijn Utrechtse periode als predikant (1973 - 1978) 'om'. 'Ik heb in de praktijk gezien hoe heilzaam het is als mannen en vrouwen samen in het pastoraat bezigzijn.' Maar dat wil niet zeggen dat je dan een geharnaste voorvechter moet worden, vindt hij. Noordegraaf gelooft in dit geval niet zo in het elkaar overtuigen in rationele discussies. Illustratief noemt hij een avond die hij samen met zijn Utrechtse collega ds. Aris Kool organiseerde over de nieuwe vertaling en de nieuwe psalmberijming. Na afloop van de avond waren de tegenstanders nog meer tegen en de voorstanders nog meer voor. Zo werkt het dus niet is zijn ervaring. Sommige dingen hebben tijd nodig. Hij gelooft overigens niet dat het standpunt pro de vrouw in het ambt in zijn geval een loslaten van het Schriftgezag is. Met wijlen prof.dr. G.C. van Niftrik is hij van mening dat het eerder een kwestie is van een verschillende interpretatie van Schriftgegevens.

https://wapenveldonline.nl/artikel/383/ik-heb-het-niet-zo-op-scherpe-tegenstellingen/

Lees verder

God en genot

Gerrit de Kruijffjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/389/god-en-genot/

Lees verder

Contre coeur?! Kuiterts afscheid van het geloof in een persoonlijke God

Gerard den Hertogjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/390/contre-coeur-kuiterts-afscheid-van-het-geloof-in-een-persoonlijke-god/

Lees verder

De telefoon

Beppie de Rooyjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/388/de-telefoon/

Lees verder

Een huis naast de synagoge

Albert Noordegraafjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/195/een-huis-naast-de-synagoge/

Lees verder

Paulus en Jeruzalem

L.G. Zwanenburgjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/197/paulus-en-jeruzalem/

Lees verder

Symbolen in de bijbel

J. van Walsumjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/198/symbolen-in-de-bijbel/

Lees verder

Messiaans verlangen

Gerard den Hertogjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/199/messiaans-verlangen/

Lees verder

J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs'

Daniëlle van de Koot-Deesjaargang 51, nummer 1, februari 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/200/j-g-woelderink-om-de-vaste-grond-des-geloofs/

Lees verder