Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 55, nummer 3, juni 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/544/redactioneel/

Lees verder

Tussen distantie en betrokkenheid

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 55, nummer 3, juni 2005

Verdragen ironie en empathie zich met elkaar? Wanneer werkt ironie afbrekend en vervreemdend en wanneer verbindend en ruimte scheppend? Wat is eigenlijk de psychologische betekenis van het gebruik van ironie? Is ironie als levenshouding een luxeverschijnsel dat het begeeft zodra er sprake is van een serieuze dreiging?

https://wapenveldonline.nl/artikel/545/tussen-distantie-en-betrokkenheid/

Lees verder

Een goddelijke korrel zout

Bert de Leedejaargang 55, nummer 3, juni 2005

De theoloog Noordmans zegt in een van zijn meditaties dat er bijbelgedeelten zijn die hij 'nu anders leest dan vroeger'. Hij maakt die opmerking in een meditatie over Psalm 8. Die bekende psalm kunnen we met goed recht lezen als een psalm over de grootheid van de mens, maar ook over zijn nietigheid en kwetsbaarheid. Met evenveel of nog meer recht kunnen we zeggen dat de psalm gaat over de grootheid van God, en over Diens tederheid. Dit laatste lezen we in vers 3 van de Psalm, waar het gaat over de sterkte die God grondvest op de kreet van het kind, op de roep van de kwetsbare mens.

https://wapenveldonline.nl/artikel/546/een-goddelijke-korrel-zout/

Lees verder

Christelijke ironie (3)

Arjan Plaisierjaargang 55, nummer 3, juni 2005

Blaise Pascal is maar 39 jaar geworden. Geboren in 1623 te Clermond Ferrand overleed hij in 1662 in Parijs. In zijn leven was hij eerst een geniaal natuur- en wiskundige, vervolgens stortte hij zich op de studie van de mens, en daarna werd hij christen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/547/christelijke-ironie-3/

Lees verder

Solidariteit en verantwoordelijkheid

Jan Verhoogtjaargang 55, nummer 3, juni 2005

De Nederlandse verzorgingsstaat wordt alom gezien als een van de meest ontwikkelde verzorgingsstaten ter wereld. In een voortdurend proces van bijstellingen en aanvullingen is de Nederlandse verzorgingsstaat inderdaad uitgegroeid tot een zeer omvangrijk stelsel van sociale voorzieningen. Dit proces van gestage uitbreiding wordt echter periodiek onderbroken door fundamentele discussies over de grondslag van de verzorgingsstaat en de richting waarin deze zich verder zou moeten ontwikkelen. Zo'n periode beleven we nu.

https://wapenveldonline.nl/artikel/548/solidariteit-en-verantwoordelijkheid/

Lees verder

Verdwijnend platteland

Gerrit Holdijkjaargang 55, nummer 3, juni 2005

Afgaande op de berichtgeving in de publieksmedia over de toekomstige ontwikkeling van de landbouw en het platteland ontstaat een zeer divers beeld. De een zal verschrikt reageren op de voortschrijdende industrialisatietendens: toepassing van robots in de melkveehouderij en sierteelt, agroparken met koeien- en varkensflats. De ander ontwaart rust en ruimte en boeren die hun streekgebonden produkten op de boerderij aan de man (of vrouw) brengen, die zich met natuurbeheer bezighouden, een kleinschalige camping exploiteren of een zorgboerderij opzetten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/549/verdwijnend-platteland/

Lees verder

Wapenveldkroniek

Andries Kneveljaargang 55, nummer 3, juni 2005

Een paar jaar geleden zat ik op dezelfde locatie als Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Dat zat zo. De gemeente waar ik 's morgens kerk, zat in een scholengemeenschap in Amsterdam-West. Op zondag zat de gemeente er en door de week dus de school en, zo bleek achteraf, Mohammed B. Op een gegeven moment ging het in die buurt niet meer; te crimineel en gevaarlijk. Het was ook zeer vervreemdend, een groep christenen die in een Moslimwijk naar de kerk ging. Want waar je ook rondkeek in deze grauwe buurt, je zag slechts mensen van allochtone herkomst. Autochtone mensen parkeerden slechts hun auto, loofden en prezen God, en vertrokken weer.

https://wapenveldonline.nl/artikel/550/wapenveldkroniek/

Lees verder

Zonder mij

Pieter Jan Dijkmanjaargang 55, nummer 3, juni 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/551/zonder-mij/

Lees verder

E. du Perron

Elizabeth den Otter-Kuiperjaargang 55, nummer 3, juni 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/552/e-du-perron/

Lees verder

Knielen op een bed violen

Jan Maaslandjaargang 55, nummer 3, juni 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/553/knielen-op-een-bed-violen/

Lees verder

De gouden sleutel & Smokkelaars

Bart Walletjaargang 55, nummer 3, juni 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/555/de-gouden-sleutel-smokkelaars/

Lees verder

Versamelde gedigte

Gerda van de Haarjaargang 55, nummer 3, juni 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/556/versamelde-gedigte/

Lees verder