Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 51, nummer 6, december 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/430/redactioneel/

Lees verder

Historiciteit

Hans de Knijffjaargang 51, nummer 6, december 2001

De jaarserie over 'historiciteit', die met dit artikel wordt afgesloten, toont een bewogen zoektocht naar een theologisch verantwoorde bijbelvisie, die zowel de Heilige Schrift als ook de moderne historische en hermeneutische vragen recht doet. Zij heeft zoveel kundige scribenten bijeengebracht, dat ik een zekere schroom gevoel, er een nabeschouwing over te geven, omdat zo'n beschouwing de suggestie geeft, over het gebodene een 'deskundig' oordeel uit te spreken. Maar ook mijn artikel is er één als alle andere en spiegelt mijn eigen opvattingen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/431/historiciteit/

Lees verder

Geschiedenis in antitypisch perspectief

Eric Peelsjaargang 51, nummer 6, december 2001

In deze meditatieve bijdrage aan de jaarserie over historiciteit hebben we de Bijbel opgeslagen bij een bekende geschiedenis in het boek Richteren. Jefta offert zijn enige kind en God zwijgt. Direct bij een eerste lezing al pakt het je: meeslepend en huiveringwekkend, dit verhaal. Begrijpelijk dat het zo'n lange Wirkungsgeschichte heeft gekregen tot op het toneel en in de muziek toe . Wat is hiér wel niet gebeurd! Maar als je deze passage vervolgens onder de loep neemt, merk je dat je op een of andere manier het beeld historisch niet scherp krijgt - zoals bij zoveel bijbelverhalen, overigens. En daarmee zitten we midden in de vragen van historiciteit en narrativiteit, hermeneutiek en prediking.

https://wapenveldonline.nl/artikel/432/geschiedenis-in-antitypisch-perspectief/

Lees verder

Winst of principes?

Johan Graafland en Corrie van der Duijn-Schoutenjaargang 51, nummer 6, december 2001

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in. Veel bedrijven besteden aandacht aan waarden zoals betrouwbaarheid en integriteit en ontwikkelen gedragscodes om verantwoord handelen te bevorderen. Ook de overheid toont belangstelling voor dit verschijnsel. Vorig jaar bracht de Sociaal-Economische Raad hierover een advies uit onder de titel 'De winst van waarden' . In de benadering van de SER handelt de onderneming maatschappelijk verantwoord als de economische, ecologische en sociale waarde die het voortbrengt, voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die de belanghebbenden daarvan hebben. In deze brede definitie wordt ondernemen in al zijn aspecten als een maatschappelijke activiteit gezien.

https://wapenveldonline.nl/artikel/433/winst-of-principes/

Lees verder

De treden van de dagen

Nelly Bootjaargang 51, nummer 6, december 2001

Op 11 september (want misschien bent u het al weer vergeten) stortten de Twin Towers in en crashte er ook nog een vliegtuig op het Pentagon. Duizenden slachtoffers vielen en de wereld zou nooit meer dezelfde zijn, zeiden de mensen. Terroristische aanslagen van dit kaliber en dan ook nog in de Verenigde Staten! Het gelaat van de wereld was definitief veranderd. We waren ons gevoel van veiligheid voorgoed kwijt, want waar en wanneer zou de volgende ramp plaatsvinden?

https://wapenveldonline.nl/artikel/434/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

‘Gij geheel anders’ – ook gij dominees!

Bert de Leedejaargang 51, nummer 6, december 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/435/gij-geheel-anders-ook-gij-dominees/

Lees verder

Tegenwoordigheid van geest

Michiel de Rondejaargang 51, nummer 6, december 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/61/tegenwoordigheid-van-geest/

Lees verder

Angst

Joke van Saanejaargang 51, nummer 6, december 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/62/angst/

Lees verder

Brieven S. Freud C.G. Jung / Beschouwingen over cultuur / Herinneringen, dromen, gedachten, een autobiografie

Michiel de Rondejaargang 51, nummer 6, december 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/63/brieven-s-freud-c-g-jung-beschouwingen-over-cultuur-herinneringen-dromen-gedachten-een-autobiografie/

Lees verder

Het oog der natie: scholing op rapport

Aart Jan Klokjaargang 51, nummer 6, december 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/64/het-oog-der-natie-scholing-op-rapport/

Lees verder

Typisch christelijk

Bram de Muynckjaargang 51, nummer 6, december 2001

https://wapenveldonline.nl/artikel/65/typisch-christelijk/

Lees verder